Produktivita práce a efektívne štýly vedenia ľudí

Produktivita práce a efektívne štýly vedenia ľudí

Vybudujte firmu, ktorá prežije všetky búrky podnikania.

Každý deň ako majiteľ firmy riešite mnohé problémy, ktoré často padajú priamo na vaše plecia? Trávite vo firme príliš veľa času a vaša ziskovosť je stále nízka? Je rast vašej firmy pomalý a výkonných ľudí je málo? Ste často vystresovaní a frustrovaní? Nemáte čas na seba, voľný čas či rodinu? A aj napriek tomu vaša firma neprosperuje?

Možno by ste radi delegovali niektoré úlohy, ale zatiaľ ste nenašli vhodných ľudí, ktorým by ste mohli dôverovať. Možno vám chýbajú vedomosti a zručnosti ako riadiť firmu tak, aby prosperovala.

Ak sa vaša firma neriadi efektívne, nemá stabilnú a efektívnu štruktúru, jej rast je pomalý a výkonných ľudí je málo je čas to zmeniť.

Prečo sa prihlásiť sa na Seminár o produktivite

Naučíte sa:
 • Základné princípy fungovania firmy 
 • Ako efektívne riadiť firmu
 • Ako nastaviť procesy vo firme
 • Ako zlepšiť produktivitu zamestnancov
 • Riešenie problémov a znižovanie stresu
 • Efektívne Delegovanie a tímová práca
 • Jedinečný systém na organizovanie práce
Produktivita práce a efektívne štýly vedenia ľudí
Produktivita práce a efektívne štýly vedenia ľudí

Komu je určený seminár o produktivite?

 1. Majitelia firiem - Pre tých, ktorí už vedú svoje podniky a hľadajú spôsoby, ako zlepšiť efektivitu a ziskovosť svojej firmy.
 2. Nasledovník - Pre osoby, ktoré sa chystajú prevziať vedenie firmy a chcú sa naučiť základy úspešného podnikania od začiatku.
 3. Manažéri a vedúci tímov - Pre manažérov, ktorí sa snažia zlepšiť svoje vedenie tímu, efektivitu a schopnosti delegovania úloh.
 4. Osoby zodpovedné za organizačný rozvoj - Pre tých, ktorí pracujú na rozvoji a zlepšení organizačnej štruktúry vo firmách.
 5. Študenti podnikových a manažérskych štúdií - Pre študentov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o praktických aspektoch vedenia firmy a aplikovať tieto vedomosti v praxi.
 6. Ktokoľvek zaujímajúci sa o zvyšovanie produktivity a efektivity - Pre jednotlivcov, ktorí majú záujem o osobný a profesionálny rozvoj v oblasti efektívneho riadenia a produktivity.

Nastavte firemný systém a firemnú štruktúru. Zbavte sa stresu a neistoty v riadení firmy.

Seminár o produktivite

Najlepší praktický seminár z oblasti manažmentu. Zameriava sa na praktické uplatnenie osvojených znalostí. Všetky informácie predstavené na seminári sú overené dlhoročnou praxou a skúsenosťami úspešných podnikateľov po celom svete
Hlavnými témami sú zvyšovanie produktivity práce a efektívne metódy vedenia tímov.

Nemáte čo stratiť, môžete len získať.

3 dni plné praktických informácií o podnikaní

Nečakajte žiadne suché teórie, len praktické informácie s množstvom príkladov, ktoré môžete ihneď použiť.

12 bodov, ako nájsť toho, kto firme skryto škodí

Zistíte, kto je pre firmu skutočne hodnotný a kto naopak skryto škodí a brzdí jej rozvoj.

Celosvetovo odladený systém organizovania firmy

Ľudskou rečou podaný systém, ktorý používajú firmy vo svete i na Slovensku. Funguje na akúkoľvek firmu.

Garancia vrátenia peňazí

Seminár trvá 3 dni, ak sa po 1. dni rozhodnete, že to nie je pre vás, zvyšné 2 dni už neprídete a my vám vrátime peniaze v plnej výške.

Čo sa dozviete na seminári
Vedenie a stratégia firmy
 • Kedy je nutná expanzia firmy? – Aké podmienky musia byť splnené?
 • Riadim firmu podľa trendu alebo podľa aktuálneho stavu?
 • Doteraz krachovali firmy, ktoré robili zväčša hrubé chyby. Aké firmy tu nebudú o 5 rokov?
 • Čo mám robiť ako šéf a čo má byť výsledkom šéfovej práce?
 • Ja riešim problémy podriadených alebo podriadení moje?
 • Dosiahol som, čo som chcel. Čo ďalej?
 • Akú zvoliť stratégiu na ochranu svojich stálych zákazníkov?
 • Ako korektne získavať nových zákazníkov?
Personalistika a komunikácia vo firme
 • Ako dobre budovať základy internej komunikácie, ako ju zefektívniť?
 • Ako hľadať schopných a lojálnych ľudí?
 • Vychoval som už niekoho, kto robí prácu tak dobre ako ja?
 • Ako vychovať stredné a vyššie vedúce kádre? Dá sa spolupracovať s príbuznými?
 • Robím všetko pre zamestnancov a oni si to nevážia, prečo?
 • Mám strach zo schopných ľudí? Prečo schopní odchádzajú?
 • Je správne menovať najlepšieho odborníka (obchodníka) za šéfa odborného (obchodného) oddelenia?
Organizačná štruktúra a firemný systém
 • Mám takú organizačnú štruktúru, ako som chcel ja, alebo je taká, ako to život priniesol?
 • Akú logiku má moja organizačná štruktúra? Aká je práve dnes pre mňa optimálna? 
 • Aké činnosti sú potrebné na dlhodobé fungovanie firmy? Na čo sa najčastejšie zabúda?
 • Čo musí firma mať, aby tu skutočne bola aj o „100 rokov“?
 • Mám vo firme disciplínu? Aká je etika mojich podriadených?
 • Čo mám urobiť, aby sa mi firma ani náhodou nerozpadla?
Identifikácia a riešenie problémov
 • Prečo musím pracovať dlho do noci? Ako to urobiť, aby sa mi problémy neopakovali?
 • Poznám trendy výkonov firmy a jej oddelení? 
 • Rozhodujem sa podľa dojmov alebo faktov?
 • Prečo mám na stole stále znova problémy od podriadených?
 • Viem priviesť podriadených k poznaniu skutočnej príčiny problému?
 • Čo urobiť, aby som bol vždy efektívnejší, lepší ako včera?
Motivácia a práca s ľuďmi
 • Ako dosiahnuť, aby zamestnanci po motivačných stupňoch stúpali a nie klesali?
 • Môj podriadený už nemôže ďalej stúpať vo firemnej hierarchii. Čo s ním?
 • Prečo niekedy strácajú schopní pracovníci chuť do práce?
 • Aký je vplyv emócií na výkonnosť šéfa a podriadených?
 • Viem eliminovať zdroj zlých emócií vo firme?
 • Ako udržať odchádzajúceho podriadeného, ktorý roky rástol ľudsky aj odborne vo firme?
 • Ako zabrániť tomu, aby podriadení odišiel do konkurenčných firiem spolu s databázou, obchodnými vzťahmi, osobnými kontaktmi, rozrobenými kontaktmi?
Odmeňovanie pracovníkov a firemné financie
 • Ako bezpečne riadiť finančné toky firmy? Čo s pohľadávkami?
 • Ako budovať pobočky? Kedy môžem bezpečne spustiť novú činnosť?
 • Prečo výkony firmy pravidelne klesajú a ako predvídať prepady výkonnosti?
 • Za čo platím svojich ľudí? Ako oceniť prínos každého zamestnanca pre firmu?
 • Za čo má brať peniaze majiteľ vo firme? Čo môže robiť majiteľ vo firme
 • Čo robiť, ak podriadený nemá výkony?


Referencie klientov

Čo hovoria absolventi Seminára o produktivite?

Pozrite si výsledky aké dosiahli absolventi našich školení. 96% z nich, pripisuje nárast ich podnikania práve vedomostiam z našich školení.

Seminár o produktivite ma uviedol do celej problematiky riadenia firmy. Od jeho ukončenia nikdy neberiem prácu od mojich podriadených, musí byť odovzdaná na 100%. Neriadim celú firmu sám, keďže to zaberá veľké množstvo času, ale posilnil som stredný manažment, ktorý mi v tom významne pomáha. Extrémne mi to ako majiteľovi firmy šetrí čas a môžem sa venovať veciam, ktoré by som pre nedostatok času robiť nemohol.

 • Matej Šepeľa
 • MS Electrical Services s.r.o., Humenné

Nebudem preháňať, ale Seminár o produktivite mi zmenil život. Prišiel som na ňom na dôvody, prečo v mojej firme určité veci nefungujú a ako to spraviť tak, aby to celé stále rástlo a spolu s tým aj moja radosť zo života. Po seminári som začal vo firme veľké upratovanie. Zaviedol som špeciálnu organizačnú štruktúru, vďaka ktorej každý vedel, čo je výsledkom jeho práce, kto je jeho priamy nadriadeným a po akej línii sa v našej firme posúvajú produkty. Začal som písať smernice na riešenie všetkých problémových situácií vo firme, ktoré sa nám opakovali. Delegoval som mnoho činností a vytvoril som svoj manažment.

 • Milan Paprčka
 • CBS spol, s.r.o. a VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová

Zažil som si obdobie nadšenia aj obdobie trápenia s problémami, ktoré sa opakovali dookola, až mi zobrali celu energiu na vylepšovanie firmy a jej posun vpred. Chvíľami som až rozmýšľal, že podnikanie nie je pre mňa. Po absolvovaní Seminára o produktivite a jeho aplikovaní v maximálnej možnej miere ako som dokázal v danej chvíli, musím povedať, že sa môj mozog vyjasnil. Jednoducho som našiel overené riešenia na problémy, ktoré mi žrali energiu a radosť z podnikania. Zrazu som riadil svoju firmu sebavedomejšie, lebo som konečne vedel ako to mám celé urobiť

 • Mgr. Jakub Čech
 • daren & curtis, s.r.o., Bratislava

Veľmi užitočný kurz pre všetkých majiteľov firiem Doslova odrazový mostík v pohľade na riadenie firmy skrz firemnú štruktúru a deľbu kompetencií. Veľmi zaujímavý je aj pohľad do motivačných stupňov spolupracovníkov. Určite odporúčam.

 • Ing. Ľubomír Radič
 • Vivantina, s.r.o., Košice

Po absolvovaní Seminára o produktivite sme upratali vo firme. Na základe jednoduchého a dostupného návodu sme vybudovali funkčnú firemnú organizačnú štruktúru. Rozdelili sme kompetencie jednotlivým pracovníkom. Viem presne komu mám zadať akú úlohu, viem ako s podriadenými komunikovať a čo má od každého z nich vyžadovať. Prepracovali sme účel, produkt a cieľ firmy. Každý z našich ľudí ich musí poznať a tak prispievať k celkovému úspechu firmy.

 • Ing. Lucia Majerník
 • LEONIDES REAL PROJECT s. r. o, Košice

Tento seminár mi poskytol komplexný obraz o tom, ako má fungovať dobrá firma, čo všetko vo firme jej majiteľ má riešiť a čo všetko by riešiť nemal a nemusí. Od toho času viem, že musím dávať pozornosť všetkým častiam (oddeleniam) firmy. Princípy prednášané na tomto seminári fungujú a keď ich dodržiavame, môžeme si byť istý, že firma je dobre zorganizovaná a každý jej pracovník vie, čo má robiť. Seminár poskytuje návod na to, ako byť skutočne dobrým majiteľom firmy.

 • Mária Luhanová
 • S.R. – WELDINGSTEEL s.r.o., Šurany

Na Seminári o produktivite som získal všeobecné porozumenie manažmentu. Zistil som, akým spôsobom je možné riadiť firmu, ako zvládať nástrahy vlastnej firmy a personálu a ako s ním pracovať tak, aby riadenie nebolo trápenie. Vďaka tomuto školeniu som lepšie porozumel sebe a firme. Pomohlo mi to rýchlejšie dosahovať svoje ciele. Absolvovali sme ho spoločne so spoločníkmi a bola to jedna z najlepších investícií v podnikaní.

 • Ľubomír Kunaj
 • Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. Štrba

Bonusy

Celková hodnota bonusov 650 € - Zdarma

Individuálne poradenstvo

Získate osobnú individuálnu konzultáciu so skúseným odborníkom v rozsahu 1 hod.

500 €

Zdarma

Pracovný zošit

Obsahuje úlohy na nastavenie produktov, tvorbu organizačnej štruktúry a mnoho iného.

100 €

Zdarma

Predplatné časopisov

Získate predplatné praktických časopisov o manažmente: Úspešní manažéri a Tigroviny.

50 €

Zdarma


Prihláška na službu

Už iba krok Vás delí od cenných informácií pre Váš ďalší kariérny aj životný rast.

Trvanie:
3 dni (9:00 - 18:00)

Najbližšie termíny:
19.07. - 21.07.2024 (Košice)
07.08. - 09.08.2024 (Banská Bystrica)
20.08. - 22.08.2024 (Košice)
13.09. - 15.09.2024 (Košice)

Prednášajúci:
Ing. Ladislav Pavlík, Mgr. Marcel Pavlík

Služba je určená pre:
Majiteľov a riaditeľov firiem, top manažment

Cena:

1 799,- €

bez DPH

Nemáte čo stratiť, môžete len získať.

3 dni plné praktických informácií o podnikaní

Nečakajte žiadne suché teórie, len praktické informácie s množstvom príkladov, ktoré môžete ihneď použiť.

12 bodov, ako nájsť toho, kto firme skryto škodí

Zistíte, kto je pre firmu skutočne hodnotný a kto naopak skryto škodí a brzdí jej rozvoj.

Celosvetovo odladený systém organizovania firmy

Ľudskou rečou podaný systém, ktorý používajú firmy vo svete i na Slovensku. Funguje na akúkoľvek firmu.

Garancia vrátenia peňazí

Seminár trvá 3 dni, ak sa po 1. dni rozhodnete, že to nie je pre vás, zvyšné 2 dni už neprídete a my vám vrátime peniaze v plnej výške.

Stiahnite si e-book 10 smrteľných hriechov šéfa
 • Aké sú najčastejšie chyby šéfov?
 • Čomu sa vyhnúť, aby od vás neodišli schopní ľudia?
 • Prečo je dôležité mať správny plán a organizáciu práce?
 • 50 otázok o šéfovaní, ktoré si musí položiť každý majiteľ
Nevyhovujú vám termíny prednášky?
Pozrite si online webinár.

Ako podnikať bez stresu a mať úspešnú firmu?

Pozrite si webinár pre majiteľov firiem:
AKO ÚSPEŠNE PODNIKAŤ

Dozviete sa:

 • Päť životne dôležitých fáz v podnikaní.
 • Mám úspešnú firmu, no neviem ako ďalej.
 • Ako motivovať vyhorených ľudí?
 • Ako si vychovať výborného riaditeľa?
 • Ako delegovať prácu podriadeným?
 • Ktoré sú smrteľné chyby šéfa?

Webinár trvá 55 minút a je úplne ZDARMA.
Pozrieť si ho môžete vo vami vybranom čase.

PRIHLÁSIŤ SA NA ONLINE WEBINÁR

Ako riadiť a motivovať ľudí