Vedenie firmy

Chcete, aby ľudia za vami išli hoci aj na kraj sveta?

Ako sa stať dobrým vodcom svojho tímu? Na túto tému je napísaných veľa kníh, z ktorých jedna je komplikovanejšia ako druhá. Niekto číta životopisy slávnych ľudí, snaží sa odhaliť jadro problému a dáva si otázku: „Čím to je, že za niekým ľudia idú a poslúchajú ho, kým za niekým nejdú ani vtedy, keď sa im vyhráža, oberá ich o peniaze či výhody?“

Dobrého vodcu definuje schopnosť konať.

Rozhoduje iba schopnosť úspešne konať v praxi. Ak je vodca hlúpy, dáva hlúpe príkazy, ktoré nevedú k výsledkom. Nevie, čo treba spraviť, ako to treba urobiť, kedy to treba vykonať a jeho firma následne krachuje. Dobrý vodca dokáže reagovať adekvátne podľa aktuálnej situácie a prosperita jeho oddelenia či firmy dokazuje, že vie, čo robí. Šéf je ten, kto koná správne veci. „Iniciatívny blbec je horší ako triedny nepriateľ“, hovorilo sa kedysi. Manažér musí vydávať iné príkazy vtedy, keď sa firme darí, a iné v časoch, keď sa jej nedarí. Jeden z dôkazov toho, že je šéf schopný, je to, že jeho ľudia zarábajú nadpriemerne a zisky firmy sú rovnako vysoké.

Vodca nie je ten, kto iba pasívne eviduje to, čo sa deje pod ním. Vodca musí spôsobovať každý krok alebo čin, ktorý robia jeho ľudia. Musí riadiť a kontrolovať svoj tím, aby kráčal vytýčeným smerom. Včas musí svojich ľudí naštartovať, prípadne korigovať a zastavovať podľa potreby tak, aby došli do ním stanoveného cieľa.

Vodca musí mať veľkú zodpovednosť za svojich ľudí. Vodcom je aj preto, lebo prijal najväčší podiel zodpovednosti za vykonanú prácu. Má stanovovať ciele a účely, definovať základné pravidlá hry, strážiť ich a presadzovať. Vodca musí niesť následky za svoje rozhodnutia a činy. Ak členovia jeho tímu presne plnia príkazy vedúceho a napriek tomu nie sú dosiahnuté dobré výsledky, je to dôkaz, že vodca je nekompetentný a treba ho vymeniť.

Dúfam, že nepatríte k tým naivným, ktorí si myslia, že niektoré firmy v súčasnosti krachujú preto, lebo bola alebo je kríza. Ako výhovorka je to síce veľmi časté a populárne tvrdenie, lebo o kríze sa v súčasnosti všade píše a hovorí, ale stagnácia alebo existenčné problémy firmy v skutočnosti svedčia iba o zlej, málo predvídavej a nekoncepčnej stratégii šéfa, teda jej vedenia. Je možné to dokázať u ktorejkoľvek firmy, ktorá má dnes väčšie či menšie problémy. Po precíznej odbornej analýze je možné s veľkou presnosťou identifikovať zamaskované systémové chyby v procesoch riadenia, ktoré nevidel alebo zanedbal jej šéf a naučiť ho, čo má konkrétne spraviť na to, aby sa dokázateľne pohol vpred k ziskom a prosperite.

Teraz sa ale sústredíme čisto len na pojem vodcovstva, ktoré pozostáva z troch dôležitých vecí. Sú to veci, ktoré sa dajú naučiť, vyskúšať a úspešne opakovať.

Dobrý vodca, kto vie vytvoriť a spísať taký plán, ktorý zabezpečí prežitie jeho skupiny.

Nech už šéf vytvorí pre svoj tím akýkoľvek plán, je to vždy lepšie, ako keby neexistoval žiadny. Plánovanie činností a výsledkov je jednou z hlavných úloh šéfa. Kvalita plánovania hovorí o kvalite jeho rozmýšľania. Hlúpe myšlienky rovnajú sa hlúpemu plánu – alebo žiadnemu plánu – kým múdre myšlienky vytvoria víťazný plán. Podľa výsledkov vidíte, akými myšlienkami sa šéf zaoberal.

Ak vidíte šéfa, ako ľuďom rozkazuje bez nejakého zjednocujúceho konceptu, rozumného plánu či programu, jeho ľudia dostávajú protichodné príkazy a behajú hore-dole po firme. Ak Janovi poviete: „Choď do skladu po súčiastku!“, Jano sa vyberie do skladu. Ale pokiaľ mu ešte na polceste do skladu volajú, aby ihneď išiel do Ružomberka kúpiť akumulátor, zastaví sa, sadne si do auta a letí do Ružomberka. Ale po pol hodine mu volajú: „Hej, vráť sa späť! Nevieme nájsť skrutky v sklade! A cestou zober tlačiareň na pobočku!“ Jano má zrazu rozrobených množstvo prác a dokončené skoro nič. On aj šéf sú nervózni a práca nie je urobená.

Čo tu chýba? Chýba tu jednoduchý a rozumný koncept práce. Jano nezmyselne lieta z miesta na miesto a jeho činnosť nemá hlavu ani pätu. Priority sú zanedbávané a robí sa iba to, čo práve napadne šéfovi, alebo to, čo už naozaj „horí“. Najprv sa do noci robí horúčkovitá nárazová práca a následne ľudia stoja, keďže nemajú čo robiť. Bohužiaľ je veľmi častý obrázok v stovkách slovenských firiem. A pokiaľ štýlom „Hej, Jano!“ fungujú celé oddelenia, ohrozuje to prežitie celej firmy.

A prečo musí dobrý plán podporiť prežite skupiny? Lebo ako dobrý šéf musím vždy spôsobiť hlavne to, aby ľudia šli za mnou. Ja mám byť ich vodca. A to budem iba vtedy, ak vymyslím také postupy, ktoré zabezpečia ich prežitie. Čo keby som napísal program, ktorý by zabezpečil prežitie len mne a skupina z toho nemala nič? Nuž, nepôjdu za mnou! Ale keď skupina vidí, že príkazy, ktoré dávam, sú v prospech prežitia celku, pôjdu za mnou aj do pekla. V histórii vojenstva je mnoho príkladov, kedy vojaci šli za svojím veliteľom aj do najhustejšej delostreleckej paľby, ak videli, cítili a boli si istí, že majú vodcu, ktorý chráni ich skupinu.

Drvivá väčšina šéfov vie či aspoň tuší, čo chce dosiahnuť, ale má chabé praktické vedomosti o plánovaní, o realizovaní cieľov do života. A toto je obrovská slabina. Ak som lenivý alebo neschopný plánovať, často to končí tak, že musím sám nakladať auto, opravovať radiátor, predávať tovar a podobne – inak sa práca neurobí vôbec.

Vodca musí vydať jasné konkrétne príkazy podriadeným na realizáciu jednotlivých bodov programu.

Poznám šéfov, ktorí si myslia, že dávať ľuďom príkazy je niečo zlé. Myslia si, že je zbytočné prikazovať, podriadený by mali svoju prácu poznať a oni tam nie sú od toho, aby mu hovorili, čo má robiť. Raritou nie sú ani vedúci, ktorí sa hanbia vydávať príkazy! A najhorším možným vodcom je ten, kto nevydáva vôbec žiadne príkazy.

Vážení vodcovia, prepáčte, ale pravda je taká, že veľa podriadených nevie, čo presne má spraviť. Ostatne, nie je ani ich prácou vymýšľať si, čo majú robiť. Je pravda, že mnoho práce sa opakuje každý deň, no o to jasnejšie treba tieto činnosti stanoviť. Niekedy vidím šéfov, ktorí nadávajú na svojich podriadených s tým, akí sú hlúpi a leniví. Viete, na koho nadáva takýto šéf? Áno, sám na seba. Kedy si im ty, šéfe, povedal, ako to majú robiť? Nemá zmysel rozčuľovať sa, že sú hlúpi. Treba sa s nimi posadiť a jasne im to povedať, alebo ešte lepšie, napísať.

A prečo písať? Prvým indikátorom malej firmy alebo firmy, ktorá zostane navždy malá je to, že šéf nechce nič napísať. Potom sa nečudujte, že vám podriadený nerozumie, že váš príkaz pozmení a urobí prácu inak, ako ste chceli.

Vo veľkých firmách pre obrovské množstvo údajov ani neexistuje iná možnosť ako písať, písať a znova písať. Samozrejme, treba udržiavať porozumenie a dobré medziľudské vzťahy. Ústnu komunikáciu nesmiete zrušiť, ale všetky dôležité údaje a čísla dajte na papier. Osobné otázky určite nevynechajte zo svojho slovníka. Ale dôležité čísla, fakty a rozmery je potrebné písať.

Vodca musí presadiť plnenie príkazov.

Veliteľ, ktorý síce má nádherné plány, vzorovo vydané príkazy, ukážkové predpisy a smernice a popritom prehrá bitku nie je ten, koho budú považovať za obdivovaného vodcu. Tá toľko ospevovaná autorita a posvätná úcta v očiach vojakov sa dá získať len a len vyhratými bitkami. V reči manažmentu musia byť dosiahnuté obrovské čísla, musia byť urobené výsledky, poriadne zisky, získané zákazky, bravúrne zvládnuté problémy. A to nielen na papieri, ale aj v skutočnosti.

Áno, musíte byť hlavne tým, kto rozmýšľa a nie tým, kto robí. Vy musíte sedieť v kancelárii a rozmýšľať nad konceptmi. Ako nasadím ľudí, ako nasadím stroje, ako nasadím materiál, budovy či marketing, v akom poradí to budem robiť? Keď vymyslím dobrý koncept, potom príde bod dva: dať ho do života pomocou príkazov. Potom konečne dôjde k bodu tri – musím to celé dotiahnuť do úspešného konca. Takto sa stanem vodcom.

Všetky príkazy, popisy práce, činnosti, smernice musia byť v súlade s veľkou stratégiou. Bez toho je firma rozladená a neefektívna. Bez stratégie niet budúcnosti, niet veľkosti. Bez stratégie to je iba náhoda. So stratégiou máte pevne v rukách budúcnosť svojej firmy. Ak sa chcete naučiť, ako ju robiť, príďte do HCA Slovakia na seminár Strategické riadenie firmy.

Autor článku: Ing. Ladislav Pavlík