Vedenie firmy

Ako darovať firme nesmrteľnosť

Keď sa našich klientov pýtam, ktorý výrok ich kolegov a podriadených ich dokáže najviac vytočiť, väčšina odpovedá jednoznačne: „Nedá sa!“ Táto univerzálna odpoveď na akúkoľvek požiadavku je hlavná príčina šéfových rozladení. Ak má vedúci pracovník takýchto ľudí okolo seba priveľa, skôr či neskôr ho jeho práca omrzí. Dôjde k záveru, že ľudí vlastne nepotrebuje, lebo sú tak či onak neschopní a najlepšie bude, keď si to spraví sám. A dôjde k najhoršiemu: prestane rásť.

3 úrovne kvality riadenia firmy

1. úroveň

Najnižší, prvý level kvality riadenia firmy je ten, keď má celú zodpovednosť na pleciach sám šéf a jeho ľudia sa popri ňom iba vezú. On je ten jediný, kto to celé tlačí dopredu, v slnku aj daždi, v zdraví aj chorobe, kým tí ostatní síce „chodia do roboty“, ale v skutočnosti ich osud firmy až tak netrápi. Odrobia si svoje, ale pri prvej kríze reagujú starým známym „nedá sa“.

2. úroveň

Vyšší, druhý level riadenia nastáva vtedy, keď majiteľ nasadzuje do podnikania celé telo aj dušu, a jeho ľudia – aspoň tí kľúčoví – to robia spolu s ním. V tej chvíli tá firma už nie je iba jeho, ale jeho (najdôležitejší) ľudia ju začínajú považovať za svoju, hoci v obchodnom registri nemajú svoje meno. Jej úspechy a pády, jej slasti a strasti, jej budúcnosť, to všetko ich zaujíma rovnako ako šéfa. Netlačí to celé dopredu sám, ale konečne má aspoň niekoľkých spolubojovníkov, ktorí veria jeho cieľom tak, ako on.

3. úroveň

A ako vyzerá tá najvyššia, tretia úroveň riadenia, na ktorú môže manažér ašpirovať? Vo firme naplno pracuje nielen šéf a väčšina jeho ľudí, ale za svoju ju začínajú považovať aj zákazníci, dodávatelia a okolie. Prejavuje sa to tým, že vám radi pomôžu v ťažkých časoch, poskytnú vám svoje priestory, zdroje či kontakty, to všetko takmer zadarmo a ochotne. Tento stav nastáva v momente, keď sa nielen vy a vaši ľudia, ale aj vaši klienti a okolie stotožní s vašimi cieľmi, lebo pochopia, akým obrovským prínosom pre nich ste. A keď sa tak stane, vaša firma sa stane neporaziteľnou, nesmrteľnou. Môže prísť aj totálna kríza a vy ju prežijete, lebo máte verných priateľov, ktorí vás nenechajú padnúť. Zaujímalo by vás, ako sa do tohto tretieho stavu dopracovať?

Zvýšte zodpovednosť vašich ľudí

Odpoveďou na túto otázku je ísť na to postupne. Aby sme sa dostali do stavu tri, musíme sa najprv dopracovať do stavu dva – teda do stavu, kedy celú zodpovednosť nenesie na pleciach iba sám šéf, ale jeho zamestnanci sa stanú natoľko uvedomelí, že časť z nej prevezmú na seba. Už v tomto stave je firma na tom veľmi dobre.

Pri snahe dostať sa do stavu dva si treba uvedomiť, že závisí od dvoch faktorov – od kvality šéfa a od kvality (povahy) jeho ľudí. Ku kvalite ľudí poviem len toľko, že tá sa dá zmeniť relatívne ťažko. K vyššej zodpovednosti nie je možné nikoho donútiť ani násilím, ani vyšším platom, ani inými výhodami. Ak je jadro toho človeka zdravé a má záujem rásť a prispievať svojej firme, je tam veľmi veľký potenciál. Ak ale chce do konca svojich dní iba „chodiť do roboty“ a na nič viac neašpiruje, je jednoduchšie ho vymeniť. Sloboda voľby je v našom živote nadradená všetkému.

Čo sa týka kvality šéfa, tam je možné urobiť veľmi veľa. V prvom rade je potrebné si podrobne naštudovať, čo znamená slovo zodpovednosť. Na našom Seminári o produktivite túto tému rozoberáme zo štyroch hľadísk, aby sme vedúcemu pracovníkovi ukázali štyri cesty, ktorými sa môže vybrať, ak chce zvýšiť zodpovednosť seba a svojich ľudí. Ďalšia vec, ktorú je potrebné urobiť, je čo najrýchlejšie spísať funkčné pracovné postupy. Keď je technológia firmy v písomnej forme, je možné dosiahnuť, aby druhí ľudia pracovali tak, ako chcete.

Ak vás zaujíma, ako dostať firmu do stavu tri – do stavu, v ktorom má podporu nielen zamestnancov, ale aj širokého okolia – odpoveďou je, že sa jedná o beh na dlhé trate. Aby ste sa dostali sem, iba samotné zvyšovanie zodpovednosti stačiť nebude. Je to kombinácia zodpovednosti, dobrej, kvalitnej produkcie a šikovného marketingu. Hlavným heslom firmy, ktorá sa chce dostať až sem, je slúžiť zákazníkom zo všetkých svojich síl. Ak chcete vedieť, ako na to, prihláste sa na Seminár o produktivite. Tam sa dozviete, ako na túto cestu nastúpiť a urobíte prvý krok k vašej firemnej nesmrteľnosti.

Autor článku: Mgr. Marcel Pavlík