Rozhovory

Ladislav Pavlík: 20 rokov pomáhame manažérom budovať lepšie Slovensko

LADISLAV PAVLÍK, je zakladateľom a prezidentom HCA Slovakia, ktorá v roku 2021 oslávila 20. výročie svojho založenia. Jej tím poradcov pre vzdelávanie, konzultantov, telefonistov a výkonných pracovníkov pomohol za tie roky desiatkam tisícov manažérov, podnikateľov, zamestnancov aj bežných ľudí zlepšiť svoje životy v pracovnej aj súkromnej sfére. Prinášame vám rozhovor s Ladislavom Pavlíkom o jeho vízii pre HCA Slovakia a plánoch do budúcna.

Ako hodnotíte 20 rokov HCA Slovakia?

Boli to roky veľmi tvorivej práce, počas ktorých sme stretli množstvo zaujímavých ľudí: manažérov, podnikateľov aj zamestnancov, ktorí sa u nás nielen veľa naučili, ale stali sa aj našimi dobrými priateľmi.

Vyrástli sme na veľkú školu manažmentu, ktorá má jasný koncept svojej existencie. Máme pevnú technológiu, ktorú dodávame, ľudí, ktorí sú skúsení, zaškolení, vzdelaní a majú veľké skúsenosti na učenie našich postupov. Máme neoddeliteľné miesto v celej spoločnosti a pravdepodobne sme najväčšou organizáciou svojho druhu v rámci Slovenska.

Čo sa vám za tých 20 rokov podarilo dosiahnuť?

Hlavným účelom bolo pomôcť podnikateľom v tom, že im dáme overené postupy, ktoré sa týkajú predaja, marketingu, efektivity, ale aj medziľudských vzťahov. Zlepšujú tým aj rodinný život, ktorý je tiež veľmi dôležitý. Naše školenia tiež pomáhajú v tom, aby na Slovensku bolo viac etiky a čestnosti. Takže, toto bol môj hlavný cieľ –  vybudovať organizáciu, ktorá takéto niečo umožňuje. Aby to nebolo one-man show, ale niečo, čo je pevné a zorganizované a nie náchylné na otrasy a zmeny v hospodárskej a spoločenskej situácii.

Aké sú vaše najväčšie úspechy a míľniky?

Máme vybudovanú veľkú skupinu verných študentov, ktorí sa k nám opakovane vracajú a sú našimi priateľmi. Podporujú nás nielen po stránke obchodnej, ale aj ľudskej. Všetci naši pracovníci aj zákazníci cítia, že to, čo robíme, je prospešné a potrebné pre celú krajinu.

Za veľký úspech považujem aj spôsob, ako učíme a prednášame. Máme niekoľko spôsobov prednášania, ktoré sme museli sami vyvíjať. Napríklad to, ako robíme semináre, koučingy a kurzy – čo sú tri rôzne spôsoby – je vyšpičkovaný do dokonalosti. Robíme aj mnoho pridružených činností, akými je napríklad vydávanie časopisu, organizácia spoločenských podujatí, plesov a konferencií, ako aj písanie kníh s našimi klientmi, alebo golfový turnaj. Veľkou silou sú aj naše pravidelné kluby podnikateľov, kde neprednášame my, ale naši klienti, aj naše konferencie, ktoré sú na Slovensku veľmi silné.

Veľkým úspechom sú aj naši ľudia, ktorí boli veľmi šikovní a skúsení ľudia, už keď k nám prišli, ale za tých 20 rokov sa z mnohých z nich stali naozajstní odborníci vo svojom odbore.

Nie každá firma prežije 20 rokov, no vám sa to podarilo. Vďaka čomu?

V prvom rade, vždy sme mali jasno v účele našej organizácie – alebo inak povedané, vieme, prečo tu vlastne sme. Naším prvoradým účelom bolo pomáhať podnikateľom v rozvoji ich podnikania. To je niečo, čo musí hriať pri srdiečku každého nášho pracovníka, takže prvou podmienkou je jasný, zreteľný účel organizácie, ktorý pracovníci poznajú a súhlasia s ním.

V druhom rade je definovať stále nové a nové ciele, ktoré treba dosahovať. Musia existovať pre každú jednu oblasť: personalistiku, financie, technickú oblasť a podobne. Bez toho sa fungovať nedá.

Ďalší bod je orientácia na produktívne veci. Inými slovami, robíme len to, čo podporuje produkciu. Je veľa lákavých aktivít, ktoré by firma mohla robiť, ale my sa držíme toho svojho, lebo to produkuje. Heslo „Šuster, drž sa svojho kopyta“, je rozhodujúce. Vieme, čo chceme, vieme, čo robíme a nemeníme neustále predmet podnikania ani spôsob, ako fungujeme.

V neposlednom rade je dôležitý veľmi prísny a presne nastavený finančný plán. Veľmi presne strážime príjem aj jednotlivé výdajové položky, aby sme naozaj zaplatili všetko, čo je treba a neplytvali na niečo, čo je zbytočné. Dodržiavame finančný plán a tým pádom nám na všetko vychádza a míňame len na to, na čo naozaj máme. Pomaly a s trpezlivosťou človek ďalej zájde. Používame peniaze len na to, na čo boli predtým schválené, vytvárame neustále rezervy a držíme sa smerníc administratívnej technológie, ktorú učíme. Sú naozaj dobré.

Ďalšia vec je, že vytvárame priestory pre ľudí. Ak sa bavíme o tom, prečo firma prežíva a prečo je na trhu toľko rokov, je to aj preto, že sa stále zaujíma o to, ako sa jej pracovníkom darí a akú by mali robiť funkciu, aby boli užitoční pre organizáciu aj pre seba. Vytvoriť a chrániť priestor pre ľudí je kľúčové. Ľudia potrebujú dostať svoj pocit dôležitosti, že sú potrební. Nie sú to len kolečká v stroji, ktoré má firma zdrať a použiť len na výrobu peňazí, ale sú to živé bytosti, ktoré si zaslúžia pomoc a úctu. U nás ľudia odchádzajú málo a sme stabilná organizácia.

Ďalší bod je, že sa vždy snažíme dodať to, čo sme sľúbili. Veľmi dbáme o to, aby sme zákazníkovi dodali naše služby v takom čase, priestore a spôsobe, aký on očakáva. Takmer za každú cenu to tak robíme a je to dôležité z pohľadu dôveryhodnosti.

Ďalšia vec je to, že sa snažíme, aby mali ľudia nielen svoje priestory, ale aby aj rástli. Samozrejme, ľudia sú rôzni, niekto rastie rýchlejšie, niekto menej, ale ak sú ľudia u nás dlhšiu dobu, je výrazný rozdiel medzi pracovníkovi teraz a pred piatimi rokmi. Ako sa ľudia učia a rastú, sú schopní zabrať väčšie a väčšie priestory, a sú ešte viac užitoční pre seba, pre organizáciu aj pre druhých. Tí, čo chcú, majú u nás obrovskú šancu rásť, hranice sú neobmedzené.

Posledným bodom je dôsledné dodržiavanie zákonov. Všetky zákony dodržiavame, či už sú to zákony Slovenska alebo EÚ, alebo aj nepísané pravidlá slušnosti. Bez toho sa nedá dlhodobo prosperovať.

Čo čaká HCA Slovakia v budúcnosti?

V prvom rade bude HCA Slovakia dobre etablované na Slovensku a má za úlohu tak zvýšiť kvalitu svojich služieb, ktorá je už teraz naozaj vysoká, aby sme sa stali nepopierateľnou, všeobecne známou a široko vyhľadávanou jednotkou v oblasti manažmentu malých a stredných firiem, riadenia, práce s ľuďmi, riadenia financií a delegovania práce. To je obrovská výzva, ktorá je pred nami: to, že to vieme a robíme to dobre, je začiatok, ale chceme to urobiť tak, aby sme boli naozaj všade, aby sme boli dobre dostupní pre zákazníkov v každom kúte Slovenska. Aby každý podnikateľ, ktorý sa chce zlepšovať, s istotou vedel, že my sme tí, na ktorých sa môže obrátiť a my mu vieme pomôcť, a aj mu pomôžeme.