Marketing a PR

Nikdy neprestávajte udržiavať pozornosť zákazníka

Hovorí sa, že človek je živý len do tej miery, do akej je schopný komunikovať. To isté môžeme povedať aj o firme – firma je dovtedy živá, pokiaľ je schopná komunikovať. No práve v časoch ekonomickej neistoty sa firmy väčšinou zvyknú odmlčať – a to je obrovská chyba!

Častokrát sa stáva, že sa vo firme riešia rôzne operatívne záležitosti, ktoré majú prednosť pred čímkoľvek iným. Ak majiteľ firmy hasí problémy, samozrejme nemá priestor na to, aby ustriehol množstvo komunikácie, ktoré z firmy odchádza každý týždeň alebo mesiac. Je natoľko zavalený inými aktivitami, že komunikáciu firmy smerom von (marketing) vytesňuje zo svojej mysle, ako niečo, čo nemá až takú prioritu a môže sa urobiť aj neskôr.

To sa môže firme kruto vypomstiť.

Za predpokladu, že už viete, že od množstva vami odoslanej komunikácie z firmy závisí množstvo peňazí, ktoré sa k vám vrátia v podobe dopytov, objednávok, cenových ponúk alebo iba nových kontaktov na potenciálnych zákazníkov, nemôžete túto chybu opakovať. V tomto prípade platí aj staré známe „zíde z očí, zíde z mysle“ a verte mi, že to platí aj v prípade marketingových aktivít.

V žiadnom prípade ich nemôžete vytesniť, opomenúť a nechávať na neskôr.

Nemôžete prestať komunikovať. Pripravujete tak pôdu pre vašu konkurenciu, ktorá a bude stále pokúšať pripraviť vás o zákazníka a získať ho na svoju stranu.

Komunikujte, nech sa deje čokoľvek.

Je jedno, aké operatívne problémy vo firme riešite, marketingovú komunikáciu nemôžete nikdy zastaviť. Neustále sa musíte potenciálnym, ale aj existujúcim zákazníkom pripomínať, aby si vo chvíli, keď chcú zrealizovať nákup, spomenuli práve na vás.

Majiteľ na to v žiadnom prípade nemôže byť sám.

Pracovník zodpovedný za marketingovú komunikáciu vám ušetrí mnoho práce a dokáže denne aktívne vysielať komunikáciu z firmy.  V praxi som sa stretla s majiteľmi firiem, ktorí sa snažili riešiť marketing vo svojej vlastnej  réžii a keďže na to nemajú dostatok času, práca je iba polovičná a samozrejme neprináša požadovaný efekt.

V mnohých firmách je potreba marketingového pracovníka limitovaná počtom zamestnancov.

Malé firmy si myslia, že pozíciu marketing nepotrebujú, lebo by takéhoto človeka nevedeli vyťažiť a teda ani zaplatiť. A tak je ich komunikácia smerom von limitovaná iba na aktivity, ktorým sa majiteľ firmy má čas venovať. Prípadne ich ponechá na externú reklamnú agentúru a návratnosť investície do reklamy rieši veľmi okrajovo. Však sa to predsa nedá zmerať.

Na seminári Efektívny marketing vás presvedčím o tom, že marketingový pracovník je nevyhnutnou súčasťou vašej firmy, vôbec sa nestane, že nebude maž čo robiť a jeho činnosť vám prinesie vytúžené ovocie za predpokladu, že vie čo má komunikovať, ku komu má komunikovať a ako často to má robiť. Jedným z vedľajších produktov tohto seminára je práve uvedomenie majiteľov firiem, že mať niekoho zodpovedného za marketing je pre získanie nových a udržanie existujúcich zákazníkov  kľúčové. Bez pravidelnej a vhodnej komunikácie to pôjde veľmi ťažko a môže sa stať, že to  časom jednoducho nedáte.

Autor článku: Ivana Sekeráková