Marketing a PR

Omyly PR

PR (public relations = vzťahy s verejnosťou) je záležitosť, ktorá je vo firmách veľmi podceňovaná. Je veľa firiem, ktoré aktivitám PR nevenujú takmer žiadnu pozornosť a sústredia sa hlavne na ponúkanie a predaj produktov. Majitelia, alebo ich marketingoví pracovníci si však neuvedomujú, že práve PR aktivity sú predpokladom na to, aby mohla fungovať propagácia firmy.

PR je prvé v poradí, až potom môže nastúpiť reklama, ktorá bude fungovať.

Ak je to robené naopak, teda najprv reklama a potom PR, prípadne žiadne PR, tak je efektivita propagácie firmy pomerne otázna. Zákazník by mal o firme vedieť aspoň niečo, aby sa mohol rozhodnúť kúpiť si práve od nej.

Povedzme si, čo to vlastne PR je.

Ak sa vo firmách bavíme o nejakých PR aktivitách, väčšinou sú spájané so sponzoringom, ako je napríklad podpora  športu, handicapovaných ľudí, alebo podpora rôznych charitatívnych projektov. Tieto aktivity firmy sú síce pozitívnym signálom o jej ochote pomôcť, no stále však nekomunikujú zákazníkom, čo firma robí, aké hodnoty vyznáva, akú stratégiu si určila, ako sa snaží pomáhať svojim zákazníkom a akú pridanú hodnotu im dokáže poskytnúť.

Firemná PR stratégia je niečo, čo musí byť zadefinované vedením spoločnosti a musí to byť komunikované smerom k verejnosti tak, aby bola práca firmy pochopená a verejnosťou akceptovaná. Iba to je predpoklad toho, že firma získa dobré vnímanie na verejnosti a ochotu zákazníkov  kupovať  práve od nej.

PR stratégia nie je v žiadnom prípade predajná stratégia.

A tiež to nie je iba charita a sponzoring. Viete, to, že podporíte nejakú spoločenskú udalosť a spolu s vami to urobí ďalších 30 firiem, ktorých logá splývajú v jednom veľkom, málo čitateľnom propagačnom letáku, alebo billboarde, určite nespôsobí to, že si vás  zákazníci všimnú.  A určite tak nie ste jedineční.

Prieskumy, ktoré realizujem u  zákazníkov  navyše tiež potvrdzujú, že podpora vo forme sponzoringu a charity nie je kritériom pre rozhodnutie sa zákazníka pri výbere konkrétneho predajcu, alebo firmy u ktorej bude ochotný si kúpiť produkt, alebo službu. Ak to robia firmy iba zištne za účelom „reklamy“, tak sa veľmi prepočítali.

Samozrejme ak robíte niečo také nezištne pre dobrú vec, robíte určite dobre...len je potrebné k tomu ešte niečo pridať, aby ste mohli znásobiť efekt vášho firemného PR.

Akékoľvek firemné projekty vytvorené za účelom vzdelávať zákazníkov, pomáhať im, odovzdávať im hodnotné informácie, ktoré môžu zlepšiť ich život, alebo podnikanie, sú veľmi dobré PR aktivity.

Stretávam sa s nimi v niektorých firmách, no stáva sa, že sa o nich málo hovorí a málo píše. Veľká škoda!

Dnešný svet začína byť svetom PR. Reklamou sú ľudia už presýtení, pretože je jej príliš veľa. Niečo iné ako reklamu si však všimnú okamžite. A PR aktivity sú iné.

Urobte si prieskumy a vytvorte si svoje vlastné a jedinečné PR.  Získate tak okamžitú konkurenčnú výhodu.

Príďte na seminár PUBLIC RELATIONS.

Autor článku: Mgr. Ivana Sekeráková