Ako zaškoľovať ľudí, aby boli vysoko produktívni?

Nastavte efektívny systém zaškoľovania pracovníkov a spíšte dobré pracovné postupy.

Komplexne vzdelávanie

Ako učiť ostatných, aby to prijali a neboli znechutený?

V živote sa dennodenne každý z nás stretáva s informáciami, ktoré potrebuje rýchlo pochopiť alebo naučiť sa. Ak nepochopíte presne, čo je v texte napísané, určite nesplníte úlohu tak, ako sa požadovalo a to vedie nielen k nedorozumeniam, ale často aj k finančným a morálnym stratám. A ak ako šéf nedokážete napísať príkaz tak, aby ho podriadení presne pochopili, tak nikdy nebudú samostatní. V konečnom dôsledku budete preťažený, nespokojný a neustále zamestnaný kontrolou iných. Schopnosť samostatne a rýchlo sa učiť je základným predpokladom, aby mohol byť človek povýšený. Nemôžete predsa všetkých neustále kontrolovať osobne!

Základná študijná príručka

Kurz je určený pre majiteľov a riaditeľov firiem, ako aj pre každého, kto sa chce vedieť efektívne učiť, alebo potrebuje učiť ostatných. Tento kurz vám navyše dá vedomosti, ako správne napísať smernicu, popis pracovnej činnosti alebo akýkoľvek text tak, aby bol pre druhých pochopiteľný hneď po prvom prečítaní. Dokážete správnym spôsobom preskúšať iného a budete vedieť pomôcť zamestnancovi, ak má so študijným materiálom problém. Získate návody ako napísať akýkoľvek text tak, aby bol pochopiteľný pre toho, kto ho bude čítať. Keď budete ústne zadávať niekomu úlohu alebo príkaz, okamžite budete vedieť rozoznať, či vám dotyčný nerozumie a budete vedieť povedať mu to takým spôsobom tak, aby porozumel.

Prečo si vybrať tento kurz

01

3 najčastejšie bariéry v štúdiu


Naučíte sa, dané bariéry rozpoznať a odstrániť ich tak, aby ste sa dokázali efektívne učiť, ale aj ako učiť iných ľudí.

02

Získate návody ako ľudí zaškoľovať a preskúšavať 


Tieto návody sú platné nie len pre firemný život, ale aj pre vzdelávanie detí. Učenie prestane byť „otravné“ a pomocou preskúšania si overíte, či daný človek skutočne porozumel a vie údaje použiť v praxi.

03

Praktické cvičenia, ktoré vám pomôžu v aplikácii vedomostíSúčasťou kurzu je množstvo praktických cvičení, počas ktorých si precvičíte všetky získané poznatky tak, aby ste ich vedeli ihneď aplikovať v praxi.

04

Skúsený kouč a supervízor, ktorý vás skrz kurz povedie

Kurz prebieha pod vedení skúseného supervízora a kouča, ktorý vám pomôže dokonale porozumieť teórii a vypracovať zadané praktické úlohy.

Témy zahrnuté v kurze

 • Viete na čo si máte dávať pozor pri štúdiu?
 • Čo je úplne prvou prekážkou, ktorú treba prekonať, aby človek vôbec začal niečo študovať?
 • Poznáte tri základné bariéry, ktoré vás pri štúdiu môžu spomaliť alebo úplne zastaviť?
 • Všimli ste si ako sa správa človek, ktorý niečo nepochopil?
 • Vidíte na iných že vám nerozumejú, aj keď sa to snažia zakryť?
 • Viete, čo presne máte urobiť, ak máte pocit, že ste sa v texte „stratili“?
 • Prečo sa niektorí učia rýchlejšie ako ostatní?
 • Čo je jediným dôvodom, že ľudia nedokončia štúdium?
 • Ste si vždy istý, že vás ostatní pochopili?
 • Viete ako učiť ostatných, aby to prijali a neznechutili ste ich?
 • Mali ste niekedy po prečítaní stránky pocit, že vôbec neviete o čom bola?
 • Prečo niečo pochopíme skôr ako niečo iné?
 • Prečo nás štúdium niekedy nudí, alebo až uspáva?
 • Sú dobré známky alebo červený diplom zárukou dobrého pracovného výkonu?
 • Aký je rozdiel medzi zapamätaním si učebnej látky a skutočnou znalosťou?
 • Prečo teoretické znalosti niekedy nevieme preniesť do praxe?
 • Viete ako rýchlo niekoho preskúšať, či naozaj vie to, čo sa práve učil?
 • Čo spôsobujú falošné informácie pri štúdiu?

1.
Urobte si bezplatnú analýzu firmy
2.
Absolvujte kurz Základná študijná príručka
3.
Spíšte dobré pracovné postupy a zaškoľujte ľudí s ľahkosťou.

Referencie klientov

Čo hovoria naši absolventi?

Pozrite si výsledky aké dosiahli absolventi našich školení. 96% z nich, pripisuje nárast ich podnikania práve vedomostiam z našich školení.

Myslím, že prínos HCA Slovakia je pre Slovensko nevyčísliteľný. Ak si predstavím, čo spôsobilo vzdelávanie v HCA pre našu firmu, potom v rámci Slovenska je to obrovský prínos, ktorý pozdvihol podnikanie v tejto krajine. Zlepšujete fungovanie organizácii, v ktorých pracuje nemalé množstvo ľudí a hlavne týmto ľuďom ste zlepšili ich život. Škoda len, že títo ľudia o tom vedia tak málo. Myslím, že žiadna škola mi nedala tak dôležité informácie.

 • Ing. Vladimír Vaško, GVP s.r.o.
 • Humenné

Dnešná doba sa veľmi rýchlo mení a kto sa na zmeny nepripravuje, bude to mať veľmi ťažké. Preto sa treba neustále vzdelávať. V HCA Slovakia sme našli funkčné spôsoby, ako rýchlo napredovať.

 • Ján Antal, Agglu Int., s.r.o.
 • Turčianske Teplice

Mne ako majiteľovi aj celej našej firme dalo štúdium v HCA Slovakia veľmi veľa. Najviac oceňujem pravdivé a rýchlo použiteľné informácie. Stačí prísť, naštudovať, zaviesť ich do praxe a výsledky sa dostavia. Vďaka štúdiu sa zvýšila naša tvorivosť a celá firma sa zrýchlila a zlepšila.

 • Peter Vanka, ORIN Slovakia, s.r.o.
 • Zvolen

Dobrý podnikateľ by mal poznať ľudí, mal by vedieť, ako myslia a prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Preto by som všetkým podnikateľom odporúčal, aby sa zlepšovali a študovali v HCA Slovakia. Vďaka tomu sa bude lepšie dariť nielen ich firme, ale aj rodine a celej spoločnosti.

 • Michal Homza, PSS SVIDNÍK, a.s.
 • Svidník

Akonáhle som začal študovať v HCA Slovakia, naučil som sa odovzdávať prácu druhým, ktorí to boli zrazu schopní robiť rovnako dobre – ak nie lepšie – ako ja. Firma začala znovu rásť a naše myšlienky sa začali rýchlo a masívne šíriť.

 • Marek Pitoňák, VEGAS Group s.r.o.
 • Poprad

Mojou prvou zásadou je byť o krok pred konkurenciou vďaka správnym informáciám. V našej firme si vždy rýchlo otestujeme, či niečo naozaj funguje alebo nie. A spolupráca s HCA Slovakia funguje. Z mojej skúsenosti sa preto oplatí študovať.

 • Marián Vysoký, AV GAST, s.r.o.
 • Košice

V roku 2011 sa moja firma rozrástla a organizačne som ju nezvládal. Vtedy som sa dostal na seminár HCA Slovakia. V priebehu roka som jednu oblasť vo firme za druhou dal do poriadku. Výkon firmy sa strojnásobil a ja mám viac času na rodinu a koníčky. Preto školenia od HCA Slovakia vrelo odporúčam.

 • Milan Paprčka, CBS spol, s.r.o.
 • Kynceľová

Školenie v HCA Slovakia sa nám veľmi osvedčilo. Naši ľudia presne vedia, čo a ako vo firme funguje, sú viac samostatní a viac sa stotožňujú s našimi cieľmi. Je jedno, čo človek robí, ale mal by sa vždy vzdelávať, lebo potom sa mu pracuje ľahšie a lepšie.

 • Michal Dobrota, L & M interiér, s.r.o.
 • Banská Bystrica

Podnikateľ musí mať prirodzenú autoritu, veľké schopnosti a ľudí, ktorí ho pre tieto schopnosti rešpektujú. Naučiť sa riadiť ľudí je možné a netreba vymýšľať teplú vodu. O tom som veľa študoval a mnoho sa aj naučil hlavne v HCA Slovakia.

 • Ľuboš Regec, TIS Slovakia, s.r.o.
 • Stará Ľubovňa

My sme mali to šťastie, že sme mohli využiť služby HCA Slovakia už pred rokmi. Strašne nás to posunulo dopredu a zmenilo naše rozmýšľanie a pohľad na podnikanie ako také. Všetko sme znásobili minimálne dvojnásobne. Počet zamestnancov, príjem, zisk atď. Mne ako osobe sa zmenil život a želal by som to každému z vás. Bol som niekoľko rokov po veľmi, veľmi ťažkej autohavárií, ktorú som si zapríčinil sám a moje uzdravovanie nastalo aj vďaka ziskom zo školení, ktoré som absolvoval v HCA.

 • Marián GERBOC, GVP, s.r.o.
 • Humenné

Žiadny titul nie je zárukou toho, že sa človek v podnikaní uchytí, iba praktické vedomosti. V HCA Slovakia takéto vedomosti existujú v oblasti obchodu, manažmentu aj výberu ľudí. Preto tam odporúčam študovať.

 • Róbert Zagyi, MARKÍZY, s.r.o.
 • Rimavská Sobota

Bonusy

Celková hodnota bonusov 700 € - Zdarma

Poseminárny koučing

Po kurze vás osobne navštívi poradca pre vzdelávanie a pomôže vám so zavedením informácií do praxe.

500 €

Zdarma

Kurzový materiál


Obsahuje kompletnú teóriu i praktické úlohy, ktoré priamo na kurze budete vypĺňať pod dohľadom skúseného supervízora.

150 €

Zdarma

Predplatné časopisov

Získate predplatné praktických časopisov o manažmente: Úspešní manažéri a Tigroviny.

50 €

Zdarma


Prihláška na službu

Už iba krok Vás delí od cenných informácií pre Váš ďalší kariérny aj životný rast.

Trvanie:
individuálne (4 dni)

Najbližšie termíny:
11.06.- 13.06.2024 (Banská Bystrica)
01.07. - 03.07.2024 (Košice)
30.07. - 01.08.2024 (Banská Bystrica)
16.09. - 18.09.2024 (Košice)

Prednášajúci:
Ing. Katarína Pavlíková, Roman Baláž

Služba je určená pre:
majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem, každého pracovníka

Cena:

1 599,- €

bez DPH

!!! POZOR V OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI SÚ UVEDENÉ VŠETKY KURZY HCA,
PROSÍM ZVOĽTE VAMI POŽADOVANÝ KURZ.