Práca s ľuďmi

Pravidlá správneho zaškolenia zamestnancov

Aj vám sa už stalo, že nejaký novoprijatý alebo nedávno povýšený pracovník nevydržal na svojom novom poste? Nie je to príjemná skúsenosť a nejeden šéf sa potom pýta sám seba, kde sa stala chyba. Najčastejšia príčina je pritom omnoho jednoduchšia, než by sa mohlo zdať: jedná sa o nesprávne alebo nedostatočné zaškolenie.

Schopnosť učiť vlastných zamestnancov je pravdepodobne tá najdôležitejšia schopnosť šéfa. Povedzme si úprimne, školy našich ľudí do práce nepripravujú v dostatočnej miere a aj keď preberáte niekoho „od fachu“, aj tak existujú postupy či nuansy, ktoré sa musí vo vašej firme naučiť akoby nanovo.

Čo musíte urobiť, aby zaškoľovanie zamestnancov fungovalo.

Aby zaškoľovací systém fungoval, musíte mať v prvom rade spísané popisy prác. Bez toho aby ste mali spísané to, čo chcete zaškoľovať, bude zaškolenie neefektívne a bude do veľkej miery vyžadovať fyzickú prítomnosť vás alebo personalistu. Ak to máte spísané, potom to môže do určitej miery prebiehať aj bez vašej prítomnosti, no hlavne na nič nezabudnete a prakticky každého nového pracovníka naučíte všetko, čo treba.

Dobré zaškoľovanie prebieha krok po kroku, striedaním teórie a praxe. Jednou z najväčších chýb je snaha odovzdať zamestnancovi veľa údajov naraz. S veľkou pravdepodobnosťou v tom bude mať zmätok a to, čo si z toho zapamätá, bude mizivé percento. Ak ho ale budete učiť krok po kroku, po každom menšom kroku ho to necháte vyskúšať alebo natrénovať, dosiahnete lepšie a stabilnejšie výsledky. Ak napríklad zaškoľujete telefonistu, nechajte ho najskôr naučiť sa predstavenie firmy, potom to s ním natrénujte a tvárte sa pritom ako klient, ktorému volá.

Dávajte veľký dôraz na porozumenie všetkých slov v materiáloch.

Ak chcete zabezpečiť čo najvyššiu úroveň porozumenia, zabezpečte, aby zamestnanec naozaj rozumel každému slovu v texte. Jediný dôvod, prečo človek nevie konať a porozumieť nejakej oblasti, je nepochopené slovo. Stačí len jedno jediné nepochopené alebo zle pochopené slovo a celý text mu buď nedá význam vôbec, alebo ho pochopí úplne nesprávne. A to je problém! Čo je ešte horšie, človek odmieta to, čomu nerozumie. A ak človek nerozumie slovám vo svojej práci, nebude ju chcieť robiť alebo v nej nebude dosahovať také výsledky, ako by mohol.

Presné spôsoby, ako správne spísať materiál a ako zabezpečiť, aby pracovník naštudoval materiál a aj mu porozumel, sa naučíte na seminári Delegovanie práce. Teším sa na vás!

Autor článku: Roman Baláž