Komplexne vzdelávanie

Vaša firma rastie a vy máte pocit, že ju vlastnými silami nestíhate uriadiť?

Veľký úspech v podnikaní máva ten človek, ktorý je hlavne dobrým manažérom. Teda ten, kto vie pracovať s ľuďmi, správne vedie podriadených, má autoritu, ten, kto vie veci naplánovať a vie tie plány aj realizovať, ten, kto dokáže efektívne riadiť celú firmu v celom jej rozsahu. Efektívne riadiť znamená nielen tvrdo pracovať, ale aj mať veľký zisk. A popritom si dokázať vytvoriť dosť času pre svoje zdravie, koníčky, pre svoje deti a rodinu. Veď mať na účte milión a zároveň byť chorý a bez rodiny nie je indikátor úspešného manažéra.

Spôsob, akým je dnes vaša firma zorganizovaná, sa môže stať brzdou v ďalšom raste. Bez zmeny systému nemôže firma rásť tak, ako v prvých rokoch. Pokiaľ chcete mať firmu, ktorá trvale prosperuje a expanduje je potrebné zaviesť funkčný systém práce. Zorganizujte svoju firmu tak, aby to nebolo založené na pár veľmi schopných a často preťažených jedincoch, ale aby vysoký výkon podávali dobre zorganizovaní „normálni“ pracovníci. 

Absolvujte program Efektívne riadenie a majte svoju firmu pod kontrolou. Tento program nie je len riešením akútnych problémov vo firme, ale je to niečo, čo vytvorí pevný základ na celý život a dá vám to najdôležitejšie, čo jeden manažér má poznať. Tento program je pre tých, ktorí hľadajú postupy, ktoré sú overené v praxi, pre ľudí, ktorí už nechcú strácať čas pokusmi a omylmi, ktorí sa chcú vyhnúť tomu najpomalšiemu a najdrahšiemu tréningu na svete –experimentovaním na vlastnej firme. Urobte veľký krok smerom k ideálnej firme.

Efektívne riadenie

Celoročný program Efektívne riadenie je určený pre majiteľov a vedúcich pracovníkov, ktorí hľadajú istotu v konaní, profesionalitu, vedomosti a sústavný rast. Pozostáva zo série seminárov, koučingu, kurzov s praktickými cvičeniami, ktorých výsledkom je schopnosť používať získané vedomosti v praxi. Prednášajú sa iba údaje, ktoré sú z praxe a používajú ich úspešné firmy po celom svete. Použitím údajov z programu Efektívne riadenie získate dobre zorganizovaných, schopných a verných ľudí v efektívnej firme, ktorá je vysoko produktívna, tvorí zisk a dosahuje vami stanovené ciele.
 

Prečo si vybrať tento vzdelávací program

01

Komplexný systém pre riadenie firmy

Program Efektívne riadenie je komplexný vzdelávací a praktický program pre úspešných majiteľov a riaditeľov, ktorí chcú vybudovať dobre zorganizovanú a prosperujúcu firmu. Pozostáva zo série starostlivo vybraných kurzov, na ktorých získate úplné riešenia pre celú firmu.

02

Program pozostáva zo série špecializovaných kurzov a koučingu

Kurzy prebiehajú formou štúdia pod vedením skúseného supervízora a sú doplnené praktickými cvičeniami, zameranými na najdôležitejšie časti firmy. Kurzy sú jeden od druhého nezávislé, ale odporúčame vám ich absolvovať v stanovenom poradí.

03

Aplikácia vedomostí do praxe


Pri štúdiu sa nekladie dôraz na rýchlosť štúdia, ale na to, aby získané vedomosti a schopnosti účastník použil v praxi.

04

Koučing skúsených expertov


Počas štúdia máte k dispozícii koučing od skúseného supervízora a zároveň sa o vás stará poradca pre vzdelávanie a pomáha vám pri zavádzaní získaných poznatkov do života priamo vo vašej firme.

Témy zahrnuté v programe

 • Ako zvýšiť efektivitu a zisk firmy?
 • Ako zlepšiť výber nových ľudí a udržať dobrých ľudí?
 • Ako riadiť firmu podľa kľúčových faktov - bez náhod a omylov?
 • Ako nerobiť prácu za svojich podriadených?
 • Ako získať viac času na seba a svoju rodinu?
 • Chcete zmeniť intuitívne riadenie na vedomé riadenie?
 • Ako znížiť stres a odstrániť jeho príčiny?
 • Ako zlepšiť medziľudské vzťahy a komunikáciu vo firme?
 • Ako presnejšie merať výkonnosť ľudí?
 • Ako lepšie zorganizovať ľudí a firmu?
 • Chcete, aby vedúci oddelení skutočne riadili svojich podriadených?
 • Chcete mať viac samostatných ľudí?
 • Ako zistiť, kto z pracovníkov je skutočným prínosom pre firmu?
 • Nechcete už rozhodovať o maličkostiach?
 • Nechcete, aby odchody ľudí ohrozili stabilitu firmy?
 • Ako zabrániť opakovaniu problémov?
 • Chcete byť efektívnejším šéfom?
 • Chcete byť šéfom, ktorý je vodcom tímu a má autoritu u ľudí?
 • Chcete viac delegovať veci podriadeným?
 • Ako vytvoriť dobrú štruktúru firmy?
 • Chcete poznať a plniť úlohu majiteľa firmy?

1.
Urobte si bezplatnú analýzu firmy
2.
Absolvujte program Efektívne riadenie
3.
Užívajte si voľný čas, kým firma samostatne funguje

Bonusy

Celková hodnota bonusov 4 050 € - Zdarma

Osobný koučing

Po každom absolvovanom kurze vás osobne navštívi poradca pre vzdelávanie a pomôže vám so zavedením informácií do praxe.

2 500 €

Zdarma

Kurzové materiály

Obsahujú kompletnú teóriu i praktické úlohy, ktoré priamo na jednotlivých kurzoch budete vypĺňať pod dohľadom skúseného supervízora.

1 500 €

Zdarma

Predplatné časopisov

Získate predplatné praktických časopisov o manažmente: Úspešní manažéri a Tigroviny.

50 €

Zdarma


Prihláška na službu

Už iba krok Vás delí od cenných informácií pre Váš ďalší kariérny aj životný rast.

Trvanie:
2 roky

Najbližšie termíny:
individuálne (Košice, Banská Bystrica)

Prednášajúci:
rôzni

Služba je určená pre:
majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem

Cena:

14 999,- €

bez DPH