Vedenie firmy

Ako začať, ak chcete vychovať dobrého riaditeľa?

O riadení zamestnancov koluje množstvo mýtov a poloprávd. Tá najčastejšia hovorí, že riaditeľom sa človek musí narodiť, že je to otázka talentu alebo zázračných vlôh. Táto veta je asi taká pravdivá, ako keby sme povedali, že na šoférovanie musí mať človek špeciálne gény. Samozrejme, nie z každého šoféra môže byť pretekár, ale naučiť sa to dokáže každý z nás. Platí to aj pre riadenie ľudí, podmienkou ale je, že viete, čo sa máte učiť.

Riaditeľ

Čím začať, ak chcete zo svojho podriadeného vychovať dobrého riaditeľa? Mimochodom, pod pojmom „riaditeľ“ mám na mysli akéhokoľvek vedúceho pracovníka: generálneho riaditeľa, prevádzkového manažéra, tím lídra, majstra, vedúceho či dokonca rodiča. V podstate platí, že aspoň základnú schopnosť riadiť druhých musí mať každý z nás, ak nechceme, aby sme si všetko museli robiť sami.

Na začiatok je dôležité objasniť si, čo vlastne slovo „riaditeľ“ znamená. Definícia hovorí, že riaditeľ je „človek s exekutívnou, manažérskou a administratívnou zodpovednosťou vo firme“. Slovíčko „exekutívna“ pochádza z dvoch častí, z latinského -ex, „až do konca“, a sequi, „nasledovať“.

Riaditeľ je človek, ktorého majú druhí nasledovať až do konca.

Je to niekto, kto zabezpečuje, že sa práca bude robiť dovtedy, kým nie je úplne dotiahnutá. Nezanecháva po sebe nedorobky a odmieta od roboty odísť, kým nie je hotová. Ak je to niekto, kto vie veci nielen robiť, ale aj dokončovať, prvý predpoklad máte splnený.

Druhé slovo v definícii je „manažérska“. Tento výraz pochádza z latinského manus, „ruka“ a agein, „viesť“.

Riaditeľ je niekto, kto je ochotný viesť ľudí doslova za ručičku, pokiaľ je to nutné.

Je to človek, ktorý je ochotný vydávať svoje príkazy opakovane, tak často, ako je treba. To všetko vie robiť bez toho, aby sa nahneval. Slabý človek, ktorý sa na riaditeľa nehodí, sa pri prvom odpore rozzúri, rezignuje a radšej si to urobí sám. Dobrý riaditeľ pokojne zopakuje svoju požiadavku a trvá na nej, kým ju nepresadí. Ak mu nerobí problém zopakovať svoj príkaz aj desaťkrát a nestratí pri tom nervy, spĺňa aj druhý predpoklad.

Tretie slovo v definícii je „administratívna“. Ak by sme sa pozreli na jeho pôvod, nájdeme v ňom predponu ad-, „ku“, a slovo ministrare, „slúžiť“.

Dobrý riaditeľ je niekto, kto slúži svojim ľuďom a je ochotný, na oplátku, prijať službu od nich.

Rozvinúť v sebe túto schopnosť býva pre mnohých riaditeľov veľmi ťažké, najmä pre tých, ktorí vyrástli „zdola“. Ak bol niekto doteraz iba radovým pracovníkom a vďaka svojej tvrdej práci sa stal vedúcim, musí byť ochotný prijať pomoc a službu od ľudí, ktorých teraz vedie. No veľká časť šéfov, keďže majú dobré srdce, svojich podriadených odmieta zaťažiť naplno. Nechcú, aby museli pracovať tak tvrdo, ako pracovali oni, lebo ich majú úprimne radi.

Avšak takéto zmýšľanie je veľká pasca. Dobrý riaditeľ musí byť ochotný používať svojich ľudí. Musí byť ochotný ich nasadiť, využiť a naplno zaťažiť rozumnými aktivitami. Jeho úlohou je prácu vymyslieť a rozdeliť, ale nie urobiť. Nesmie mať zábrany v tom, aby ľuďom dovolil pracovať preňho a pod ním. Ak je ochotný a schopný použiť na dosiahnutie svojich cieľov iných ľudí, spĺňa aj tretí – pravdepodobne najdôležitejší – predpoklad.

Teraz, keď vieme, čo tvorí základ úspešného vedenia ľudí, musíme vedieť, ako tieto schopnosti rozvinúť. Na seminári Riadenie ľudí sa dozviete viac o tom, ako si vybrať a odovzdať post riaditeľa tomu správnemu človeku.

Autor článku: Marcel Pavlík