Komplexne vzdelávanie

Ako efektívne zaškoliť nových zamestnancov, aby začali produkovať?

Žiadna firma nebude rásť, pokiaľ nebude mať dostatok schopných ľudí. Najprv ich treba prijať a potom dobre zaškoliť a nastaviť systém odmeňovania. Problém spočíva v tom, že tam vonku na ulici je stále menej a menej schopných uchádzačov. A ešte väčším problémom býva to, že aj tých niekoľko ľudí, ktorí sú schopní a ktorých ešte možno nájsť, sa po prijímacom pohovore bez poriadneho zaškolenia často iba bezcieľne poneviera po firme a sú málo užitoční. Lebo vo firme nevedia, ako ich rýchlo dostať do produkcie.

Ako následne nastaviť spravodlivý odmeňovací systém? Moderný systém merania výkonnosti ľudí pomocou štatistík je rýchly, jednoduchý, prehľadný a dostatočne spoľahlivý, takže určite nespravíte hrubé chyby. Zavediete do firmy také mechanizmy, ktoré vám umožnia mať ju pod dostatočnou kontrolou na to, aby ste stále zdravo rástli a včas si všimli príznaky blížiacich sa problémov.

Delegovanie práce

Seminár je určený pre majiteľov, personalistov, HR manažérov a pre tých, ktorí majú na starosti zaškoľovanie a preškoľovanie nových pracovníkov, hodnotenie zamestnancov a spisovanie technologických a pracovných postupov. Získate informácie o tom, čo robiť s novým zamestnancom, ktorý vám bol pridelený na zaškolenie. Dokážete rýchlo zhodnotiť jeho potenciálne schopnosti a možný prínos pre firmu. Spoznáte základné princípy efektívneho štúdia a dokážete pripraviť písomné študijné materiály pre nového človeka. Zistíte, čo si máte na ňom všímať pri štúdiu týchto materiálov. Dozviete sa, akým spôsobom merať výkonnosť svojich ľudí vo firme. Dokážete presne definovať, čo má byť výsledkom práce každého pracovníka.

 

Prečo si vybrať tento seminár

01

Najdôležitejšie body efektívneho zaškoľovania pracovníkov


Zistíte, ktoré sú základné princípy efektívneho štúdia a ako pripraviť zrozumiteľné popisy práce.

02

Priamo na seminári si vyrobíte produkčné štatistiky pre zamestnancov

Na základe toho sa budete vedieť rozhodnúť, či daný človek vo firme ostane, alebo sa s ním treba rozlúčiť, kým ešte nevznikla pre firmu žiadna škoda.

03

Vytvoríte si pracovný popis pre vybranú pozíciu

Súčasťou seminára je množstvo praktických cvičení, počas ktorých si vytvoríte vzorový popis pracovnej pozície, ktorý môžete ihneď použiť vo firme.

04

Skúsený prednášateľ, ktorý etabluje popisy práce a systém štatistík do firiem

Prednášateľom seminára je Roman Baláž, skúsený prednášateľ a kouč, ktorý etabloval systém zaškolenia a štatistík v desiatkach úspešných firiem.

Témy zahrnuté v seminári

 • Ako rýchlo a efektívne spísať postupy práce vo firme?
 • Čo musí postup práce obsahovať, aby bol zamestnanec schopný podľa neho dosahovať požadované výsledky?
 • Prečo zaškoľovať a preškoľovať pracovníkov a nenechať ich, aby sa nejako zorientovali sami?
 • Stratili ste už schopného človeka len preto, že ste nemali čas sa mu venovať?
 • Čím je nebezpečná „ústna technológia“?
 • Kto má zaškoľovať nového človeka a kto má preškoľovať stálych zamestnancov?
 • Aké materiály má nový zamestnanec preštudovať ako prvé a čo majú obsahovať?
 • V čom spočíva rozdiel medzi prečítaním si a skutočným preštudovaním materiálu?
 • Ktorá je najväčšia prekážka pri štúdiu čohokoľvek?
 • Prečo niektorí ľudia nechcú študovať?
 • Ktoré sú tri najväčšie problémy, na ktoré môže človek pri štúdiu naraziť, aj keď bol odhodlaný študovať poctivo a rýchlo?
 • Ako viete už počas zaškoľovania zistiť, či ste vybrali správneho človeka?
 • Prečo ľudia porušujú to, čo si preštudovali a podpísali?
 • Aké výhody môžete poskytnúť novému človeku a čo mu naopak nedať?
 • Ako platiť nového človeka v dobe zácviku?
 • Ako rýchlo rozpoznať pracovníka, ktorý sa na svojom novom poste určite neuchytí?
 • Akým spôsobom merať výkon ľudí a podľa čoho ich hodnotiť?
 • Ako môžete rýchlo zistiť, v ktorej oblasti firmy sa skrýva problém?
 • Ktoré sú kľúčové štatistiky, ktoré by mal sledovať majiteľ každej firmy?

1.
Urobte si bezplatnú analýzu firmy
2.
Absolvujte seminár Delegovanie práce
3.
Zaškoľujte efektívne ľudí a nastavte spravodlivý odmeňovací systém

Referencie klientov

Čo hovoria naši absolventi?

Pozrite si výsledky aké dosiahli absolventi našich školení. 96% z nich, pripisuje nárast ich podnikania práve vedomostiam z našich školení.

Myslím, že prínos HCA Slovakia je pre Slovensko nevyčísliteľný. Ak si predstavím, čo spôsobilo vzdelávanie v HCA pre našu firmu, potom v rámci Slovenska je to obrovský prínos, ktorý pozdvihol podnikanie v tejto krajine. Zlepšujete fungovanie organizácii, v ktorých pracuje nemalé množstvo ľudí a hlavne týmto ľuďom ste zlepšili ich život. Škoda len, že títo ľudia o tom vedia tak málo. Myslím, že žiadna škola mi nedala tak dôležité informácie.

 • Ing. Vladimír Vaško, GVP s.r.o.
 • Humenné

Dnešná doba sa veľmi rýchlo mení a kto sa na zmeny nepripravuje, bude to mať veľmi ťažké. Preto sa treba neustále vzdelávať. V HCA Slovakia sme našli funkčné spôsoby, ako rýchlo napredovať.

 • Ján Antal, Agglu Int., s.r.o.
 • Turčianske Teplice

Mne ako majiteľovi aj celej našej firme dalo štúdium v HCA Slovakia veľmi veľa. Najviac oceňujem pravdivé a rýchlo použiteľné informácie. Stačí prísť, naštudovať, zaviesť ich do praxe a výsledky sa dostavia. Vďaka štúdiu sa zvýšila naša tvorivosť a celá firma sa zrýchlila a zlepšila.

 • Peter Vanka, ORIN Slovakia, s.r.o.
 • Zvolen

Dobrý podnikateľ by mal poznať ľudí, mal by vedieť, ako myslia a prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Preto by som všetkým podnikateľom odporúčal, aby sa zlepšovali a študovali v HCA Slovakia. Vďaka tomu sa bude lepšie dariť nielen ich firme, ale aj rodine a celej spoločnosti.

 • Michal Homza, PSS SVIDNÍK, a.s.
 • Svidník

Akonáhle som začal študovať v HCA Slovakia, naučil som sa odovzdávať prácu druhým, ktorí to boli zrazu schopní robiť rovnako dobre – ak nie lepšie – ako ja. Firma začala znovu rásť a naše myšlienky sa začali rýchlo a masívne šíriť.

 • Marek Pitoňák, VEGAS Group s.r.o.
 • Poprad

Mojou prvou zásadou je byť o krok pred konkurenciou vďaka správnym informáciám. V našej firme si vždy rýchlo otestujeme, či niečo naozaj funguje alebo nie. A spolupráca s HCA Slovakia funguje. Z mojej skúsenosti sa preto oplatí študovať.

 • Marián Vysoký, AV GAST, s.r.o.
 • Košice

V roku 2011 sa moja firma rozrástla a organizačne som ju nezvládal. Vtedy som sa dostal na seminár HCA Slovakia. V priebehu roka som jednu oblasť vo firme za druhou dal do poriadku. Výkon firmy sa strojnásobil a ja mám viac času na rodinu a koníčky. Preto školenia od HCA Slovakia vrelo odporúčam.

 • Milan Paprčka, CBS spol, s.r.o.
 • Kynceľová

Školenie v HCA Slovakia sa nám veľmi osvedčilo. Naši ľudia presne vedia, čo a ako vo firme funguje, sú viac samostatní a viac sa stotožňujú s našimi cieľmi. Je jedno, čo človek robí, ale mal by sa vždy vzdelávať, lebo potom sa mu pracuje ľahšie a lepšie.

 • Michal Dobrota, L & M interiér, s.r.o.
 • Banská Bystrica

Podnikateľ musí mať prirodzenú autoritu, veľké schopnosti a ľudí, ktorí ho pre tieto schopnosti rešpektujú. Naučiť sa riadiť ľudí je možné a netreba vymýšľať teplú vodu. O tom som veľa študoval a mnoho sa aj naučil hlavne v HCA Slovakia.

 • Ľuboš Regec, TIS Slovakia, s.r.o.
 • Stará Ľubovňa

My sme mali to šťastie, že sme mohli využiť služby HCA Slovakia už pred rokmi. Strašne nás to posunulo dopredu a zmenilo naše rozmýšľanie a pohľad na podnikanie ako také. Všetko sme znásobili minimálne dvojnásobne. Počet zamestnancov, príjem, zisk atď. Mne ako osobe sa zmenil život a želal by som to každému z vás. Bol som niekoľko rokov po veľmi, veľmi ťažkej autohavárií, ktorú som si zapríčinil sám a moje uzdravovanie nastalo aj vďaka ziskom zo školení, ktoré som absolvoval v HCA.

 • Marián GERBOC, GVP, s.r.o.
 • Humenné

Žiadny titul nie je zárukou toho, že sa človek v podnikaní uchytí, iba praktické vedomosti. V HCA Slovakia takéto vedomosti existujú v oblasti obchodu, manažmentu aj výberu ľudí. Preto tam odporúčam študovať.

 • Róbert Zagyi, MARKÍZY, s.r.o.
 • Rimavská Sobota

Bonusy

Celková hodnota bonusový 650 € - Zdarma

Poseminárny koučing

Po seminári vás osobne navštívi poradca pre vzdelávanie a pomôže vám so zavedením informácií do praxe.

500 €

Zdarma

Ebook • Ako správne delegovať prácu

Získate praktický ebook, ktorý je nevyhnutnou pomôckou pre každého manažéra.

100 €

Zdarma

Predplatné časopisov

Získate predplatné praktických časopisov o manažmente: Úspešní manažéri a Tigroviny.

50 €

Zdarma


Prihláška na službu

Už iba krok Vás delí od cenných informácií pre Váš ďalší kariérny aj životný rast.

Trvanie:
2 dni (9:00 - 17:00)

Najbližšie termíny:
11.07. - 12.07.2024 (Banská Bystrica)
16.09. - 17.09.2024 (Košice)
18.11. - 19.11.2024 (Banská Bystrica)

Prednášajúci:
Ing. Katarína Pavlíková, Roman Baláž

Služba je určená pre:
majiteľov a riaditeľov firiem, top manažment, personálnych manažérov

Cena:

1199,- €

bez DPH