Marketing a PR

10 efektívnych spôsobov generovania potenciálnych zákazníkov

Generovanie potenciálnych zákazníkov popisuje proces získavania potenciálnych zákazníkov, ako aj opatrenia, ktoré vedú k tomu, že potenciálni zákazníci prejavia záujem o službu. Návštevník webovej stránky sa napríklad stane potenciálnym zákazníkom tým, že odhalí svoje kontaktné informácie. Tie sú pre spoločnosť dôležité, aby sa z neho časom mohol stať lojálny zákazník. V tomto článku by som chcel ilustrovať možnosti generovania potenciálnych zákazníkov a výhody príslušných opatrení.

Generovanie potenciálnych zákazníkov

1. Elektronická kniha (e-book)

Vlastnoručne vytvorená e-kniha ponúka možnosť poskytnúť návštevníkom vašej webovej stránky rozsiahle informácie. Táto možnosť je užitočná najmä vtedy, ak máte na určitú tému kvalitný obsah. Týmto spôsobom vytvárate pridanú hodnotu pre svojich potenciálnych zákazníkov. Pretože aj keď momentálne nemajú v úmysle nakupovať, môžete sa postaviť ako odborník na danú tému a byť ľahšie zapamätateľný.

E-kniha žije aj z kreatívneho obsahu, ako sú obrázky, grafika, ale dajú sa tu nastaviť aj odkazy. Z hľadiska dizajnu neexistujú takmer žiadne limity, aj keď odovzdávané know-how by samozrejme malo byť v popredí. Pomocou získaných údajov o zákazníkoch môžete následne prevádzkovať e-mail marketing a tak vygenerovať cenného zákazníka.

2. Biely papier (biela kniha)

Biely papier je veľmi podobný elektronickej knihe. V podstate sa dá povedať, že dizajn e-kníh môže byť kreatívnejší. Text naopak dominuje v bielom papieri, preto je aj dizajn jednoduchší. Okrem hĺbkového výskumu sa citujú aj odborné poznatky, ako aj správy, či čísla .

Rozhodujúcim bodom je aj dĺžka, keďže biely papier má v zásade okolo 15 strán a e-kniha má zvyčajne viac ako 15 strán. Biele knihy sú veľmi obľúbené a rozšírené najmä v B2B oblasti.

3. Webinár

Webinár, ktorý pozostáva zo slov seminár a web, je v princípe atraktívnou prezentáciou, prednáškou alebo školiacim kurzom na internete. Trvanie je zvyčajne obmedzené na približne 45 minút. Rečník vysvetľuje konkrétnu tému a poskytuje cenné poznatky o danej téme. Je dôležité, aby bol uvedený čas začiatku a konca. Účastníci sa zaregistrujú prostredníctvom vstupnej stránky a odkaz na webinár dostanú e-mailom.

Ak sa návštevník zaregistroval na bezplatný webinár, dá sa predpokladať, že má o spoločnosť už teraz veľký záujem. Títo potenciálni zákazníci sú obzvlášť cenní a určite by sa mali naďalej kontaktovať. Webináre môžu prebiehať naživo aj automatizovane ako záznam. Oproti videu má webinár tú výhodu, že si záujemca môže zvoliť pevný termín.

Pravdepodobne si to zapíše do kalendára, čo znamená, že si nájde čas a pozrie si celý webinár. V prípade videa, ktoré si môže kedykoľvek pozrieť, skákať tam a späť, je čas zotrvania a sústredenia určite kratší.

4. Video

Videá môžu potenciálnym zákazníkom poskytnúť dôležité informácie o vašich produktoch alebo službách. Aby ste záujemcom ponúkli pridanú hodnotu, video by sa malo zamerať na riešenie problému pomocou vášho know-how. Koniec koncov, chcete ukázať, čo môže vaša spoločnosť urobiť pre vašich zákazníkov.

Pri navrhovaní videa sa môžete kreatívne uvoľniť a prezentovať svoj produkt pútavým spôsobom. Len sa uistite, že ide predovšetkým o to, ako môžete svojim zákazníkom uľahčiť alebo zlepšiť život.

5. Online kurz

Online kurzy ponúkajú možnosť odovzdať vedomosti na danú tému a ukázať vašim potenciálnym zákazníkom, že ste odborníkom v tejto oblasti. Malé bezplatné online kurzy sa zvyčajne konajú naživo, ale možno ich poslať aj po registrácii záujemcu.

Pozornosť je opäť zameraná na výhody pre spotrebiteľov. Obsah kurzu by mal byť formulovaný tak, aby potenciálni zákazníci získali predstavu o predmete a mohli skutočne aplikovať to, čo sa naučili . Ale zároveň povedzte cieľovej skupine, že sa na vás ako na spoločnosť môže vždy spoľahnúť, keď zákazníci potrebujú pomoc, a preto radi využijú vaše služby.

6. Vzorka produktu

Vzorky produktov sú ideálnym spôsobom, ako presvedčiť záujemcov o svojej výhode. Potenciálni zákazníci si nemôžu urobiť lepší obraz o vašej kvalite v pravom zmysle slova. Spotrebitelia vnímajú ponuku na zaslanie vzoriek veľmi pozitívne a vy ako spoločnosť pôsobíte sympaticky.

Na získanie vzorky musí záujemca samozrejme zverejniť niektoré údaje. Ale pretože z toho vyplýva veľký úžitok, robí to aj rád.

7. Informačný materiál

Predtým, ako potenciálny zákazník skutočne rozvinie zámer kúpiť, môže sa stať, že bude chcieť viac informácií o spoločnosti alebo produkte. V tomto prípade je vhodný informačný materiál vo forme brožúry . Dĺžka závisí okrem iného aj od zložitosti predmetu. Napríklad návod krok za krokom je vždy dobrý spôsob, ako v konečnom dôsledku doviesť záujemcu k želanej konverzii.

8. Online / offline udalosť

Bezplatné alebo lacné online alebo offline podujatia sú ideálne pre počiatočný „osobný“ kontakt. Prostredníctvom (virtuálneho) osobného stretnutia možno okamžite zodpovedať dôležité otázky a obavy a vytvoriť všeobecný základ dôvery.

Záujemca sa však nemusí chcieť prihlásiť na podujatie hneď, vtedy je vhodné ponúknuť newsletter, aby mu mohli byť pravidelne zasielané informácie. Aby bola registrácia na podujatie jednoduchá, odporúčam vám vytvoriť si vlastnú vstupnú stránku. Takto môžete efektívne zbierať kontaktné údaje a slúžiť záujemcom neskôr s e-mail marketingom.

9. Skúšky/testovanie

Skúšobné verzie sú ideálne najmä v sektore služieb a softvéru, aby umožnili potenciálnym zákazníkom prejsť testovacou fázou predtým, ako sa rozhodnú napríklad pre predplatenie.

Môžu sa zaregistrovať na bezplatné testovacie použitie prostredníctvom príslušnej vstupnej stránky s online formulárom, ktorý vám zase poskytne cenné kontaktné informácie od potenciálnych zákazníkov. Po vyskúšaní môžete poslať vhodnú ponuku alebo poskytnúť záujemcovi ďalšie informácie.

10. Kontrolný zoznam / online test

Krátky a výstižný obsah? Pomocou kontrolného zoznamu na stiahnutie ponúkate návštevníkom svojich webových stránok príležitosť skontrolovať súčasný stav v konkrétnej oblasti.

Ako príklad uvediem spoločnosť špecializujúcu sa na financie a správu majetku. Cieľom spoločnosti je poskytnúť svojim zákazníkom vhodné poistenie. Jednou z možností by bolo vypracovať kontrolný zoznam na tému „finančné zabezpečenie v starobe“. To umožňuje potenciálnym zákazníkom skontrolovať, do akej miery si už vytvorili rezervy na svoj dôchodok. V nasledujúcom texte možno týmto návštevníkom webovej stránky posielať e-maily na túto tému až do prejavenia skutočného záujmu o uzatvorenie poistenia.

Pokročilejším variantom by bolo poskytnúť tento kontrolný zoznam ako online test . Návštevník môže vyplniť otázky priamo online a získať hodnotenie buď online alebo e-mailom. K tomu musí samozrejme uviesť aj svoje kontaktné údaje.

Zrátané a podčiarknuté: Toto je niekoľko osvedčených a populárnych spôsobov, ako efektívne generovať potenciálnych zákazníkov. Aj keď implementácia môže na začiatku vyzerať ako veľa práce, zavedený systém sa rozhodne oplatí.

Autor článku: Clemens Graf