Vedenie firmy

Ako riadiť firmu v neistej budúcnosti?

Každá firma si niekedy prechádza obdobím, ktoré preverí jej pravú kvalitu a silu. Sú chvíle, keď nejdú obchody, odchádzajú ľudia, firma nemá peniaze na výplatu či DPH. Podmienky na trhu sa stále menia a celá situácia je neistá a turbulentná. Čo vtedy robiť?

Hlavnou úlohou majiteľa firmy je aj v takýchto obdobiach ustrážiť dodrža­nie hlavnej stratégie a smerovanie cieľa svojej firmy.

Samozrejmé je, že v takomto čase sa robia hlavne operatívne, záchranné akcie.  Majiteľ má byť ten, ktorý vnáša pokoj medzi ľudí, ako aj istotu, že všetko zvládnete a ste nasmerovaný zvíťaziť. Jeho riaditeľ, čo je často tá istá osoba ako majiteľ, zasa realizuje majiteľove plány. Úlohou majiteľa je roz­hodnúť sa, že to firma prežije, že vyjde z ťažšieho obdobia ako víťaz a všade o tom hovoriť – hlavne pred podriadenými. Ak totiž najvyšší šéf sám neverí, že to firma zvládne, tak to vycítia aj jeho podriadení a padnú ešte nižšie vo svojej výkonnosti.

Chybná firemná stratégia

Je tu tiež otázka, ako je možné, že sa firma vôbec dostala do zlého stavu. Nič nie je náhoda. Nadávať na konkurenciu, štát či počasie je iba prejavom neschopnosti vidieť pravdu.

Ak firma pociťuje výrazné zmeny na vlastnej koži, je to vždy, vždy a vždy zapríčinené rozhodnutiami majiteľa,  ktorý včas nespravil potrebné opatrenia alebo urobil zlé rozhodnutia. Napríklad zvolil zlý produkt firmy alebo – a to je najčastejšie – zvolil nesprávnu (alebo žiadnu) stratégiu získava­nia zákazníkov. Napríklad, ak chce firma pre­žiť z jedného či dvoch gigantických odberateľov, tak sa nemôže diviť, že je ako na špagátiku závislá od toho, ako sa darí jej zákazníkom.

Firma je ako loď plávajúca na oceáne. A zmeny na trhu sú búrkou, ktorá potopí pre­hnité lode, malé loďky, imitácie a paródie lodí. Často sa ale stáva, že mizerným manažmentom sa po­topia aj zle riadené kvalitné lode.

Skutočná loď, ktorá je pevná, sil­ná, má všetko čo má mať a je ria­dená kompetentným personálom, prežije aj veľký hurikán. Práve majiteľ určuje štruktúru firmy, systém práce, výber ľudí, predaj, výrobu a podobne. Ak sa loď potápa, tak majiteľ vopred neodhadol, nevedel alebo zanedbal to, ako vybudovať a prevádzkovať firmu. Je len ško­da námorníkov, strateného času a energie.

Napravte meranie výkonnosti

Ťažisko práce s personálom fir­my je v neistých časoch určite v zabez­pečení absolútne korektného, presného a aktuálneho systému merania výkonnosti každého pracovníka a prijatie okamžitých nápravných opatrení v prípade poklesu produktivity jednotlivých ľudí. Denné meranie výsledkov je samozrejmosť. A nevýkonní ľudia bez perspektívy musia ísť hneď preč. To ostatne platí stále, nielen v čase neistej budúcnosti. Udržať minimálnu ziskovosť alebo aspoň nulu je priorita číslo jedna a niekedy preto treba pár ľudí pustiť preč. Veď ak turbulencie na trhu pominú a firma prežije, budú sa mať kde vrátiť.

Zlepšite atmosféru v tíme

Je veľmi dôležité odohnať od ľudí strach. Každý, kto šíri zlé správy a strach, je firemný nepriateľ číslo jeden. Zlé správy, to je skutočný jed. Na ľudí pôsobia ako rakovina. Frfloši, ktorí otravujú vzduch, berú ener­giu a nosia stále jóbovky, udržujú strach pri živote. Ich treba zastaviť. Každý deň je povinnosť šéfa dať ľuďom množstvo optimizmu a veľa pozitívnych informácií. Nech to vy­zerá hocijako jednoducho, ale veľa ťažkých situácií sa podarilo obrátiť iba tým, že človek sršal optimiz­mom, entuziazmom a neutícha­júcou energiou, ktorá poháňala všetkých vpred. Každú dobrú správu, každý úspech treba vo veľkom propagovať. Je to ako slnečný lúč nádeje v tmavej búrke.

Zvýšte predaj

Turbulencie na trhu takmer vždy súvisia so zasta­veným predajom výrobkov alebo služieb firmy. Vtedy sa ukáže, v akom stave je firemný systém predaja. Či je postavený na vratkej nohe – iba na jednom geniálnom predajcovi (dosť často to je šéf firmy), na jednom dobrom kon­takte na odberateľa a podobne, alebo firma vie s ľahkosťou kedykoľvek prijať a získať množstvo nových klientov. Hlavnou aktivitou v predaji je prud­ko zvýšiť množstvo komunikácie so zákazníkmi. Listy, ponuky, telefo­náty, maily, návštevy – to treba zvý­šiť niekoľkonásobne. A po vyriešení akútnych problémov reorganizovať oddelenie predaja tak, aby sa takáto situácia už nemohla opakovať.

Strážte firemné financie

V neistých časoch človek úplne prirodzene šetrí. Netreba ale za­búdať, že zabezpečenie príjmu je pre prežitie firmy dôležitejšie ako drasticky šetriť. Šetriť treba stále, ale iba zo šetrenia sa prežiť nedá. Treba preto pre­jsť všetkých starých neplatičov, popohnať ich k úhrade, nájsť všetko čo sa dá, vyfakturovať to a rýchlo pýtať svoje peniaze.

Hlavnou zásadou pri šetrení je skutočne nekupovať nič, čo nie je životne nutné pre produkciu. U každého vynaloženého eura treba presne vedieť, ako sa do firmy vráti. Často sa zvykne aplikovať šetrenie na mzdách, či už prepustením nadbytočných pracovníkov alebo znižovaním odmien. Samozrejme, ak firma nemá prostriedky, tak ich nemá, nedá sa nič robiť. Ale celkovo sa to málokedy ukazuje ako ten pravý prostriedok na riešenie ťažkostí. Dvestotisíc ušetrených na mzdách sa kvôli znechuteniu pracovníkov môže prejaviť stra­tou miliónov na tržbách. Jedinou oblasťou, kde sa dvíhajú výdavky, býva oblasť marketingu.

Udržte kvalitu výroby

Každá firma má technickú časť, kde sa dovážajú alebo vyrábajú jej služby a to­vary. Tu treba dať veľký dôraz na kvalitu výroby. Pokiaľ sa aj malé chybičky zmenia na reklamácie, môže to firmu stáť milióny. Treba dokonale pozametať pred vlastným prahom. Vítané sú všetky nové ná­pady, ktoré zjednodušia a zefektív­nia dodávku. Určite treba skontro­lovať všetky nákupy či dodávky slu­žieb. Tu sa bežne nájdu obrovské rezervy, ktoré sú za normálneho stavu zamaskované, neviditeľné a nikto sa o to nestará. Ak v tomto stave klient niečo chce, dodáme mu to aj o polnoci alebo cez víkend.

Celá firma musí oveľa tvrdšie pracovať a každý musí byť na svojom poste až dovtedy, kým sa táto núdzová situácia nezmení na trvalé lepšie časy.

Turbulencie na trhu sú vcelku pozitívna vec. Zbavia trh slabých a nekvalitných a donútia firmy urobiť si poriadok vo vlastných radoch. Príďte na Seminár o produktivite a získajte aktuálne, praktické a overené tipy, ako zvládnuť súčasnú turbulentnú situáciu na trhu.

Autor článku: Ladislav Pavlík