Vedenie firmy

Ako neklesať na duchu v dobe neistoty

Ľudia majú rôzne názory na rôzne veci – to je bežné. Aj tí, čo sú si veľmi blízki, ako najbližšia rodina, partneri v živote či vo firme, či kamaráti z detstva sa občas dostanú do situácie, že majú na nejakú vec rôzny, často až protichodný názor. Je to tým, že sme vyrastali v rôznej dobe, v rôznych rodinách, pod rôznymi vplyvmi. Ešte viac sa to vyostruje v dobe, ktorá mnohým obrátila život naruby.

Dostala nás do strachu z možnej straty a niektorých aj do hnevu nad bezmocnosťou, ktorú cítia. Už viac ako rok sa pasujeme s niečím, čo zrazu prišlo. Niečo, čo sme neočakávali aj v najbúrlivejších snoch. Dokonca aj tí, čo majú radi sci-fi či milovníci katastrofických filmov si ťažko mohli predstaviť situáciu, ktorá tu teraz nastala.

Firmy sú v troch možných situáciách

,poďme sa na to pozrieť od najhoršieho k najlepšiemu:

Tí, ktorých nedávne roky zasiahli najviac, sú podnikatelia z oblasti gastro sektoru a rekreačných služieb, ako aj služieb vo všeobecnosti. Tu bez diskusie došlo k tomu najhoršiemu scenáru – k totálnemu zastaveniu a následne k totálnej neistote, u mnohých až k beznádeji, kedy a ako to skončí. Tí, ktorí si v dobrých časoch vytvorili rezervy, sú na tom o čosi lepšie. Ostatní sú na tom zle a už nemálo z nich už skončilo s podnikaním.

Druhou kategóriou (asi najväčšou) sú firmy, ktoré nedávna aj  súčasná situácia zasiahla, ale stále môžu nejako prežívať v obmedzenom režime. Nekrachujú, ale musia sa veľmi obracať, aby to nejako ustáli. Pracujú niekoľkonásobne viac, aby zachránili aspoň časť pôvodného príjmu, pričom škrtajú „nepotrebné“ výdavky až na kosť. K takýmto výdavkom patrí hlavne marketing, reklama, vzdelávanie či zamestnanecké benefity. Úvodzovky pri slove nepotrebné sú úplne namieste, lebo často sa neskôr zistí, že tie „nepotrebné“ výdavky sú vlastne veľmi dôležité a po nejakom čase spôsobia, že sa firme darí ešte menej.

Treťou kategóriou sú firmy, ktoré majú to šťastie, že sa vezú na vlne doby, pretože majú produkt, ktorý je práve teraz žiadaný a nepociťujú nijaké špeciálne obmedzenia v súvislosti s jeho prípravou, výrobou a distribúciou.

Ak patríte k jednej z prvých dvoch kategórii z týchto troch, dôležité je jedno: neklesať na duchu. Situácia nemusí byť taká zlá, ako sa javí na prvý pohľad, ale je taká, ako dovolíte, aby sa vám javila.

Ak máte zavedené štatistiky, čo visia na stene, tak by ste mali vidieť pravdu.

Pravdou totiž je, že ak sa štatistiky nefalšujú, tak sú obrazom reálneho sveta. Merajú to, čo bolo urobené, predané, dodané, odoslané. Nič viac a nič menej. Mať ich je fajn, ale to nestačí. Potom je dôležité vedieť ich prečítať, aby ste vedeli určiť tú správnu kondíciu (čiže stav) toho, čo meriate.

Ale najdôležitejšie je to, ako sa ku kondícii postavíte. Pohár môžete vidieť poloprázdny, alebo aj poloplný, je to vecou vášho nastavenia. Ak si dovolíte vidieť ten pohár ako poloplný, tak máte väčšiu chuť zabojovať, viete nájsť odhodlanie popasovať sa so situáciou a nebudete hneď hádzať flintu do žita.

Pod slovom kondícia si bežný človek predstaví svoju fyzickú kondíciu. My v HCA Slovakia máme pod slovom kondícia na mysli stav, v akom sa niečo nachádza a jeho vývoj v čase. Napríklad, aký výkon dosiahol pracovník počas niekoľkých týždňov po sebe, koľko sa predalo či koľko kusov produktov sa vyrobilo a ako sa to vyvíjalo v čase, napríklad za posledných pár mesiacov. Každá kondícia je vyjadrená v podobe 4 – 6 krokov, ktoré keď urobíte, tak sa kondícia zlepší a poskočí o jednu vyššie. V prípade, že máte dobrú kondíciu, ktorú si chcete udržať, tak treba urobiť kroky na udržanie danej kondície. Takáto kondícia sa nazýva Normál.

Kondície sú skutočným nástrojom šéfa.

Ak ich používa, stáva sa takým malým „jasnovidcom“, vie doslova predvídať vývoj situácie. Keď firma funguje podľa štatistík, z ktorých sa dajú určiť kondície, šéf vie rýchlo zareagovať a urobiť všetko potrebné, aby sa situácia zlepšila alebo stabilizovala. Šéf, ktorý pozná a používa kondície, akoby mal oči všade. Bez svojej osobnej prítomnosti vie dostať informáciu o tom, ako to vo firme vyzerá, dokáže riadiť ľudí aj procesy na diaľku, bez strachu z chybných rozhodnutí. To je extrémne dôležité najmä v časoch, keď ľudia pracujú  na home office.

S kondíciami sa stanete malým firemným jasnovidcom a doprajete svojej firme budúcnosť, ktorú si zaslúži!

Autor článku: Katarína Pavlíková