Vedenie firmy

Poznáte tajomstvá štatistík?

Najväčšou túžbou každého majiteľa či šéfa je mať skvelú, výkonnú firmu, plnú kompetentných a samostatných pracovníkov. Chce mať ľudí, ktorí dokážu zvládnuť bežné a občas aj mimoriadne situácie, ktoré v každom podnikaní môžu nastať. Skrátka, aby nemusel riešiť bežnú operatívu, aby to „bežalo samo“. Vtedy sa šéf venuje naozaj tomu, čomu sa venovať má – strategickému plánovaniu, VIP zákazníkom, novým technológiám, dokonca môže ísť aj na dlhšiu služobnú cestu či dovolenku bez toho, aby sa bál v akom stave nájde firmu, keď sa vráti.

Sú tieto veci len nedostupným snom, alebo sa to dá dosiahnuť?

Ďalšou vecou, ktorá šéfov trápi, je spravodlivé platové ohodnotenie zamestnancov, aby nevznikali zbytočné reči typu „ten je šéfov obľúbenec a ja nie“, alebo „ja robím viac ako tamten a pritom máme rovnaký plat“, atď.

Takisto by bolo fajn, keby sa šéf vedel rýchlo a hlavne správne rozhodovať v kritických momentoch, kedy sa firme nedarí, alebo naopak, keď sa darí výborne, a tento stav chce udržať čo najdlhšie.

Existuje jeden nástroj, ktorý sa v manažmente veľmi úspešne používa na vyriešenie týchto troch problémov. Podmienkou ale je, že šéf naozaj rozumie tomu, kedy, kde a ako ho aplikovať. Tým nástrojom sú štatistky a tzv. kondície – čo sú postupy vo forme presných krokov, ktoré treba v konkrétnej situácii urobiť a nastane zlepšenie. Tí z vás, ktorí ste absolvovali „Seminár o produktivite“ ste pravdepodobne štatistiky zaviedli a s väčším či menším úspechom ich používate.

Ostatní šéfovia firiem určite používajú reporty alebo nejaké tabuľky na vyhodnotenie výkonu firmy a zamestnancov, dnes už málokto riadi firmu „intuitívne“ (hoci aj takí sa nájdu). Aj tie reporty sú lepšie ako nič, ale problém s tabuľkami je ten, že pre mnohých je to jednoducho len množstvo čísel, ktoré sa ťažko pamätajú a s ktorými potom nevedia, čo ďalej.

Stáva sa aj to, že šéf po absolvovaní Seminára o produktivite prichádza do firmy nadšený, chce čo najskôr aplikovať to, čo sa dozvedel a urýchlene zavádza hodnotenie podľa štatistík, aj tie ostatné veci. Nakúpi veľké tabule na grafy štatistík, nájde im miesto, teší sa, že bude mať všetky činnosti na očiach. Má veľké plány do budúcnosti, ako bude mať firmu aj ľudí pod dobrou kontrolou, teší sa, že vďaka tomu určite nastane expanzia a prílev peňazí, ktoré si už predstavuje ako ich použije.

Ale realita je často iná – ľudia nerozumejú, čo od nich šéf požaduje, hundrú a búria sa.

Po čase je stále ťažšie a ťažšie obhájiť si používanie štatistík, lebo evidentne neviedli k rýchlemu úspechu. Všetci hovoria: „Je to len zbytočná byrokracia, škoda toho papiera, berie nám to čas na prácu, nestíhame, je to šikana zo strany šéfa...“. A tak sa tabule odnesú do skladu, kde budú už naveky zapadať prachom, kým sa pri nejakom upratovaní nevyhodia a celý manažment podľa štatistík ide „do stratena“.

Všetci lenivci vo firme práve vyhrali, lebo ak sa vedia dobre zamaskovať, šéf nikdy nepríde na to, aký slabý výkon podávajú. Šéf sa opäť rozhoduje intuitívne, alebo podľa počasia, horoskopu alebo dobrej rady kamaráta, tým pádom robí jedno zlé rozhodnutie za druhým a firma ide dole vodou.

Nedostatok vedomostí a s tým ruka v ruke nedostatok rozhodnosti a odvahy zaviesť nové veci či obhájiť nové postupy vedie k tomu, že firma stagnuje alebo upadá. My v HCA Slovakia sme tu na to, aby sme ľuďom poskytli možnosť tie správne vedomosti nadobudnúť a zaviesť do firmy pre úžitok všetkých zúčastnených – tak majiteľa alebo šéfa na ktoromkoľvek stupni riadenia, ako aj na osoh zamestnancov, ktorí tak majú istotu, že ich práca je spravodlivo ohodnotená.

Prihláste sa na seminár Delegovanie práce. Tento seminár je pre všetkých tých, ktorí chcú mať dobrú kontrolu nad všetkými procesmi vo svojej firme, ešte to nevzdali a navzdory situácii tam vonku veria v seba a v svoje sily. Je to seminár jednak pre tých, ktorí sa doteraz rozhodujú „intuitívne“, lebo nemajú iný nástroj a výsledok je raz dobrý, raz zlý a preto to chcú zmeniť, ako aj pre tých, ktorí so štatistikami kedysi začali, ale od nich z rôznych dôvodov upustili. Príďte naň a zaveďte úspešné štatistiky natrvalo.

Autor článku: Katarína Pavlíková