Financie

Ako byť magnetom na peniaze?

Ak existuje nejaké zlaté pravidlo ohľadom peňazí, tak pre mňa je to určite to, že „peniaze a produkt sú dve strany tej istej mince“. Pod slovom „produkt“ tu myslím niečo, čo firma vytvára alebo poskytuje. Môžu to byť tovary (ako autá, ploty alebo okná) alebo služby (strihanie vlasov, tvorba hudby alebo webstránok). Keď manažér toto pravidlo používa rovnako automaticky, ako šoféruje svoje auto, z mojej skúsenosti preňho peniaze prestanú byť veľkým problémom a získa dosť času na to, aby sa mohol venovať iným veciam.

Takže, chcete, aby k vám prišlo viac peňazí? Dostaňte von viac a lepších produktov!

Pre mňa bol v tomto smere jedným z najlepších príkladov Steve Jobs: vždy trval na tom, aby ich produkty boli tie najlepšie na trhu a tak vyviedol Apple z hlbokého úpadku až na pozíciu jednej z najziskovejších firiem. Tento základný princíp platí tak pri riadení financií vašej firmy, ako aj pri ich investovaní.

Čo máte robiť - investovať alebo šetriť?

Čo je v súčasnosti rozumnejšie? Keď hovoríme o firemných peniazoch, tak musíte vždy, vždy, vždy zabezpečiť to, aby ste boli solventný. To znamená, že časť peňazí musíte vždy odložiť bokom, aby ste mali k dispozícii likvidné rezervy. Avšak okrem toho si myslím (hoci sa nepovažujem za odborníka na každú jednu oblasť biznisu), že v súčasnosti je ten správny čas na investovanie.

Čo ešte môžete urobiť pre to, aby boli vaše financie zdravé?

To je jedna z najťažších otázok, ktoré dnes finanční poradcovia dostávajú. Ja osobne svoju odpoveď odvodzujem z toho, čo som povedal už predtým: ak peniaze považujeme za „výmennú poukážku za hotové tovary alebo služby“, čo je jedna z najlepších definícií peňazí, s akou som sa stretol, tak vidíme, že vlády a národné banky na celom svete toto prirodzené pravidlo v obrovskej miere porušujú. Tlačia papierové peniaze v miliardových hodnotách, ktoré nereprezentujú absolútne žiadnu skutočnú hodnotu. A vždy, keď sa prirodzené pravidlá porušujú, to skôr či neskôr bude bolieť.

Preto ja osobne a aj moji finanční konzultanti odporúčajú investovať nasledovne: v prvom rade odporúčame „investovať“ do vlastných rezerv v banke, aby ste boli solventný aj ako jednotlivec. Potom odporúčam investovať do vzdelania a profesionálneho tréningu (a keď sme pri tom, aj do dobrých vzťahov) s vlastnými deťmi, lebo pri súčasnom stave sociálneho systému budete v budúcnosti závisieť hlavne od nich. A nakoniec väčšinu „skutočných“ investícií odporúčam robiť do komodít s reálnou hodnotou ako sú zlato a iné drahé kovy, reality, hodnotné akcie (radšej akcie zlatých baní alebo tovární Mercedesu ako internetových startupov), a podobne. Každá investícia by mala byť reprezentovaná hodnotou, ktorá je skutočná, ktorú si môžete „chytiť“.

Ja osobne sa držím na sto honov ďaleko od vládnych dlhopisov a dlhopisov národných bánk. Sú to poukážky na štátny dlh, ale nakoľko ste vy aj ja súčasťou štátu, štátny dlhopis jednoducho znamená, že sebe samému dlžíte povedzme 100 €. Nuž, naozaj skvelá investícia do zlých časov! Dlhopisy často nepredstavujú žiadnu hodnotu a história nás učí, že ich nominálnu hodnotu vlády často zdevalvujú.

Na peniaze by sa malo vždy pozerať ako na prostriedok na dosiahnutie nejakého cieľa – nie ako na cieľ sám osebe.

Naša spoločnosť funguje na peniazoch ako na veľmi praktickom spôsobe výmeny a je mnoho vecí, ktoré je možné získať jedine pomocou peňazí: bezpečnosť, lepšie výrobné prostriedky, krásne šaty a topánky, vzdelanie, informácie, zabezpečenie budúceho príjmu a tak ďalej. Vždy je to však o hodnotných veciach, ktoré chceme mať, nie o peniazoch samotných – tie sú iba prostriedkom, ako tie veci získať. Nijakí ľudia, ktorých som poznal a pre ktorých boli peniaze tým jediným cieľom života, neboli šťastní.

Na seminári FINANČNÝ MANAŽMENT hovorím o dvoch mimoriadne dôležitých princípoch riadenia financií, ktoré keď som sám aplikoval – čo mi trvalo roky, lebo som ich predtým nepovažoval za veľmi dôležité – znásobili úspech mojej firmy a pozdvihli ju na úplne novú úroveň obratu, finančného dostatku a stability, dokonca viac, než som sám očakával.

Som nesmierne rád, keď tieto nástroje môžem naučiť aj iných, a chcem vám povedať jedno: toto nie je žiadna suchá téma. Pamätajte, finančný manažment nie je účtovníctvo ani dokumentácia pre daňový úrad, ale súbor manažérskych nástrojov, ktorých použitie môže byť také príjemné ako používanie vášho smarfónu alebo nového auta. Jednoducho, seminár vás naučí, ako máte vaše financie riadiť vy, namiesto toho, aby financie riadili vás.

Autor článku: Heimo Bucerius

Prihláste sa na seminár FINANČNÝ MANAŽMENT