Vedenie firmy

Čo je to úspešná firma?

Dobrá firma musí byť postavená na pevných základoch. Od začiatku podnikania až po súčasnosť sa musí držať dôležitých bodov, ktoré ju udržia pri živote a pomôžu jej prežiť všetky búrky podnikania. Pozrime sa na niekoľko bodov, v ktorých musí mať jasno ako majiteľ firmy, tak aj jeho najbližší spolupracovníci. Ktoré otázky si musíme objasniť? Skúste si na každú odpovedať.

Čo robí naša firma?

Možno to vyznie neuveriteľne, ale ľudia často v počiatku podnikania nevedia, čo má firma robiť. Sú v zmätku, tápajú, boja sa začať, pochybujú o sebe. Vedia, že niečo musia robiť, lebo potrebujú na prežitie zarábať peniaze, veď majú rodiny a často aj hypotéky. Treba stanoviť hlavný účel podniku. Ako to býva sformulované? Napr. „predávame nábytok“, „opravujeme autá“, „vyrábame odev“. Hovorí sa tomu predmet podnikania alebo účel firmy, alebo hlavná činnosť firmy.

Je dôležité, aby jedna firma divoko nemiešala odlišné činnosti medzi sebou. Lebo ak predávame nábytok, tak by sme nemali zároveň aj ponúkať kosenie trávnika alebo robiť preklady z angličtiny, to by vyzeralo veľmi neseriózne.

Kto bude náš zákazník?

Zákazník je osoba alebo organizácia, ktorá potrebuje naše služby, odoberie ich od nás a zaplatí nám za ne dostatočné množstvo peňazí na to, aby sme dobre prežili. Identifikovať svoju cieľovú skupinu nie je vždy také jednoduché, ako sa zdá. Vždy treba spraviť prieskumy. Nedá sa to oddeliť od definovania účelu firmy a produktu firmy. Zákazník nie je „každý človeka“, ale je to presne špecifikovaná skupina ľudí.

Čo budeme dodávať zákazníkovi?

Musíme stanoviť, čo je tá konkrétna vec alebo služba, ktorú budeme dodávať. Čo je to želané, čo zákazník bude potrebovať a bude ochotný za to zaplatiť dostatočne veľa peňazí, aby sme mohli dobre prežiť?

Napr. to môžu byť predané stoličky, alebo nastavené zapaľovanie vozidla, alebo ušitá sukňa.

Ako budeme svoju prácu robiť?

Toto je rozsiahla oblasť, ktorú musí stanoviť majiteľ. Musíme ju mať v hlavnej charakteristike nášho podnikania. Napr. predaj nábytku by mohol byť buď maloobchodný alebo veľkoobchodný, servis áut by mohol byť určený ako podvozkový servis a šitie odevov by mohlo byť napr. buď individuálne alebo šitie iba veľkých sérií.  To, „ako to robíme“, môže spôsobiť obrovské rozdiely v potrebných priestoroch, ľuďoch, marketingu či strojnom vybavení. Povedzme maloobchodný predaj potravín alebo veľkoobchodný predaj potravín sú dve úplne rôzne galaxie.

Čím sa líšime od iných (konkurencie)?

Čím sa líšime od druhých? Čo je to, na čom si zakladáme lebo vieme, že vďaka tomu vždy prežijeme? Často sú to zdanlivo bežné veci, ktoré sú dokonca všade zverejnené a napísané, ako napr. „Pohodlné šaty šité na mieru“ alebo „Lacný odev“, alebo „Značková predajňa výrobkov ABC“. Je paradoxné, že neúspešnej konkurencii niekedy nedochádza mimoriadna dôležitosť tohto odlíšenia a považujú to iba za frázu.

Povedzme, ak firma vsadila na „rýchle občerstvenie“, a na tom chce zarábať, treba spraviť všetko pre to, aby po A) bolo občerstvenie vyrobené a podané skutočne rýchlo a klient nemusel čakať 20 minút na jeden párok v rožku, po B) ak sa má klient skutočne občerstviť, tak potraviny musia byť naozaj čerstvé, kvalitné a v prípade, že dlhšie stoja, nesmú byť predávané, ale vyhodené.

Inou zvláštnosťou by napr. mohla byť kvalita, rýchlosť, možnosť rozvozu, dodávka aj s komplexom služieb, s poradenstvom, alebo vysoká špecializácia či predaj výrobkov iba jednej značky.

Prečo to robíme?

Častá odpoveď je, že pre zisk, pre peniaze. V poriadku, poriadna firma musí byť zisková a mať peniaze na účte, inak rýchlo skončí. Ale pre dlhodobé prežitie by to bolo málo. Môžeme podnikať pre výhody, ktoré súvisia s podnikaním, pre to, že nás to baví, alebo aj preto, že vidíme, že naše produkty skutočne pomáhajú zákazníkovi.

Čím sme užitoční pre zákazníka?

Viete, aký má zákazník problém, ak nemá naše produkty alebo služby? Keby totiž klient nemal problém, ktorý vieme riešiť, tak nemáme dôvod existovať. Treba tie problémy identifikovať a robiť všetko preto, aby sme mu ich vyriešili. Povedzme tehelňa vyrába tehly a potrebuje ich doručiť zákazníkovi. Problémom tehelne je v danom príklade to, že zákazník jej nezaplatí za nedovezenú tehlu. Pravda, tehelňa by si mohla aj sama tovar odviezť svojim vozidlom. Potom by si tehelňa musela kúpiť nákladné auto, musela by ho zaplatiť, platiť mzdu vodiča, poistky, naftu, servis a rôzne poplatky súvisiace s existenciou a prevádzkou vozidla. Pre tehelňu môže byť preto výhodnejšie tieto problémy nemať a jednoducho si túto prepravu objednať u inej firmy, ktorá to robí vo veľkom a majiteľovi tehelne to umožní plne sa sústrediť na svoj biznis a neriešiť parkovanie, výfuky, pneumatiky či diaľničné známky.

Čím je firma užitočná pre zamestnancov?

Zamestnanci nie sú iba ľudia, ktorí majú s firmou zmluvu a sú na výplatnej listine. Hlavne sú to ľudia, ktorí firmu vytvárajú svojou každodennou prácou, ochotou, vedomosťami a schopnosťami. Na ich pleciach stojí celá firma. Preto sa múdry majiteľ stará o svojich ľudí a robí všetko preto, aby firma podporovala svojich schopných, čestných a produktívnych ľudí.

Čo im dávame? Okrem primeranej mzdy a rôznych benefitov sú to školenia, odborný rast, viac právomocí a dôvery, kariéra, možnosť tvoriť väčšie pracovné a životné hry, podpora v rôznych životných situáciách.

Čím je firma užitočná pre svoje okolie?

V mnohých malých mestečkách alebo obciach sú podnikateľské subjekty tie, ktoré reálne zlepšujú život svojim spoluobčanom nielen svojimi výrobkami, ale aj tým, že zamestnávajú ľudí a dávajú im možnosť zarobiť si. Alebo pomáhajú opravovať cesty, parky, škôlky, organizujú rôzne slávnosti, pomáhajú deťom či športovcov. Ako pomáhate vy?

Čím je firma užitočná pre majiteľa?

V počiatku majiteľ často robí za piatich pracovníkov, vo dne v noci, bez víkendov a dovoleniek. Ale berie iba jeden plat, aby sa jeho firma rozbehla. Ale neskôr, ak sa už firme darí, musí byť aj firma voči majiteľovi v dobrej výmene. Musí mu poskytnúť viac voľna, slobody, možnosť cestovania a hmotného zabezpečenia. Ten, kto tvrdo pracuje dlhé roky a má výsledky má nárok na primeranú odmenu.

Aký je cieľ firmy?

Viete kam smeruje náš podnik? Kam sa máme dostať, kde máme nasmerovať všetko naše snaženie? Každá firma mám mať ten svoj cieľ, to známe zameranie, ktoré má podporovať každá časť firmy. Bez cieľa firma nepostupuje, bojuje na nezmyselných frontoch, kupuje zbytočné stroje a prijíma ľudí, ktorých nepotrebuje. Celé to bude neefektívne, budú prešľapovať na mieste, začne to stagnovať, bude to dlhodobo malé  a nakoniec to celé zanikne. Stanoviť si dlhodobý cieľ, pracovať na jeho dosiahnutí, dosiahnuť ho a potom si stanoviť ďalší cieľ je základná metóda dlhodobého prežitia nielen pre firmu, ale aj pre každého jednotlivca alebo rodinu.

Aká je kvalita našej organizácie?

Účelom organizácie je vytvoriť produkt firmy, naplniť účel firmy a dosiahnuť majiteľom stanovené ciele firmy. Súčasťou úspechu je nastavenie toho, z akých častí sa skladá organizácia a aká je ich funkcia, čo majú tieto jednotlivé časti robiť a akých sa pri tom majú držať pracovných postupov a smerníc a aké musia vytvárať výsledky. Musí byť jasné, kto konkrétne zodpovedá za každý jeden pracovný post a všetko čo s ním súvisí. Štruktúra musí byť logická, jasná, pravdivá, aktualizovaná, musí byť naštudovaná a používaná pracovníkmi firmy. Navyše sa s rastom firmy veľa vecí priebežne mení. Tu čaká každého riaditeľa veľa práce. Musí trvalo pracovať na tom, aby firma bola primerane doorganizovaná pre aktuálne potreby. Od začiatku, keď šéf iba vydáva príkazu typu: „Hej Fero, odnes tú rúru!“, až po dokonale firemné systémy, ktoré fungujú automaticky. Ostatne, jedna vec je firemná štruktúra a popisy práce, no druhá vec je schopnosť naplánovať prácu každý deň tak efektívne, aby všetko hladko bežalo smerom k stanoveným cieľom. Viete dobre organizovať a plánovať?

Máte smernice a spísané pracovné postupy?

V podnikaní sa pracovníci firmy riadia smernicami, vyskúšanou životnou skúsenosťou, pravidlami alebo postupmi, ktoré sú overené časom. Vieme, že ak ich dodržiavame, tak všetko beží dobre a nedejú sa katastrofy. Máte spísané dobré smernice?

Máte dobrých zamestnancov?

V prvom rade potrebujeme čestných ľudí, ktorí sú vysoko produktívni. Tak, ako firma musí neustále rásť, tak musia pribúdať aj správni ľudia. Dobrá firma má vypracovaný plán náboru, robí neustále pohovory a prijíma ľudí. Zaškolenie sa koná na začiatku zamestnania a potom sa preškolenie priebežne opakuje.

Aké máte hodnotenie a odmeňovanie?

Pracovníci musia byť zásadne hodnotení pomocou štatistík. Odstraňuje sa tým možnosť subjektívnych chýb, vnáša sa spravodlivosť. Vo firme nesmie byť nikto, bez štatistiky. Základ odmeňovania musí byť postavený na produkcii. Čím viac sa mzdový systém odkláňa od produktu, tým viac to spôsobuje problémov pre firmu . Firma sa rýchlo zbavuje nevýkonných pracovníkov.

Ako vám funguje predaj?

Hlavnou zásadou v predaji je vytvoriť neutíchajúci obrovský tok komunikácie na zákazníkov. Listy, SMS, maily , osobné návštevy, telefonáty to všetko musí udržať komunikačnú líniu s klientom a umožniť uzatvorenie obchodu. Firma dobrou propagáciou neustále udržiava pozornosť zákazníka, zvyšuje jeho porozumenie ohľadom svojich produktov a uzatvára s nimi obchody. Firma neustále zbiera a ochraňuje kontaktné údaje o zákazníkoch. Každý obchod musí byť uzatvorený so ziskom.

Máte v poriadku financie?

Prvou zásadou pri riadení financií je to, že výdaj musí byť vždy menší ako príjem firmy. Výdaje musia byť vždy roztriedené podľa účelu a vopred naplánované. Firma neustále vytvára zisk na osobitnom účte a zároveň vytvára a chráni rezervu minimálne na deväť mesiacov prežitia. Majetok firmy je pravidelne kontrolovaný, udržiavaný, spočítaný a chránený. Účtovníctvo je vedené presne podľa zákona a pravidelne kontrolované audítorskou firmou.

Ako vám funguje výroba?

Výroba by mala byť presne naplánovaná, pripravená a efektívne zorganizovaná. Firma starostlivo vyberá svojich dodávateľov materiálu, tovaru a služieb, tak aby poskytovali dobrý pomer kvality ceny, spoľahlivosť a predvídateľnosť. Nákupca neustále overuje výhodnosť cien a zjednáva dobré podmienky. Výroba beží rýchlo, kvalitne, bez zádrhelov.

Kontrolujete kvalitu?

Pravidelne kontrolujte kvalitu odchádzajúcich produktov a priebežne zjednávajte potrebnú nápravu a korekciu ľudí, ktorí spôsobujú reklamácie.

Expandujete?

Stále pracujte na raste firmy. Predávajte viac svojim stálym odberateľom, získavajte nových klientov, predávajte novými spôsobmi, predávajte do iných oblastí ak oko doteraz. Firma, ktorá nerastie zahynie. Ako sa vám darí firmu zväčšovať?

Absolvujte Program Professional a dajte do poriadku všetky časti vašej firmy. Môžete si užívať vysoko stabilnú a ziskovú firmu, ktorá nebude už vyžadovať vašu každodennú prítomnosť.

Autor článku: Ladislav Pavlík