Práca s ľuďmi

Čo spôsobuje manažérov stres?

Prečo to treba riešiť? Lebo stresujúce faktory spôsobujú veľa zlých vecí. Znižujú výkonnosť človeka aj celej firmy, klesá efektivita pracovníkov a v konečnom dôsledku, ak tento stav trvá dlhodobo, končí chorobou pracovníka. Tak sa najprv pozrieme na niektoré príčiny vzniku stresu.

Je stres spôsobený vyššou mocou, náhodou či osudom?

V prvom rade je to samotná osobnosť pracovníka. Na druhom mieste je jeho spôsob práce. Tretím faktorom je vplyv podriadených na šéfa. Štvrtým faktorom, ktorý je omylom často považovaný za hlavnú príčinu stresu, sú vonkajšie vplyvy, napríklad dodávatelia, zákazníci, vláda, počasie či daňoví úradníci. Tieto faktory môžu byť natoľko nepredvídateľné a nepochopiteľné, že ich veľa manažérov spája s takzvanou vyššou mocou, náhodou či osudom.

Osobnosť manažéra

Ako môže osobnosť pracovníka spôsobiť stres? Jednoducho. Každý človek je iný, narodí sa v nejakom stave. Má nejaké fyzické sily a isté duševné schopnosti. Ak si vybral sebe primeranú prácu, všetko by malo byť v poriadku. Ak je zdravý telesne aj duševne, bude schopný veľkých výsledkov. Ak je chorý telesne, napríklad, ak niekomu chýba ruka, vidíte to hneď a poveríte ho prácou primeranou jeho fyzickým schopnostiam. Oveľa väčšiu škodu môže spôsobiť to, ak nie je v poriadku manažérova myseľ. Ťažký introvert môže byť natoľko zabratý do svojich problémov, že nebude schopný ani len zaznamenať problémy organizácie a už vôbec nie identifikovať a odstrániť pravé príčiny ich vzniku. Ak sa k tomu pridá zlá životospráva, mizerná strava, ponocovanie, alkohol či antidepresíva, je to už len krôčik k veľkej chybe, úrazu alebo vážnej chorobe. Takýto človek je natoľko v neporiadku, že on sám je zdrojom neporiadku. Dobrou správou je to, že existujú presné postupy, ako človeku pomôcť aj v tejto oblasti, samozrejme, pokiaľ si sám chce pomôcť.

Štýl práce manažéra

Na druhom mieste rebríčka stresujúcich faktorov je určite samotný štýl práce manažéra. Už len v slove manažér je skryté, že ide o niekoho, kto pridelí prácu iným ľuďom a pomocou nich zabezpečí jej vykonanie. Nie každý vedúci pracovník to chápe. Obrovské množstvo šéfov sa práve naopak riadi myšlienkou „ak to neurobím sám, neurobí to nik“ alebo „kto to urobí lepšie ako ja sám“. Takýto šéf prácu neprideľuje iným, ale berie si ju sám pre seba. Má pocit, že by bol zbytočný, keby nič nerobil. Práca pribúda a tu začína jeho stres. Keď sa niekto pokúša robiť prácu za desať ľudí, nech je akokoľvek šikovný, vždy to skončí ponocovaním, nulovým oddychom a obrovskou únavou.

Inou chybou manažéra býva to, že nevydáva žiadne príkazy. Ak ľudia nedostávajú pokyny vyššieho vedenia, niečo možno robia, ale budú to skôr ľahké práce, ktoré sú dobre zaplatené. A vyhnú sa najťažšej alebo málo platenej práci. Často práve tieto práce bývajú pre organizáciu najdôležitejšie. Teda ak nie sú urobené, spôsobí to veľký neporiadok, vyvolá škody a nutnosť použiť mimoriadne záchranné opatrenia, ktoré idú väčšinou na úkor času šéfa.

Môže sa tiež stať, že šéf síce vydáva príkazy, ale sú formulované vo veľmi nepresnej zahmlenej podobe. Príkaz typu „niekto by mal uložiť tie rúry“ alebo „vybavte tú reklamáciu čo najlepšie“ sa dá pochopiť na tisíc spôsobov a veru nie vždy má pracovník takú predstavu o slovách „niekto“ a „najlepšie“, ako jeho šéf. Potom je práca urobená zle a treba ju opravovať.

Mimoriadne jednoduchou a veľmi účinnou pomôckou, ktorá pomôže šéfovi znížiť stres, je písanie. Píšte, píšte píšte. Nikdy nevydajte príkaz, pokyn a smernicu bez toho, aby o tom existoval písomný záznam, ktorý je uložený na stanovenom mieste. Ešte aj zápis v stolovom diári je lepší ako nič. Spoliehať sa na vlastnú pamäť je veľmi nebezpečné. Ak máte denne zabezpečiť vykonanie stovky rôznych vecí, nemáte žiadnu šancu si to všetko pamätať. Preto príkazy vydávajte iba písomne, dvojmo, a vždy si ponechajte kópiu príkazu tak, aby ste boli schopný skontrolovať nielen vykonanie práce, ale aj to, či je vykonaná presne podľa vašich inštrukcií, nie viac, nie menej, ale presne tak, ako ste chceli. Manažér, ktorý nemá písomný záznam na papieri, v diári alebo v počítači, sa sám stane brzdou svojej organizácie.

Kvalita podriadených

Podriadený pracovník musí tiež dodržiavať isté zásady efektívnej práce. Najviac stresujúcim faktorom býva stav, keď pracovník jednoducho nesplní príkaz svojho šéfa. Toto sa dá považovať za najväčšiu chybu podriadeného. Ak by sa to totiž dialo často, zrúti sa celá organizácia. Zákernejšou a rovnako ničivou situáciou býva to, ak podriadený oklame svojho nadriadeného a podá mu falošnú informáciu o nejakej situácii.

A keď chceme skompletizovať najväčšie problémy, ktoré vytvárajú naši podriadení, tak určite musíme spomenúť situáciu, keď náš človek síce niečo urobí, ale nedotiahne svoju prácu do konca. Urobí ju tak nejako po svojom, niečo pozmení, pridá či uberie. Ak mal napríklad nákupca kúpiť desať skrutiek dlhých dvadsať milimetrov, ale on kúpil dvadsať skrutiek dlhých desať milimetrov, jeho výsledok práce je pre firmu zbytočný.

Vonkajšie vplyvy

Pod vonkajšie stresujúce vplyvy sme zaradili všetko to, čo na organizáciu vplýva zvonku. Tváriť sa, že počasie, politika, konkurencia či dodávatelia nemajú vplyv na organizáciu, by bolo naivné. Ale v dobrej firme sa už dopredu urobia opatrenia na to, aby sa vplyv týchto ťažko predvídateľných elementov minimalizoval. Veľkou schopnosťou skvelých manažérov je vidieť správne indikátory a na ich základe urobiť už dopredu opatrenia, ktoré pomôžu organizácii prosperovať. V rozumnej firme sa riadia zásadou, že ak má organizácia problém, má ho vždy preto a iba preto, že niečo v jej vnútri nie je v poriadku a včas sa nepripravila na blížiacu sa búrku.

Je to ako s loďou. Ak máte poriadnu loď, ktorá má pevnú kostru, výkonný motor, správny tvar trupu, je správne naložená, máte vycvičenú posádku, používate radar a počúvate predpoveď počasia, prežijete aj obrovské búrky. Ale ak sa vydáte na more na malej drevenej bárke s papierovou plachtou, zničí vás prvá trojmetrová vlna. Preto ak nechcete zažívať permanentný stres, majte oči a uši otvorené. Urobte si kvalitnú kostru, teda firemnú štruktúru, ktorá obsahuje všetko, čo má firma mať. Majte na palube iba dobre vytrénovaných ľudí, ktorí vedia, čo majú robiť, chcú robiť a nenechajú vás v štichu v ťažkých časoch. Vy pozorujte okolie a riaďte firmu z kapitánskeho mostíka riaditeľa. Potom sa včas vyhnete búrke, pirátom aj ľadovcom a bezpečne a bez stresu dovediete firmu do prístavu, do ktorého ste chceli doplávať.

Najefektívnejšie zvládanie stresu je nedovoliť, aby vznikol. Prihláste sa na študijný Program Professional a naučte sa ako môžete firmu zorganizovať tak, aby vás "neprevalcovala".

Autor: Ing. Ladislav Pavlík

Prihláste sa na PROGRAM PROFESSIONAL