Vedenie firmy

Firemná stratégia nie je luxus, ale nutnosť

Slovo stratégia nie je veľmi obľúbené. Namiesto poriadneho, dlhodobého plánovania funguje mnoho firiem radšej metódou „Poďme robiť, veď nejako bude!“ Stratégiu vnímajú ako zbytočný luxus, ktorý si môžu dovoliť len obrovské firmy so stovkami ľudí. A práve preto, že žiadnu stratégiu nemajú, sa tými obrovskými spoločnosťami nikdy nestanú.

Čo to je tá "stratégia"

Slovo stratégia pochádza z vojenstva. Stratégos bol v starom Grécku najvyšším veliteľom armády. Nezaoberal sa tým, ako vyhrať jednu lokálnu bitku, ale mal za úlohu vymyslieť, ako vyhrať celé vojenské ťaženie.

Stratégia je umenie vedenia celej veľkej armády. Ak armáda pozostáva z divízií, tak tie divízie sú na základe strategického plánu riadené generálmi tak, aby každá jedna úspešne uskutočnila svoju časť stratégie a tým spolu ako celok vyhrali celú vojnu.

Napríklad, Napoleon počas ruského ťaženia v roku 1812 neprehral jedinú bitku, no predsa prehral celú vojnu, lebo mal zlú stratégiu. Za cenu zbytočne veľkých strát dobyl Rusmi vydrancovanú a podpálenú Moskvu, v ktorej nenašiel ani zásoby jedla, ani armádu, s ktorou by mohol vybojovať víťaznú bitku. Ruská armáda trpezlivo čakala za Moskvou na zimu a dočkala sa. Potom vyhnala hladného, zamrznutého, zúboženého, kedysi skvelého francúzskeho vojaka von z krajiny.

V histórii vojenstva je množstvo prípadov, keď správne nasadené vojenské jednotky, ktoré boli vedené skúsenými veliteľmi porážali oveľa početnejšie húfy nepriateľa. Víťaznému vojenskému ťaženiu musí predchádzať dôkladný prieskum, analýza nepriateľa, terénu, počasia, precízne naplánovanie každého kroku ťaženia, predvídanie krokov nepriateľa, obstaranie financií, dostatočného počtu kvalitných zbraní, streliva, potravín, šatstva, pohonných hmôt, získanie spojencov, dobrá propaganda, atď., atď. To je obrovský komplex vecí, na ktoré treba myslieť, dobre pripraviť a zvládnuť. Iba vtedy je šanca na víťazstvo veľká.

Dlhoročná činnosť firmy sa dá prirovnať k vojenskému ťaženiu.

Namiesto nepriateľa máme konkurenciu a namiesto vojakov máme našich pracovníkov. Aj naša firma, podobne ako armáda, potrebuje kvalitné prieskumy, dôkladné analýzy a vypracované, zladené, geniálne a ďalekosiahle plány, ktoré zabezpečia rozširovanie jej vplyvu a odstránenie prekážok pri jej expanzii. Toto nazveme stratégia. Dnes je stratégia tou najviac chýbajúcou časťou plánovania väčšiny firiem.

Úspech každej akcie, či už vojenskej alebo firemnej, je priamo úmerný kvalite a dĺžke jej prípravy. Máte malé ciele? Tak vám stačí krátka príprava. Chcete dosahovať veľké ciele? Tak potrebujete dôkladnú, komplexnú a veľkú prípravu.

Stratégiu vo firme vytvára jej majiteľ.

Najslabšie firmy nemajú vytýčené žiadne ciele ani plány. Ani ročné, ani mesačné. Žijú tak, ako sa podarí zo dňa na deň a zvládajú priebežne problémy tak, ako prídu. Majiteľ takejto firmy sa zvyčajne venuje činnostiam ako predaj, výroba, reklamácie, úhrady. Má málo ľudí, veľa vecí preto musí robiť sám, hasí problémy a zvyčajne je utopený v operatíve.

Tieto firmy existujú v podstate iba preto, že v ich blízkosti sa zatiaľ neobjavila dobre zorganizovaná konkurenčná firma s jasným konceptom. Keď na nich zaútočí tvrdá konkurencia s dobrou stratégiou, rýchlo krachujú a prestávajú existovať. Keďže ich majiteľ nevie plánovať, tak vám tvrdí, že plánovanie je zbytočné, lebo sa stále všetko mení a nič nie je isté. Pre tento druh majiteľov je predstava, že si stanoví cieľ a potom ho aj dosiahne, úplné sci-fi.

Trochu lepšie sú na tom firmy, ktoré majú stanovené ciele aspoň na rok. Ročné ciele by už mali podporovať dlhodobé zámery firmy, pravda, to je možné iba vtedy, ak dlhodobé ciele existujú. Rok je pre väčšinu druhov podnikania veľmi krátke obdobie na dosiahnutie výrazných úspechov. Stanoviť si ciele na jeden rok a potom sa bez poriadnej prípravy a existencie dlhodobého konceptu vrhnúť do tvrdej práce, to je také typické slovenské. Kde tam dáke dlhodobé plány!

Odhadom až 80% firiem nemá žiadnu dlhodobú stratégiu. Preto ich pracovníci bojujú márne bitky o zákazky bez zisku, ak už nejaký vytvoria, tak kupujú také stroje, ktoré sú málo využívané, berú si drahé úvery, ktoré nemajú dobrú návratnosť a nevyužívajú veľké príležitosti, ktoré sa vždy vyskytujú okolo nich.

Bez stratégie je rast firmy veľmi pomalý alebo žiadny.

Firma má veľmi nízku efektivitu používaných zdrojov. U najlepších firiem nájdete plány na dosiahnutie mnohých cieľov, ktoré chcú dosiahnuť o päť až desať rokov.

Úspešné firmy majú stanovený veľký zámer (povedzme: budem najväčšou firmou na výrobu stoličiek na Slovensku) a k tomu majú presne stanovené všetky podporné ciele, ktoré treba pre tento účel dosiahnuť. Tých dlhodobých cieľov si firma musí vytýčiť celé desiatky. A potom nasleduje to veľmi neobľúbené „suché a nudné“: premyslenie a spísanie všetkých presných krokov, programov alebo projektov, ako ten-ktorý cieľ dosiahnuť. Tvorba firemnej stratégie je po stanovení cieľa a účelu firmy hlavnou úlohou pána majiteľa.

Stratégia firmy musí obsahovať veľký generálny plán, ktorý zastrešuje úplne všetko.

Stratégiu musí vymyslieť majiteľ firmy spolu so svojím TOP manažmentom. Vďaka dobrému strategickému plánu firma zdoláva prekážky a konkurenciu a dosahuje svoje dlhodobé zámery.

Všetky príkazy, popisy práce, činnosti, smernice musia byť v súlade s veľkou stratégiou. Bez toho je firma rozladená a neefektívna. Bez stratégie niet budúcnosti, niet veľkosti. Bez stratégie to je iba náhoda. So stratégiou máte pevne v rukách budúcnosť svojej firmy. Ak sa chcete naučiť, ako ju robiť, príďte do HCA Slovakia na seminár Strategické riadenie firmy.

Autor článku: Ing. Ladislav Pavlík