Vedenie firmy

Ako udržať vysoký výkon firmy

Iste si zo základnej školy pamätáte výrok takmer každého učiteľa telesnej výchovy: „Začneme cvičiť naplno, no a potom bude pomaly zvyšovať tempo!“ Väčšinou sa to myslí so žartom, no existujú tréneri (a manažéri), ktorí to myslia úprimne. Snažia sa firmu udržať v obrovských otáčkach bez akejkoľvek prestávky v podstate nepretržite. To im spôsobuje nemalé starosti, lebo udržať firmu vo vysokom výkone je veľké umenie.

My ľudia nie sme stroje.

Náš výkon nie je nemenný, ale závisí od mnohých vnútorných aj vonkajších faktorov. Tie vonkajšie faktory hrajú veľkú rolu. Existujú či celé obdobia, keď sa proste nedarí, a obzvlášť dnes čelíme obrovským zmenám na trhu, ktoré ovplyvňujú aj nákupné správanie našich zákazníkov. Ale dobrý šéf vie, že výkon firmy závisí v prvom rade od vecí, ktoré sa dejú v jej vnútri. To je dobrá správa, lebo to, čo sa deje vo vnútri firmy, máme vždy plne pod kontrolou.

Prvým bodom, ako zvýšiť výkonnosť vašej firmy, je dať dôraz na rýchlosť.

Ak ste u nás boli na ktoromkoľvek z našich seminárov, dobre viete, že kladieme veľký dôraz na vysokú emóciu (dobrú náladu) v práci aj v živote. Keď je totiž emócia vysoká, je vysoký aj výkon, nedejú sa zbytočné chyby a paradoxne, napriek tomu, že sa vyvinie veľa úsilia, človek sa ani necíti unavený.

Druhým krokom na zvýšenie výkonu firmy je skrátiť merané obdobia.

Čo to znamená? Nuž, predstavte si, že máte nejaký obchodný alebo výrobný tím a zadáte im nejaký mesačný cieľ (kvótu). To je nejaký výkon, ktorý potrebujú do konca mesiaca dosiahnuť. Avšak väčšina ľudí pracuje relatívne nárazovo. Ak majú cieľ, ktorý by mal byť dosiahnutý za štyri týždne, mnohí ľudia vyvinú väčšinu svojej aktivity v cieľovej rovinke. Inými slovami, tri týždne bývajú relatívne pasívni, no ten posledný týždeň „zapnú“ a dosiahnu to. Tri štvrtiny ich potenciálu sú vyplytvané navnivoč. Ak im namiesto toho dáte týždenné ciele, je tu väčšia šanca, že svojej energie vyplytvajú menej – poznám dokonca firmu, kde manažérka pre svoje telefonistky zadala dokonca hodinové kvóty, ktoré sa prísne dodržiavali. V utorok zistila, že dosiahli rovnaký výkon, ako za celý predchádzajúci týždeň!

Posledným nástrojom, ktorý môžete na zlepšenie výkonnosti použiť, je tréning.

Školenie zamestnancov v technických aj netechnických oblastiach má za následok lepší výkon bez ohľadu na to, na koľkých účastníkov sa tieto vedomosti „nalepia“. Navyše majú školenia výhodu v tom, že pracovníci „vypadnú“ z firmy na nejaký čas von a nie sú konfrontovaní so svojimi každodennými problémami, čo samo osebe zlepšuje stav človeka. A aj keby si zo školení mali odniesť iba zlomok celkových informácií, stále je to lepšie ako nič.

Často sa totiž stáva, že to, čo im vy prácne vysvetľujete a objasňujete celé hodiny (bez toho, aby to prijali alebo vás vôbec počúvali), ich osloví vtedy, ak im to povie niekto cudzí. Preto si naši klienti radi usporadúvajú interné semináre od našej školy vo vlastných priestoroch. Zvyknú mi potom hovoriť: „Vieš, Marcel, ja som im to, čo si prednášal, hovoril celé roky! Ale až keď si prišiel ty, tak si to zobrali k srdcu.“ Veď to poznáte: u suseda je tráva vždy zelenšia.

Okrem týchto troch techník – rýchlosť a emócie, skracovanie meraného obdobia, vzdelávanie – existuje ešte množstvo ďalších, ktoré vedia výkon vašej firmy zvýšiť a bezpečne udržať vo veľkých otáčkach. Prihláste sa na študijný Program Professional a naučte sa, ako zvýšiť výkon vašej firmy.

Autor článku: Marcel Pavlík