Komplexne vzdelávanie

Chcete lepšie zvládať vašich zamestnancov, aby ste mali dostatok času na rodinu a koníčky?

Ak chcete, aby vaša firma trvalo rástla, bezpečne zvládla nástrahy rýchleho rozvoja a aby sa vytúžená expanzia nezmenila na katastrofu, musíte ju na to pripraviť a stále ju vylepšovať. Štýl práce šéfa a všetkých jeho ľudí sa musí meniť s tým, ako firma rastie. Viesť málo zorganizovanú firmu znamená neustály boj, je to stresujúce a po čase to môže viesť k pocitu vyhorenia, finančným škodám alebo strate rodiny a zdravia. Mnoho firiem nerastie iba preto, lebo ich majitelia sa boja, že by väčšiu firmu nezvládli. Ich firma im visí ako kameň na krku. Majiteľ nemá byť chorý, nešťastný a bez rodiny! Má byť zdravý, bohatý a má mať čas na svoje koníčky a rodinu.

Absolvujte študijný Program PROFESSIONAL, kde získate obrovské množstvo praktických informácií. Školenia sú zostavené tak, aby ste sa ich mohli zúčastniť popri svojej práci. Od vás sa vyžaduje vyčleniť si 3 dni každý mesiac po dobu jedného roka

Program PROFESSIONAL

Program je určený tým, ktorí chcú nastaviť firmu tak, aby mala všetko, čo jedna poriadna firma má mať a stala sa takou, o akej vždy snívali. Ak je vybudovaný dobrý systém, tak je firma plne funkčná aj bez prítomnosti majiteľa, je vždy zisková, má schopných a samostatných ľudí a je zorganizovaná tak, že produkcia hladko beží a efektívne dosahuje majiteľom stanovené ciele. „PROFESSIONAL“ je potrebný aj pre tých, ktorí sa pripravujú prevziať pozíciu majiteľa alebo riaditeľa a je potrebný aj pre vaše dospelé deti, ktoré pripravujete na prevzatie firmy.

Prečo si vybrať tento vzdelávací program

01

Komplexný systém pre riadenie firmy

Program PROFESSIONAL je najlepší svetový vzdelávací a praktický program pre úspešných majiteľov a riaditeľov, ktorí chcú vybudovať dobre zorganizovanú a prosperujúcu firmu. Pozostáva zo série starostlivo vybraných prednášok, na ktorých získate komplexné riešenie pre celú firmu.

02

Program pozostáva zo série štrnástich špecializovaných školení

Prednášky sú doplnené praktickými cvičeniami, zameranými na najdôležitejšie časti firmy. Prednášky sú jedna od druhej nezávislé, ale odporúčame vám ich absolvovať v stanovenom poradí.

03

Možnosť absolvovať prednášky opakovane

Ktorúkoľvek prednášku programu PROFESSIONAL môžete absolvovať aj viackrát počas 1 roka. Zo skúseností  klientov vieme, že opakovaným absolvovaním prednášok získali väčšie porozumenie a istotu pri praktickom použití prednášaných údajov.

04

Pomoc skúseného odborníka pri aplikácii do praxe


Po absolvovaní prednášky vás vždy navštívi náš poradca, aby s vami prešiel možnosti aplikácie naštudovaných údajov priamo vo vašej firme, čím vlastne k programu získavate aj osobného poradcu.

Témy zahrnuté v programe

 • Máte niekedy pocit, že celá práca vo firme „stojí a padá“ len na vás?
 • Ako vybudovať a zorganizovať veľkú zdravú firmu?
 • Ako dobrým plánovaním zabrániť finančným a časovým stratám? 
 • Ako neomylne spoznať pôvodcu problémov vo firme? 
 • Má vaša organizačná štruktúra logiku a zabezpečí stabilné prežitie firmy?
 • Ste dobrý šéf? Riešite vy problémy podriadených, alebo podriadení vaše?
 • Prečo musíte pracovať dlhšie ako 8 hodín denne? Dá sa to efektívnejšie?
 • Ako s tým istým počtom ľudí zdvojnásobiť výkon?
 • Ako opätovne obnoviť dobré medziľudské vzťahy vo firme?
 • Kde sú skryté príčiny nízkej efektivity? Ako ich odhaliť a odstrániť?
 • Aké opatrenia urobiť, aby nevznikali chyby v bežnej operatíve?
 • Čo spraviť, aby permanentný stres v práci nemal vplyv na moje zdravie?
 • Ako zaškoliť ľudí, tak aby podávali skvelé výkony v krátko čase?
 • Ako pritiahnuť do firmy schopných ľudí a vybudovať skvelý tím?
 • Ako dosahovať stanovené ciele s ľahkosťou?
 • Ako nastaviť mzdový systém, ktorý je motivačný pre tých najlepších?
 • Ako rozpoznať, kto je skutočne prínosný pre firmu a kto sa len vezie?
 • Ako vytvárať firemné rezervy a mať vždy zisk?
 • Prečo je dôležité, aby firma mala stanovenú dlhodobú stratégiu a ako ju nastaviť?
 • Ako delegovať prácu podriadeným, tak aby ju robili lepšie ako vy?

1.
Urobte si bezplatnú analýzu firmy
2.
Absolvujte komplexné praktické vzdelávanie Program PROFESSIONAL
3.
Užívajte voľný čas, kým vaša firma samostatne funguje

Referencie klientov

Čo hovoria absolventi Programu Professional?

Pozrite si výsledky aké dosiahli absolventi našich školení. 96% z nich, pripisuje nárast ich podnikania práve vedomostiam z našich školení.

Pre mňa ako riaditeľku v našej firme prinieslo absolvovanie Programu PROFESSIONAL veľmi veľa. Uvedomila som si, kedy byť ticho, ako počúvať druhých a nechať kolegov nájsť riešenia v rôznych situáciách. Po absolvovaní každého seminára som si sadla a spísala, čo idem do firmy zaviesť. Toto bolo veľmi kľúčové, pretože moji kolegovia videli ako sa menia veci vo firme a postupne som každému z nich začala spisovať mini klobúky. Všetky semináre, ktoré som si zakúpila nad rámec Programu PROFESSIONAL stoja naozaj za tie peniaze. Po zavedení informácií do praxe zistíte, že ste urobili presne to, čo ste už dávno mali urobiť, no mali ste stále svoje vnútorné zábrany. Mám teraz oveľa viac času na svoju rodinu. Čo je pre mňa najväčšia zmena je to, že do práce už nechodím cez víkendy. Viem si presne zadeliť svoj osobný, ale aj pracovný čas a pri tom nie som v žiadnom strese.
Som nesmierne spokojná s prístupom prezidenta HCA Slovakia Ladislava Pavlíka a všetkých jeho kolegov, ktorí sú perfektne vyškolení a veľmi priateľskí. Na ich centrále sa cítim ako doma v Lučenci.

 • Tatiana Kovalančíková
 • konateľka a výkonná riaditeľka
 • mobil online, s.r.o., Lučenec

Absolvovanie seminárov Programu PROFESSIONAL mi dalo veľmi veľa. Prešiel som si všetky semináre ako majiteľ a rozhodol som sa, že do riadenia firmy zapojím aj ostatných pracovníkov firmy. Nie je možné, aby som sám riadil celú firmu, preto som prijal viac ľudí do riadiacich pozícií a poslinil som stredný manažment. Semináre mi otvorili oči, vidím to, čo som predtým nevidel a viem, že to musím zvládnuť. Určil som si priority, správne plánovanie mi šetrí peniaze a nastavený finančný manažment mi v istom čase veľmi pomohol. Teraz sa môžem rozhodnúť, čo chcem robiť a aj to urobím.

 • Matej Šepeľa
 • majiteľ
 • MS Electrical Services s.r.o., Humenné

Študijný Program PROFESSIONAL je vyskladaný skvelými seminármi a poskytuje komplexný pohľad majiteľa firmy na všetky jej časti. Všetky získané informácie sú dôležité, pretože riešia veľa vecí vo firme, aj keď sa majiteľovi môže zdať, že teraz niečo riešiť nemusí, lebo ho daná vec nepáli. Štúdium tohto programu mi dalo v oblasti podnikania oveľa viac ako 5 rokov štúdia na vysokej škole. Počas jeho štúdia som si prešla všetky časti firmy, podarilo sa mi zlepšiť proces výberu ľudí do tímu a uvedomiť si, že je potrebné dostať od svojich ľudí úplne dokončenú prácu, no najmä som si uvedomila, že ako majiteľka nemôžem byť ponorená iba v operatíve, ale je tiež dôležité myslieť dopredu a vytvárať firme žiarivú budúcnosť, pretože niekde smerujeme a chceme rásť.

 • Mária Luhanová
 • spolumajiteľka a konateľka
 • S.R. – WELDINGSTEEL s.r.o., Šurany

Do firmy nám pribudol omnoho väčší poriadok, zrazu ľudia vedeli kam patria, čo sa od nich očakáva a hlavne, že každá funkcia je pre prežitie organizácie dôležitá. Nám to rozviazalo ruky a dalo slobodu a priestor na neobmedzený rast. Mohli sme sa začať venovať rozvoju firmy, marketingu, PR, personalistike a ďalším oblastiam, ktoré sme dovtedy zanedbávali alebo sme ani len netušili, že existujú. Od roku 2014 skupina našich firiem zvýšila obrat 11-násobne a zisk 15-násobne. V neposlednom rade sme získali nové kontakty, skvelé priateľstvá a motiváciu od iných podnikateľov, riaditeľov a ľudí, ktorí si rovnako uvedomujú potrebu neustáleho vzdelávania sa.

 • Marek Pitoňák
 • zakladateľ a spolumajiteľ
 • VEGAS Group s.r.o., Nitra
 • Moderne SchlafArt GmbH, Berlin

Vďaka spolupráci s HCA Slovakia a absolvovanie študijného Programu PROFESSIONAL sa náš život radikálne zmenil. Osobne používam omnoho menej iracionálne emócie ako hnev či strach, čo sa určite podpísalo, aspoň to tak subjektívne vnímam na lepšom zdraví a kvalitnejších vzťahoch. Rôzne situácie zvládam s väčším kľudom a rozvahou, keďže mám správne nástroje ako ich riešiť. Život sa nielen vo firme, ale aj v rodine stal šťastnejším, bez konfliktov a s jasnými cieľmi. No asi pre mňa najväčším prínosom je poznanie, že slušná a morálna cesta naozaj vedie k úspešnému podnikaniu.

 • Marek Pitoňák
 • zakladateľ a spolumajiteľ
 • VEGAS Group s.r.o., Nitra
 • Moderne SchlafArt GmbH, Berlin

Na jar v roku 2020 som zistil, že rast firmy je natoľko rýchly, že moje vedomosti z manažérskej pozície a z oblasti práce s ľuďmi sú nedostatočné. Po absolvovaní Seminára o produktivite v HCA Slovakia som pochopil, že presne toto je to, čo som hľadal a čo potrebujem, aby mohla firma ďalej rásť. Vďaka Programu PROFESSIONAL som absolvoval množstvo hodnotných seminárov a kurzov, ktoré ma úžasným spôsobom obohatili a získal som obrovské množstvo dôležitých údajov a dát, ktoré mi umožňujú viesť organizáciu a ľudí v nej tým správnym spôsobom. Naučil som sa viacej dôverovať ľudom, a tiež si ich vážiť a ďakovať za odvedenú prácu. Taktiež som spoznal množstvo zaujímavých ľudí s podnikateľského prostredia a rozhovory s nimi boli pre mňa tiež veľakrát poučné a motivujúce.

 • Štefan Paučo
 • zakladateľ a majiteľ
 • AGROSPA s.r.o., Lučenec

V mojom pracovnom a súkromnom živote sa za posledný rok udiali obrovské zmeny. Vďaka tomu, že som sa naučil ako zaviesť vo firme systém a poriadok som mnoho zo svojich pracovných povinností, o ktorých som si dovtedy myslel, že dokážem robiť len ja, dokázal delegovať na podriadených pracovníkov. Tým som získal viac času pre dôležitú prácu majiteľa, ktorú som predtým z časových dôvodov značne zanedbával. V HCA Slovakia som spoznal veľa milých, ochotných a ústretových ľudí, ktorí spolu vytvárajú príjemnú rodinnú atmosféru a aj preto tam mám veľa priateľov a vždy sa tam rád vraciam. Teraz po mojich získaných skúsenostiach môžem úprimne a vrelo odporučiť každému, kto chce vedomostne a kariérne rásť, že financie investované do štúdia v HCA Slovakia, stoja za to.

 • Štefan Paučo
 • zakladateľ a majiteľ
 • AGROSPA s.r.o., Lučenec

V škole nás neučia ako sa riadi firma. A práve preto je tu HCA Slovakia, ktorá pomáha takým ako som ja, kedy sa z výkonného pracovníka stane majiteľ a naučí sa ako riadiť firmu. Absolvovanie Programu PROFESSIONAL v HCA Slovakia mi prinieslo stabilné body, o ktoré sa môžem oprieť a tiež rast firmy, etiku v podnikaní, tvorbu rezerv a lepší spánok. Mám najlepších ľudí v histórii firmy. Mám podstatne viac času na plánovanie, vízie a menej sa venujem operatíve. Som konateľom firmy s najväčším pokrytím služieb letnej a zimnej údržby exteriérov na Slovensku a tento rok sme prekročili hranice SR a kosíme už aj v ČR.

 • Martin Novák
 • zakladateľ a majiteľ
 • UNICARBACK, s.r.o., Žilina

Vedomosti, ktoré som získal v HCA Slovakia, využívam aj v súkromí. Súkromný život sa mi zmenil k lepšiemu. Každý člen mojej rodiny je zainteresovaný do firmy. Všetci sú pracovne aktívni, vedia, že bez práce nie sú koláče. Môj život v podstate zmenila Danica Legátová, členka tímu HCA Slovakia, ktorá ma priviedla k týmto údajom. Odvtedy som šťastnejší a priťahujem ľudí, ktorí uvažujú podobne ako ja. Ďakujem HCA Slovakia a prajem ešte veľa rokov rastúcich štatistík.

 • Martin Novák
 • zakladateľ a majiteľ
 • UNICARBACK, s.r.o., Žilina

Bonusy

Celková hodnota bonusov 4 550 € - Zdarma

Online koučing

V rámci programu máte každý mesiac k dispozícii individuálne konzultačné hodiny so skúsenými lektormi a koučmi, ktorí vám pomôžu so zavedením informácií do praxe.

1 500 €

Zdarma

Možnosť opakovať prednášky

Každú prednášku aj s cvičeniami môžete absolvovať počas jedného roka toľkokrát, koľko chcete, ak sa dostavíte v stanovených termínoch.

3 000 €

Zdarma

Predplatné časopisov

Získate predplatné praktických časopisov o manažmente: Úspešní manažéri a Tigroviny.

50 €

Zdarma


Prihláška na službu

Už iba krok Vás delí od cenných informácií pre Váš ďalší kariérny aj životný rast.

Trvanie:
1 rok

Najbližšie termíny:
individuálne (Košice, Nitra)

Prednášajúci:
rôzni

Služba je určená pre:
majiteľov, riaditeľov a ich nástupcov

Cena:

14 999,- €

bez DPH