Financie

Finančný riaditeľ je kľúčovou osobou firmy

Nuž, môžete veci organizovať a plánovať, môžete mať skvelý marketing a predaj, môžete vyrábať a dodávať skvelé výrobky. A to všetko bude nanič, pokiaľ osoba finančného riaditeľa nebude tá správna a nebude dosahovať tie výsledky, ktoré zdravá organizácia potrebuje dosahovať.

Čo je kľúčové pre finančný úspech firmy?

Dnešné vysoké školy nie vždy pripravia človeka na tento post. Ba ani desať rokov praxe nie sú zárukou toho, že menovanie nejakej osoby na tento post bude pre firmu prospešné. Preto musí byť osoba finančného riaditeľa pri výbere podrobená veľmi dôkladnej analýze a následne poriadnej príprave a tréningu. Osobitne vo veľkých organizáciách to musí byť skutočne múdry človek, ktorý rozumie firemnej produkcii, pozná dobre zákony, a to nielen daňové, pozná konkurenciu, vníma situáciu na trhu a vie predvídať. To, že rozumie podriadeným postom, ako sú účtovníctvo, fakturácia, úhrady, mzdy, DPH a tak ďalej, považujem sa samozrejmé. Veď ich má riadiť!

Na osobu finančného riaditeľa musíme mať veľmi vysoké nároky a musí spĺňať veľmi veľa požiadaviek. Tu sú niektoré z nich.

Vyberajte človeka, ktorý je ľudsky v poriadku

Právnu bezúhonnosť, dobrú povesť, slušné vystupovanie, to, že sa neopíja a nedroguje, alebo že ten človek nie je na antidepresívach a nehrá na automatoch, považujem sa úplný základ. Ak má niekto pod vplyvom alkoholu či liekov zakázané šoférovať svoje auto, verte mi, že riadenie financií takýmto človekom by bolo ešte viac nebezpečné. Aj manželská nevera už priviedla nejedného človeka na ulicu. Nerobte v tejto oblasti žiadne kompromisy, lebo na to môžete škaredo doplatiť. A keď sa bavíme o príbuznom, tak to platí desaťnásobne.

Pokračujeme jednou úplne elementárnou podmienkou. Všimnite si, v akom stave má dotyčný svoje súkromné financie. Veď si na tejto pozícii predstavte človeka, ktorý opakovane hovorí, že nemá dosť peňazí! Ak o ňom viete, že si neustále požičiava a stále niekomu dlhuje, alebo vidíte, že zabúda platiť svoje účty, dostáva upomienky a platí pokuty, tak ho na túto pozíciu nedávajte. Ak niekto nie je schopný mať v poriadku svoje vlastné financie, ako sa potom bude starať o tie cudzie, teda firemné?

U nás je ten národný šport sa sťažovať, že nemám peniaze, nevychádza mi to, hrať sa na takého chudáka, ktorý trie biedu. Ak takýto človek bude riadiť firemné peniaze, čaká vás ťažká budúcnosť. V prvom rade by to teda mal byť človek, ktorý má v poriadku svoje príjmy, pod kontrolou svoje výdaje, žije bez dlhov alebo ich s obrovským prehľadom zvláda.

Firma nie je dojná krava

Niektorí sa na firmu sa dívajú ako na bezodný zdroj financií, ktorú treba obrať o všetko, čo sa len dá. V lepšom prípade sú voči majetku firmy ľahostajní a riadia sa heslom – z cudzieho krv netečie, prípadne „Na tom nezáleží, veď je to iba firemné“.

Dám vám negatívny príklad. Pracovníčka, ktorá má na starosti schvaľovanie výdajov, ide sebe domov kúpiť kečup. Je veľmi šporlivá, “bio“ nastavená, chce iba to zdravé a kvalitné. Preto je schopná obehať aj tri predajne a zisťovať, koľko je kde kukuričného škrobu namiesto paradajkového pretlaku a kvôli trom centom rozdielu si vyberie iný výrobok z predajne na opačnom konci mesta. V podstate je to správne, tomu sa nedá nič vytknúť, chce pre seba len to najlepšie. Ale tá istá pracovníčka, ak má vybrať a zakúpiť napríklad desať fliaš kečupu na firemnú opekačku, tak ide a kúpi prvý kečup, na ktorý narazí v prvom obchode, len aby mala túto úlohu z krku. Dačo sa zmení v jej prístupe k nákupu a tá ľahostajnosť je priam donebavolajúca.

Ak ktokoľvek môže vo vašej firme čokoľvek objednávať, tak sa ho vždy pýtajte, čo stojí to, čo chce objednať. Ak vám povie, že „neviem“ ,alebo že „nepamätám sa, mám veľa práce“, nedovoľte mu viac nič objednávať ani kupovať. Máte do činenia s veľmi nízkym levelom človeka, aspoň čo sa týka práce s financiami.

Samozrejme, najväčšie škody môže napáchať takýto človek vtedy, ak mu dáte právo objednávať hlavný materiál alebo tovar do výroby. Ale verte, že ten, kto sa dobre stará o financie, sa riadi heslom, že „dobrá gazdiná za pierko aj cez plot preskočí“. Kto sa nestará o malé peniaze, nebude sa starať ani o tie veľké.

Inak, toto je ten najčastejší dôvod, prečo si majiteľ firmy veľmi dlho ponecháva právo schvaľovať veľké firemné výdaje, lebo vie, že chyby v tejto oblasti by ho mohli veľmi rýchlo položiť. Preto je veľmi dôležitá lojalita. Finančný riaditeľ musí byť verný svojej firme až za hrob. Pozná všetky tajomstvá, firemné ciele, slabiny, ale aj silné stránky. Ten, kto riadi financie, má skutočnú moc. Musí to byť verný a dobrý priateľ majiteľa firmy, ktorý má prospech firmy neustále na zreteli. Je zaujímavé, že častejšie takúto vernosť vidíme na pozícii firemnej účtovníčky. Firemní riaditelia, ekonómovia, nech už ich nazvete akokoľvek, sú viac atakovaní všetkými pokušeniami života.

Dôveruj, ale preveruj!

Takto funguje finančný riaditeľ voči svojim podriadeným, ale zároveň musí aj pán riaditeľ kontrolovať svojho finančáka. Darmo majiteľ vytýči dlhodobé ciele, ak finančný riaditeľ nie je schopný k tomu vytvoriť adekvátny plán príjmu a výdaju firmy, ako aj plán práce s financiami a majetkom. Preto musí byt finančný riaditeľ ochotný kontrolovať ľudí a byť ochotný byť kontrolovaný. Kto nemá čo skrývať, nebojí sa žiadnej kontroly.

Finančný riaditeľ musí byť ochotný zapríčiniť požadované výsledky a nebáť sa prijať následky za možné zlyhanie. Musí si byť vedomý, že práve on musí spôsobiť príjem firmy, že peniaze skutočne do firmy natečú a musí pomocou svojich ľudí tak riadiť výdaje, že budú vždy menšie ako príjmy. Preto má vždy zisk a firma nemá nespokojných veriteľov. To nie je človek, ktorý iba sleduje ako to beží, to je človek ktorý to spôsobuje. Rozumie, že solventnosť firmy je to najdôležitejšie.

A posledná vec: ak chcete mať poriadneho finančného riaditeľa, najprv ten post musíte vytvoriť, robiť ho, odladiť, opraviť chyby a až vtedy, keď ten post konečne dobre funguje, potom tam dajte nového, prevereného človeka, ktorého zaškolíte do toho systéme práce s financiami, ktorý sa vám najviac páči.

Príďte na Seminár o produktivite a poznajte kľúčové dáta o tom, ako vybudovať vo firme systém, ktorý zahŕňa aj správne riadenie financií a správne delegovanie postov, ktoré pracujú s peniazmi vo firme.

Autor článku: Ladislav Pavlík