Vedenie firmy

Bez vzdelávania niet budúcnosti

Ak sa dobre pozrieme na vzdelávanie vo firmách, v prístupe vedenia k tejto oblasti uvidíme priepastné rozdiely. Pretože sa tejto oblasti venujem profesionálne už takmer dvadsať rokov, dovolím si napísať isté zovšeobecnenia, ktoré vychádzajú z môjho pozorovania a z prieskumov, ktoré sme vo firme robili. Nebudem hovoriť o veľkých štátnych kolosoch, ani o firmách, ktoré vznikli na základe podivnej privatizácie a svoj úspech zakladajú na monopole podporenom politickou korupciou.

Každá firma bola kedysi malá, potom rástla a rástla, až dosiahla dnešnú veľkosť, na ktorej sa „stabilizovala“.

Píšem o firmách, ktoré sa vyvíjali podľa klasického scenára života. O firmách, ktoré vznikli doma v obývačke či garáži a firmu tvoril najprv majiteľ sám. Ten potom prijal ďalších ľudí, boli piati či desiati, neskôr päťdesiati a dnes ich je možno aj sto. Takýchto firiem je na Slovensku mnoho. Chcem tým povedať, že každá firma bola kedysi malá, potom rástla a rástla, až dosiahla dnešnú veľkosť, na ktorej sa „stabilizovala“. Úvodzovky pri tomto slove nepoužívam náhodou – firma, ktorá nerastie niekoľko rokov, je na pokraji problémov, o ktorých majiteľ možno ani netuší.

Prvé pozorovanie hovorí, že jedným z poznávacích znakov veľkej firmy je aj to, že má bežne vybudované školiace strediská, v ktorých sa zamestnanci vzdelávajú a neustále učia niečomu novému. Skrátka, stále sa deje niečo smerom vpred. Majitelia veľkých firiem na sebe neustále pracujú. Nejde len o učenie sa, ale tiež o športovanie alebo cestovanie a sú tak v neustálom telesnom aj duševnom pohybe. Neplatí to na sto percent majiteľov (hlavne, čo sa týka toho športovania), ale vo väčšine prípadov je to tak.

Vzdelávanie patrí medzi hlavné strategické činnosti všetkých úspešných firiem. Malé firmy to nechápu a preto zostanú navždy malé.

Oproti tomu malé firmy rozmýšľajú inak. Hovorím hlavne o tých, ktoré existujú viac ako päť až desať rokov a dlhodobo stagnujú. Nie sú malé náhodou. Veď na Slovensku je približne dvanásťtisíc firiem, ktoré majú menej ako dvadsať zamestnancov. Nenechajte sa pomýliť ich rečami o tom, že nechcú rásť. Tieto firmy majú v čele ľudí, ktorí jednoducho dosiahli svoj strop a dnes nerastú. A ak nerastie majiteľ, nerastie ani jeho firma. Firma nemôže prerásť veľkosť svojho majiteľa. Miestnosť na školenie zamestnancov je pre malé stagnujúce firmy úplne nepredstaviteľná vec, veď čo by tam robili? S učením to určite nepreháňajú. Presnejšie, osemdesiat percent majiteľov malých firiem za posledné roky nebolo na žiadnom kurze, seminári či školení, ktoré by ich zlepšili v akejkoľvek oblasti. A školiť svojich vlastných ľudí považujú za vyhodené peniaze, lebo podľa ich úvahy, ľudia aj tak nakoniec odídu. Oni vám neklamú, je to ich vlastná skúsenosť.

Prečo je vzdelávanie vo firme veľmi dôležité?

Kto sa neučí a nezlepšuje, bude predbehnutý konkurenciou a zanikne

Tak sa na to pozrime. Jeden z rozdielov medzi dlhodobo úspešnou a rastúcou firmou a stagnujúcou spoločnosťou je ten, že pre zdravé spoločnosti je vzdelávanie personálu strategickou záležitosťou. Pre malé, stagnujúce firmy platí, že ho buď vôbec nerobia alebo je to pre nich iba nepríjemná legislatívna povinnosť.

Ak chce firma rásť, musí neustále zaberať nové priestory. Musí zvládať nové úlohy a výzvy. Preto sa musí neustále krok po kroku zlepšovať a to vo všetkých oblastiach. To je úloha, ktorá, ak chce firma žiť, nemá konca. Musí vymýšľať nové metódy náboru a zaškolenia ľudí, nové spôsoby predaja, nové technológie výroby, nové spôsoby kontroly kvality, nové spôsoby účtovníctva, mať nové informácie o PR a milión iných vecí. Nie úžasné, zázračné, revolučné jednorazové zmeny, ale sústavná a nepretržitá evolúcia firmy prináša z dlhodobého pohľadu víťazstvo nad konkurenciou a udržanie sa na trhu. Heslo úspešných firiem znie „každý rok zlepšiť každú oblasť firmy aspoň o jedno percento“.

Aby sa mohla firma zlepšiť a rásť, potrebujú šéf a jeho ľudia nové informácie. Nové vedomosti musíte buď sami vytvoriť alebo sa ich od niekoho naučiť. Všetko nové asi sami nevymyslíte a pokúšať sa stať novým Edisonom pre všetky oblasti, ktoré firma potrebuje, je nezmysel. Ale je pravda, že ak chce šéf firmu dobre riadiť, musí byť tak trochu odborníkom na všetko. Riadiť niečo bez dobrého pochopenia a porozumenia jednoducho nejde.

Najhoršie sú na tom šéfovia firiem, ktorí ani nevedia, čo všetko o firme nevedia. Začínali s nejakými vedomosťami, ktoré mali buď zo školy alebo ich získali vo svojom bývalom zamestnaní. Čo sa však udeje, ak sa neučia? Ako bežia roky, doba sa mení, prichádzajú nové technológie a postupy a takáto firma zaostáva. To, že je to vidieť na jej starom nábytku, je tá najmenšia škoda. Horšie je, že takýto „starý nábytok“ majú títo šéfovia aj v hlave.

Potom sú takí šéfovia, ktorí tušia, že by mali niečo zmeniť, ale nevedia, čo. Cítia a vidia, že niečo nie je v poriadku, lebo im čísla padajú, ale ak presne nevedia, kde je pravá príčina ich problémov, zväčša strieľajú naslepo. Vzdelávanie by im pomohlo aj v tomto smere, lebo bez znalosti príčin problémov je akékoľvek riešenie drahým plytvaním času. Ak budete požiar hasiť na inom mieste, než je jeho zdroj, horieť bude znova a viac a potreba hasiť bude narastať.

Úplnou tragédiou býva, ak samotný šéf nenaučí svojich ľudí ani to, čo vie on sám.

On je možno šikovný a v hlave má správne informácie o tom, ako má firma fungovať a ako má ten-ktorý pracovník vykonávať svoju prácu, ale k jeho ľuďom sa dané vedomosti nedostávajú. Takúto firmu spoznáte podľa toho, že jej ľudia sa neustále pýtajú, ako majú čo robiť a neexistujú žiadne písomné záznamy o pracovných postupoch, ktorými by sa mohli riadiť. Preto býva šéf takejto firmy veľmi často osobne prítomný na pracovisku, aby zabránil najväčším problémom. A keďže osobne vie šéf uriadiť päť až desať ľudí, jeho odmietavý prístup k vzdelávaniu sa stáva najväčšou prekážkou rastu firmy.

Najlepší šéfovia majú veľkú a úspešnú firmu aj preto, že sú skvelí učitelia a vedia odovzdať informácie a skúsenosti, ktoré majú. Vo väčších firmách na tento účel majú vlastných školiteľov. Inak to jednoducho nejde. A v tých najväčších firmách môžete nájsť už spomínané vlastné školiace miestnosti a strediská.

Aby ste boli úspešný, musíte mať spísané pracovné postupy a smernice a musíte tiež vedieť, ako ľudí učiť. A to všetko sa predsa dá naučiť.

Učte sa vtedy, keď je vám dobre, ste zdravý a veci naokolo fungujú tak, ako majú.

Lebo ak už bude zle, môže byť na učenie sa neskoro. Učte sa, kým máte zdravú myseľ a fungujúce ruky, nohy, oči a uši. Učte sa, kým máte pár eur na dobrú knihu či kurz. Učte sa, kým vaša firma funguje a darí sa vám. Lebo možno o rok vám bude chýbať práve tá jediná informácia, ktorú ste mohli získať z odbornej knihy alebo na seminári. Táto jediná informácia vám môže chýbať k získaniu dôležitej objednávky alebo k vyriešeniu veľkého problému. Vzdelávajte seba a vzdelávajte aj svojich ľudí. V HCA Slovakia pre vás zrealizujeme interné, firemné školenie presne podľa vašich potrieb a potrieb vašich pracovníkov. Buďte múdrym majiteľom, okolo ktorého pracujú múdri ľudia. Ak to tak bude, úspech máte skoro zaručený.

Autor článku: Ing. Ladislav Pavlík