Ako sa zbaviť metódy pokus-omyl v riadení firmy?

Nastavte vo firme systém merania produkcie na základe štatistík a rozhodujte sa podľa faktov, nie dojmov.

Komplexne vzdelávanie

Prečo sú štatistiky najefektívnejším nástrojom na riadenie firmy?

To, či bude firma úspešná na trhu je dané jedine jej produkciou. Prvoradým kritériom životaschopnosti je to, či má firma produkt alebo službu, ktorá je dostatočne hodnotná v očiach zákazníkov. Pre každú firmu je preto životne dôležité, aby bola schopná merať úroveň produkcie celej firmy i jej jednotlivých pracovníkov. Riadiť akúkoľvek aktivitu, či človeka na základe dojmov, dobrých známostí, či spoločných koníčkov nie je platná metóda na posúdenie skutočných pracovných výsledkov. Štatistiky sú jedným z najefektívnejších nástrojov dobrého manažmentu. Na kurze Manažment podľa štatistík sa naučíte ako ich správne nastaviť pre jednotlivcov, oddelenia i celú firmu. Ako majiteľ potom získate presný prehľad o produktivite jednotlivých aktivít a zbavíte sa tak riadenia na základe dojmov.

Manažment podľa štatistík

Kurz je určený pre majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem. Získate informácie o štatistikách, ktoré sú jedným z najobjektívnejších a najspravodlivejších nástrojov riadenia. V tomto kurze sa naučíte riadiť podľa podstatných faktov a nie podľa dojmov. Kurz obsahuje veľa praktických cvičení, kde budete riešiť konkrétne situácie zo svojho pracovného života.

Prečo si vybrať tento kurz

01

Najdôležitejšie údaje o štatistikách


Zistíte, ako vytvárať produkčné štatistiky a grafy, ako ich zaviesť do firmy, ako s nimi pracovať, tak aby ste pomocou nich vedeli úspešne riadiť danú aktivitu alebo človeka.

02

Priamo na kurze si vyrobíte produkčné štatistiky pre celú firmu

Na základe toho sa budete vedieť rozhodnúť, ako postupovať v danej oblasti a aké opatrenia prijať na jej nápravu, či zlepšenie.

03

Praktické cvičenia, ktoré vám pomôžu v aplikácii vedomostí

Súčasťou kurzu je množstvo praktických cvičení, počas ktorých si precvičíte všetky získané poznatky tak, aby ste ich vedeli ihneď aplikovať v praxi.

04

Skúsený kouč a supervízor, ktorý vás skrz kurz povedie

Kurz prebieha pod vedení skúseného supervízora a kouča, ktorý vám pomôže dokonale porozumieť teórii a vypracovať zadané praktické úlohy.

Témy zahrnuté v kurze

 • Ktoré základné pojmy musí manažér bezpodmienečne poznať, aby vedel dobre riadiť firmu?
 • Aký je rozdiel medzi grafom a štatistikou?
 • Aký je rozdiel medzi produktom a štatistikou?
 • Prečo sa niektoré grafy nedajú vyhodnotiť?
 • Čo musí jednoznačne ukazovať správny graf?
 • Kedy používame graf „hore nohami“? 
 • Kedy je výhodné použiť kumulatívnu štatistiku?
 • Ako čítať štatistiky?
 • Aké sú najčastejšie chyby pri čítaní štatistík?
 • Čo je to trend a ako ho správne určiť?
 • Aké dlhé obdobie treba sledovať ak chceme správne určiť trend vývoja?
 • Ako správne stanoviť štatistiku pre kohokoľvek vo firme?
 • Ako nájsť odchýlku od ideálnej scény?
 • Ako zvýšiť svoje vlastné štatistiky?
 • Ako sa správne stanovujú úlohy a kvóty pre pracovníkov?
 • Ako postaviť systém, ktorý sám seba kontroluje, opravuje nedostatky a predpovedá núdzové situácie?  
 • Ako zostaviť organizačné informačné centrum firmy?
 • Čo je dôležité spraviť, aby manažér nebol zavalený príliš veľkým množstvom informácií?
 • Čo je to „systém rýchleho priebehu“ a ako uľahčí prácu vedúcemu pracovníkovi?
 • Ako riadiť pobočku na diaľku?
 • Čo môžete zistiť porovnaním štatistík?
 • Prečo sa niektoré grafy napriek maximálnemu úsiliu nedvíhajú

1.
Urobte si bezplatnú analýzu firmy
2.
Absolvujte kurz Manažment podľa štatistík
3.
Riaďte firmu, oddelenie a zamestnancov na základe faktov.

Referencie klientov

Čo hovoria naši absolventi?

Pozrite si výsledky aké dosiahli absolventi našich školení. 96% z nich, pripisuje nárast ich podnikania práve vedomostiam z našich školení.

Myslím, že prínos HCA Slovakia je pre Slovensko nevyčísliteľný. Ak si predstavím, čo spôsobilo vzdelávanie v HCA pre našu firmu, potom v rámci Slovenska je to obrovský prínos, ktorý pozdvihol podnikanie v tejto krajine. Zlepšujete fungovanie organizácii, v ktorých pracuje nemalé množstvo ľudí a hlavne týmto ľuďom ste zlepšili ich život. Škoda len, že títo ľudia o tom vedia tak málo. Myslím, že žiadna škola mi nedala tak dôležité informácie.

 • Ing. Vladimír Vaško, GVP s.r.o.
 • Humenné

Dnešná doba sa veľmi rýchlo mení a kto sa na zmeny nepripravuje, bude to mať veľmi ťažké. Preto sa treba neustále vzdelávať. V HCA Slovakia sme našli funkčné spôsoby, ako rýchlo napredovať.

 • Ján Antal, Agglu Int., s.r.o.
 • Turčianske Teplice

Mne ako majiteľovi aj celej našej firme dalo štúdium v HCA Slovakia veľmi veľa. Najviac oceňujem pravdivé a rýchlo použiteľné informácie. Stačí prísť, naštudovať, zaviesť ich do praxe a výsledky sa dostavia. Vďaka štúdiu sa zvýšila naša tvorivosť a celá firma sa zrýchlila a zlepšila.

 • Peter Vanka, ORIN Slovakia, s.r.o.
 • Zvolen

Dobrý podnikateľ by mal poznať ľudí, mal by vedieť, ako myslia a prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Preto by som všetkým podnikateľom odporúčal, aby sa zlepšovali a študovali v HCA Slovakia. Vďaka tomu sa bude lepšie dariť nielen ich firme, ale aj rodine a celej spoločnosti.

 • Michal Homza, PSS SVIDNÍK, a.s.
 • Svidník

Akonáhle som začal študovať v HCA Slovakia, naučil som sa odovzdávať prácu druhým, ktorí to boli zrazu schopní robiť rovnako dobre – ak nie lepšie – ako ja. Firma začala znovu rásť a naše myšlienky sa začali rýchlo a masívne šíriť.

 • Marek Pitoňák, VEGAS Group s.r.o.
 • Poprad

Mojou prvou zásadou je byť o krok pred konkurenciou vďaka správnym informáciám. V našej firme si vždy rýchlo otestujeme, či niečo naozaj funguje alebo nie. A spolupráca s HCA Slovakia funguje. Z mojej skúsenosti sa preto oplatí študovať.

 • Marián Vysoký, AV GAST, s.r.o.
 • Košice

V roku 2011 sa moja firma rozrástla a organizačne som ju nezvládal. Vtedy som sa dostal na seminár HCA Slovakia. V priebehu roka som jednu oblasť vo firme za druhou dal do poriadku. Výkon firmy sa strojnásobil a ja mám viac času na rodinu a koníčky. Preto školenia od HCA Slovakia vrelo odporúčam.

 • Milan Paprčka, CBS spol, s.r.o.
 • Kynceľová

Školenie v HCA Slovakia sa nám veľmi osvedčilo. Naši ľudia presne vedia, čo a ako vo firme funguje, sú viac samostatní a viac sa stotožňujú s našimi cieľmi. Je jedno, čo človek robí, ale mal by sa vždy vzdelávať, lebo potom sa mu pracuje ľahšie a lepšie.

 • Michal Dobrota, L & M interiér, s.r.o.
 • Banská Bystrica

Podnikateľ musí mať prirodzenú autoritu, veľké schopnosti a ľudí, ktorí ho pre tieto schopnosti rešpektujú. Naučiť sa riadiť ľudí je možné a netreba vymýšľať teplú vodu. O tom som veľa študoval a mnoho sa aj naučil hlavne v HCA Slovakia.

 • Ľuboš Regec, TIS Slovakia, s.r.o.
 • Stará Ľubovňa

My sme mali to šťastie, že sme mohli využiť služby HCA Slovakia už pred rokmi. Strašne nás to posunulo dopredu a zmenilo naše rozmýšľanie a pohľad na podnikanie ako také. Všetko sme znásobili minimálne dvojnásobne. Počet zamestnancov, príjem, zisk atď. Mne ako osobe sa zmenil život a želal by som to každému z vás. Bol som niekoľko rokov po veľmi, veľmi ťažkej autohavárií, ktorú som si zapríčinil sám a moje uzdravovanie nastalo aj vďaka ziskom zo školení, ktoré som absolvoval v HCA.

 • Marián GERBOC, GVP, s.r.o.
 • Humenné

Žiadny titul nie je zárukou toho, že sa človek v podnikaní uchytí, iba praktické vedomosti. V HCA Slovakia takéto vedomosti existujú v oblasti obchodu, manažmentu aj výberu ľudí. Preto tam odporúčam študovať.

 • Róbert Zagyi, MARKÍZY, s.r.o.
 • Rimavská Sobota

Bonusy

Celková hodnota bonusov 700 € - Zdarma

Poseminárny koučing

Po kurze vás osobne navštívi poradca pre vzdelávanie a pomôže vám so zavedením informácií do praxe.

500 €

Zdarma

Kurzový materiál


Obsahuje kompletnú teóriu i praktické úlohy, ktoré priamo na kurze budete vypĺňať pod dohľadom skúseného supervízora.

150 €

Zdarma

Predplatné časopisov

Získate predplatné praktických časopisov o manažmente: Úspešní manažéri a Tigroviny.

50 €

Zdarma


Prihláška na službu

Už iba krok Vás delí od cenných informácií pre Váš ďalší kariérny aj životný rast.

Trvanie:
individuálne (3-4dni)

Najbližšie termíny:
30.07.- 01.08.2024 (Banská Bystrica)
02.09. - 04.09.2024 (Košice)
07.10. - 09.10.2024 (Banská Bystrica)
12.11. - 14.11.2024 (Košice)
13.12. - 15.12.2024 (Banská Bystrica)

Prednášajúci:
Ing. Katarína Pavlíková, Roman Baláž

Služba je určená pre:
majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem

Cena:

1 499,- €

bez DPH

!!! POZOR V OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI SÚ UVEDENÉ VŠETKY KURZY HCA,
PROSÍM ZVOĽTE VAMI POŽADOVANÝ KURZ.