Chcete zlepšiť riadenie tímov
a motiváciu podriadených?

Zlepšite kvalitu manažérskych zručností vašich pracovníkov vďaka praktickému tréningu.

Tréning manažérskych zručností

Chcete mať skvelý tím a zlepšiť fungovanie firmy?

Spoločným menovateľom všetkých veľkých a zdravých firiem je to, že jej vedenie neustále pracuje na budúcnosti. Vytvárať budúcnosť znamená aj to, že každá časť firmy sa postupne, väčšou alebo menšou rýchlosťou musí zlepšovať a meniť do viac efektívnej podoby tak, aby firma ako celok stíhala kráčať s dobou a prežiť neustály konkurenčný tlak. Niet inej možnosti: buď firma pôjde hore, alebo zanikne. Šéf, ktorý nezlepšuje seba, svojich pracovníkov a firemný systém, privedie firmu do stagnácie.

Ak chcete zlepšiť organizáciu firmy, riadenie jednotlivých tímov, vytvoriť lepšiu atmosféru na pracovisku, tak zvýšte kvalitu manažérskych zručností junior a senior manažérov. Na základe vašich požiadaviek vám pripravíme praktický tréning manažérskych zručností zameraný na zvládanie konkrétnych situácií vo firme.

Školenie manažérskych zručností pre firmu

Tento seminár je určený pre firmy, ktoré chcú zdokonaliť manažérske zručnosti jednotlivých vedúcich tímov, zvýšiť produktivitu a zlepšiť vzájomnú komunikáciu medzi oddeleniami i vo firme celkovo. Vďaka získaným zručnostiam dokážete zlepšiť medziľudské vzťahy vo firme, zvýšiť motiváciu, ochotu a zodpovednosť jednotlivých pracovníkov a zlepšiť organizáciu a plánovanie práce.

Firemné semináre organizujeme výhradne pre skupinu pracovníkov z jednej firmy. Prednášané témy a cvičenia vyberieme spoločne, na základe vašej skúsenosti s naším seminárom a podľa aktuálnych potrieb vašej firmy. Interný seminár vám „ušijeme na mieru“.

Prečo si vybrať tento seminár

01

2 dni plné praktických informácií o riadení ľudí

Nečakajte žiadne suché teórie, len praktické informácie s množstvom príkladov, ktoré môžete ihneď použiť na obchodných stretnutiach.

02

Celosvetovo odladený systém organizovania firmy

Ľudskou rečou podaný systém, ktorý používajú firmy vo svete i na Slovensku. Funguje na akúkoľvek firmu.

03

Najdôležitejšie povinnosti vedúceho pracovníka

Získate praktické nástroje na riadenie ľudí. Zistíte, ktoré povinnosti ako manažér musíte ponechať vo svojich rukách a čo naopak delegovať iným.

04

Prednášateľmi seminára sú skúsení a úspešní podnikatelia

Nepremeškajte príležitosť učiť sa od tých, ktorí majú za sebou niekoľko rokov praxe v riadení firmy, koučovaní ľudí a spolupracujú s množstvom úspešných podnikateľov.

Témy zahrnuté v seminári

 • Ako vytvárať dobré medziľudské vzťahy a porozumenie v tíme?
 • Práca s emóciami - ako odhadnúť charakter a predvídať správanie?
 • Štýly vedenia tímu - ako správne riadiť ľudí?
 • Faktory úspechu šéfa - ako sa stať lídrom svojho tímu?
 • Ako správne vydávať príkazy a presadiť ich splnenie?
 • Ako si vybudovať autoritu u podriadených?
 • Ako efektívne viesť produkčné a plánovacie porady?
 • Ako zvýšiť zodpovednosť a samostatnosť ľudí?
 • Ako zabezpečiť sústavný rast tržieb pomocou korektných výmen?
 • Funkčné plánovanie práce pre tímy a jednotlivcov.
 • Etika a riešenie problémových situácií v tíme.
 • Ako zvýšiť motiváciu pracovníkov?
 • Syndróm vyhorenia - ako udržať chuť do práce u podriadených?
 • Na základe akých kritérií definovať výsledok práce?
 • Ako nastaviť spravodlivý odmeňovací systém pre zamestnancov?
 • Ako predchádzať stresovým situáciám vo firme?
 • Ako zostaviť efektívne popisy práce?
 • Interná komunikácia - ako vo firme dobre komunikovať?

1.
Dohodnite si stretnutie s naším konzultantom
2.
Absolvujte manažérsky tréning vytvorený pre potreby vašej firmy
3.
Zlepšite plánovanie práce, vzájomnú spoluprácu tímov a výsledky firmy.

Referencie klientov

Čo hovoria naši absolventi?

Pozrite si výsledky aké dosiahli absolventi našich školení. 96% z nich, pripisuje nárast ich podnikania práve vedomostiam z našich školení.

Myslím, že prínos HCA Slovakia je pre Slovensko nevyčísliteľný. Ak si predstavím, čo spôsobilo vzdelávanie v HCA pre našu firmu, potom v rámci Slovenska je to obrovský prínos, ktorý pozdvihol podnikanie v tejto krajine. Zlepšujete fungovanie organizácii, v ktorých pracuje nemalé množstvo ľudí a hlavne týmto ľuďom ste zlepšili ich život. Škoda len, že títo ľudia o tom vedia tak málo. Myslím, že žiadna škola mi nedala tak dôležité informácie.

 • Ing. Vladimír Vaško, GVP s.r.o.
 • Humenné

Dnešná doba sa veľmi rýchlo mení a kto sa na zmeny nepripravuje, bude to mať veľmi ťažké. Preto sa treba neustále vzdelávať. V HCA Slovakia sme našli funkčné spôsoby, ako rýchlo napredovať.

 • Ján Antal, Agglu Int., s.r.o.
 • Turčianske Teplice

Mne ako majiteľovi aj celej našej firme dalo štúdium v HCA Slovakia veľmi veľa. Najviac oceňujem pravdivé a rýchlo použiteľné informácie. Stačí prísť, naštudovať, zaviesť ich do praxe a výsledky sa dostavia. Vďaka štúdiu sa zvýšila naša tvorivosť a celá firma sa zrýchlila a zlepšila.

 • Peter Vanka, ORIN Slovakia, s.r.o.
 • Zvolen

Dobrý podnikateľ by mal poznať ľudí, mal by vedieť, ako myslia a prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Preto by som všetkým podnikateľom odporúčal, aby sa zlepšovali a študovali v HCA Slovakia. Vďaka tomu sa bude lepšie dariť nielen ich firme, ale aj rodine a celej spoločnosti.

 • Michal Homza, PSS SVIDNÍK, a.s.
 • Svidník

Akonáhle som začal študovať v HCA Slovakia, naučil som sa odovzdávať prácu druhým, ktorí to boli zrazu schopní robiť rovnako dobre – ak nie lepšie – ako ja. Firma začala znovu rásť a naše myšlienky sa začali rýchlo a masívne šíriť.

 • Marek Pitoňák, VEGAS Group s.r.o.
 • Poprad

Mojou prvou zásadou je byť o krok pred konkurenciou vďaka správnym informáciám. V našej firme si vždy rýchlo otestujeme, či niečo naozaj funguje alebo nie. A spolupráca s HCA Slovakia funguje. Z mojej skúsenosti sa preto oplatí študovať.

 • Marián Vysoký, AV GAST, s.r.o.
 • Košice

V roku 2011 sa moja firma rozrástla a organizačne som ju nezvládal. Vtedy som sa dostal na seminár HCA Slovakia. V priebehu roka som jednu oblasť vo firme za druhou dal do poriadku. Výkon firmy sa strojnásobil a ja mám viac času na rodinu a koníčky. Preto školenia od HCA Slovakia vrelo odporúčam.

 • Milan Paprčka, CBS spol, s.r.o.
 • Kynceľová

Školenie v HCA Slovakia sa nám veľmi osvedčilo. Naši ľudia presne vedia, čo a ako vo firme funguje, sú viac samostatní a viac sa stotožňujú s našimi cieľmi. Je jedno, čo človek robí, ale mal by sa vždy vzdelávať, lebo potom sa mu pracuje ľahšie a lepšie.

 • Michal Dobrota, L & M interiér, s.r.o.
 • Banská Bystrica

Podnikateľ musí mať prirodzenú autoritu, veľké schopnosti a ľudí, ktorí ho pre tieto schopnosti rešpektujú. Naučiť sa riadiť ľudí je možné a netreba vymýšľať teplú vodu. O tom som veľa študoval a mnoho sa aj naučil hlavne v HCA Slovakia.

 • Ľuboš Regec, TIS Slovakia, s.r.o.
 • Stará Ľubovňa

My sme mali to šťastie, že sme mohli využiť služby HCA Slovakia už pred rokmi. Strašne nás to posunulo dopredu a zmenilo naše rozmýšľanie a pohľad na podnikanie ako také. Všetko sme znásobili minimálne dvojnásobne. Počet zamestnancov, príjem, zisk atď. Mne ako osobe sa zmenil život a želal by som to každému z vás. Bol som niekoľko rokov po veľmi, veľmi ťažkej autohavárií, ktorú som si zapríčinil sám a moje uzdravovanie nastalo aj vďaka ziskom zo školení, ktoré som absolvoval v HCA.

 • Marián GERBOC, GVP, s.r.o.
 • Humenné

Žiadny titul nie je zárukou toho, že sa človek v podnikaní uchytí, iba praktické vedomosti. V HCA Slovakia takéto vedomosti existujú v oblasti obchodu, manažmentu aj výberu ľudí. Preto tam odporúčam študovať.

 • Róbert Zagyi, MARKÍZY, s.r.o.
 • Rimavská Sobota

Bonusy

Celková hodnota bonusov 350 € - Zdarma

Online koučing

Získajte online konzultačné hodiny v rozsahu 2 hodín bezplatne.

200 €

Zdarma

Ebook • 10 hriechov šéfa

Získate praktický ebook, ktorý je nevyhnutnou pomôckou pre každého manažéra.

100 €

Zdarma

Predplatné časopisov

Získate predplatné praktických časopisov o manažmente: Úspešní manažéri a Tigroviny.

50 €

Zdarma


Prihláška na službu

Už iba krok Vás delí od cenných informácií pre Váš ďalší kariérny aj životný rast.

Trvanie:
2 dni (9:00 - 17:00)

Najbližšie termíny:
dohodou (v mieste sídla firmy)

Prednášajúci:
Mgr. Marcel Pavlík, Ing. Ladislav Pavlík

Služba je určená pre:
junior a senior manažérov, pracovníkov firmy

Cena:

5 999- €

bez DPH