Vedenie firmy

Chcete zaviesť funkčnú firemnú technológiu do praxe pod vedením odborníka?

Koučing, mentoring a tréning sú síce príbuzné slová, no majú svoje odlišnosti. Pri tréningu vás tréner pozoruje a povie vám, čo máte robiť ináč za účelom zvýšenia výkonu a fyzickej kondície. Pri mentoringu ide skôr o osobné vedenie, odovzdávanie rád a skúseností, ktoré poskytuje skúsený odborník niekomu, kto začína pracovať v nejakom odbore. A ako tretie tu máme koučing, spôsob vedenia človeka, pri ktorom kouč vedie pomocou informácií a otázok svojho zverenca tak, aby prišiel na odpovede a riešenia on sám. Všetky tieto metódy pomoci majú svoje opodstatnenie pri vzdelávaní. U nás máte možnosť zažiť všetky.

Keď od niekoho iného dostanete informáciu o nejakej veci, je to jeho názor (niečo, s čím on súhlasí). Ak toho človeka máte radi a máte dobrý vzťah, tak predpokladám, že aj k jeho slovám budete mať dôveru. No v prípade, že je to človek, ktorého veľmi nepoznáte a nemáte ešte spolu vybudovaný vzťah, budete túto informáciu vnímať trošku s odstupom.

Pri koučingu sa to snažíme robiť tak, aby ste na riešenie prišli sami.

Keď na to prídete sami, je to vaša vlastná myšlienka či rozhodnutie. Vaša vlastná skúsenosť je vždy oveľa silnejšia ako myšlienky niekoho iného.

Prečo je to tak? Vaše vlastné myšlienky a rozhodnutia, ktoré ste spravili dobrovoľne na základe vlastného uváženia, budú pre vás tie najdôležitejšie a budete na základe nich konať. Keď vám niekto povie, že dobrý manažér najskôr plánuje, premyslí prácu a napíše si program, tak sa vám to môže páčiť a môžete s tým súhlasiť. No pokiaľ si to nevyskúšate na vlastnej koži, tak možno s týmto údajom nebudete až tak stotožnený.

Preto je koučova práca pomerne náročná. Je bežné, že kouč má nejakú predstavu o tom, ako by niečo malo byť, ale to, čo si myslíte vy, je pre neho nadradené. Kouč sa môže pokúsiť pomocou otázok zmeniť váš uhol pohľadu, ak to ale spraví zlý kouč z pozície autority, môže sa stať, že po odchode kouča budete nešťastný a nespokojný. V skutočnosti ste jeho názor prijali pod tlakom.

Z tohto pohľadu musí dobrý kouč byť trpezlivý, chápavý a musí mať veľký rozhľad a vedomosti v danej problematike. Nakoniec, o koučovaní je aj samotný manažment alebo riadenie ľudí vôbec.

Popravde, odprednášať akúkoľvek tému dokáže prakticky ktokoľvek, kto sa nebojí postaviť pred ľudí. Ale byť dobrým koučom chce roky praxe. Preto aj u nás v HCA Slovakia koučujú špecialisti, ktorí majú v danej oblasti najviac skúseností a hlavne výsledkov.

Čo môžete u nás získať formou koučingu?

Je to jeden z najúčinnejších nástrojov ako do firmy zaviesť poriadok, ale čo je hlavné, dobrý koučing zvyšuje produkciu. Ak u nás absolvujete Seminár o produktivite, budete presne vedieť, ako to má vyzerať. Potom po seminári, na koučingu si pod vedením skúseného kouča zorganizujete firmu postupne, jednu časť za druhou. Trvá to štyri dni a viac, v závislosti na zložitosti procesov vo firme. To znamená, že po absolvovaní Seminára o produktivite príde náš odborník na cca štyri dni k vám do firmy a spoločne zostavíte každé jedno oddelenie vo firme.

Druhý veľmi dôležitý manažérsky nástroj je tzv. Organizačné informačné centrum (skratka OIC), inými slovami je to tabuľa s grafmi, na ktorej máte každý deň k dispozícii aktuálny stav firmy. Sú na nej zobrazené indikátory a údaje, ako sa každej časti firmy darí, kde treba ľudí pochváliť a kde naopak zasiahnuť. Táto tabuľa vám pomôže riadiť firmu a robiť rozhodnutia nie na základe pocitov, ale faktov. Koučing na zavedenie OIC trvá minimálne štyri dni a výsledkom je, že viete, čo merať, ako to merať, viete si grafy vytlačiť z počítača, prípadne túto aktivitu viete delegovať, ale hlavne rozumiete čo je tam zobrazené a čo na základe toho máte robiť.

Tretím veľmi dôležitým nástrojom rozvoja firmy je marketing. Preto poskytujeme tretí typ koučingu - Vytvorenie marketingovej stratégie, ktorý prebieha v HCA. Po absolvovaní seminára Efektívny marketing pochopíte, aké dôležité sú prieskumy. Tento koučing je praktická stránka spomínaného seminára.  Nakoľko jeho súčasťou sú aj prieskumy a ich vyhodnotenie, tento koučing môže trvať aj niekoľko týždňov. Pod vedením skúsenej koučky vytvoríte otázky na prieskum a spoločne, po vyhodnotení prieskumov, zostavíte slogan a posolstvo vašej firmy, ako aj popis pre grafické spracovanie reklamných materiálov, ktoré použijete ako zadanie pre reklamnú agentúru alebo vlastného pracovníka. Súčasťou tohto koučingu je aj vypracovaná stratégia marketingu na dvanásť mesiacov pre vášho marketingového pracovníka.

Štvrtý, nemenej dôležitý koučing je určený pre tých, ktorí sa na Seminári o produktivite dozvedeli o o dôležitosti spísania pracovných postupov. Vedieť o tom je jedna vec, ale mať tieto veci v písomnej forme je vec druhá a práve tej sa venuje koučing. Pod vedením skúseného kouča napíšete postupy pre minimálne štyri koučom doporučené a vami zvolené pracovné pozície vo firme. Tento koučing tiež prebieha vo vašich priestoroch. Jeho najväčším bonusom je vaša vlastná skúsenosť so spisovaním pracovných postupov, ktoré potom viete urobiť samostatne, kedykoľvek vytvoríte novú pracovnú pozíciu vo svojej firme.

Absolvujte SEMINÁR O PRODUKTIVITE a poznajte funkčné a overené metódy na riadenie firmy. Tešíme sa na vás na niektorom z koučingov, či už vo vašich priestoroch, alebo u nás v HCA Slovakia!

Autor článku: Ladislav Pavlík