Junior manažment

Chcete, aby vaše deti dokázali komunikovať otvorene o čomkoľvek s kýmkoľvek?

Naučiť sa pohodlne komunikovať v rôznych životných situáciách je pre vaše deti skvelou prípravou do života. Mali by vedieť zdolávať prekážky, s ktorými sa v živote stretnú a tiež dokázať komunikovať s akoukoľvek osobou. Nie je vhodné, aby vaše deti vyrastali v „zlatej klietke“ a boli neschopné sa rozhodnúť, pretože rodičia za nich predsa vybavia všetko. Ich schopnosť komunikovať je kľúčová a okrem toho, že budú vedieť komunikovať s inými ľuďmi sa môže výrazne zlepšiť ich komunikácia smerom k vám, rodičom.

Komunikačný kurz pre juniorov

Tento kurz je určený deťom a študentom stredných škôl vo veku 11 – 18 rokov. Na kurze sa naučia byť pohodlne v rôznych životných situáciách, doručiť komunikáciu druhej osobe aj napriek prekážkam, zvládať, počúvať a potvrdzovať prijatú komunikáciu. Zvýšia svoju istotu dostať odpovede na svoje otázky bez toho, aby rozladili partnera v komunikácii. Naučia sa, ako sa pomocou správnej komunikácie vyhnúť konfliktom, či už ide o rodičov alebo učiteľov.

Prečo vybrať toto školenie pre dieťa

01

Praktické tréningové cvičenia z reálneho života

Kurz je doplnený praktickými cvičeniami na zvládanie komunikácie v bežných životných situáciách.

02

Návody na zvládnutie konfliktných situácií v komunikácii


Je dôležité byť pripravený na všetky životné situácie. Zbytočne sa nehádať a mať schopnosť zvládnuť komunikovať aj s problémovými ľuďmi.

03

Kurz plný praktických, rokmi overených informácií.


Žiadne zbytočné a suché teórie, iba informácie okamžite aplikovateľné v praxi.

04

Užitočné spôsoby, ako zlepšiť vzťahy s ostatnými

Možnosť vyhnúť sa konfliktom a dokázať udržiavať mieru vysokého porozumenia s ľuďmi okolo nás, je pre život kľúčová schopnosť. Doprajte deťom poznanie, že môžu mať dobrý vzťah s kamarátmi, rodičmi aj učiteľmi.

Témy zahrnuté v kurze

 • o je to komunikácia?
 • Ako dobre komunikovať?
 • Čo vplýva na porozumenie v komunikácii?
 • Ako si zlepšiť vzťahy s inými?
 • Ako sa dokázať sústrediť a udržať svoju pozornosť?
 • Ako sa nehádať s rodičmi, učiteľmi?
 • Ako dostať odpoveď na svoju otázku?
 • Ako reagovať na nepríjemné otázky?
 • Ako sa vyhnúť konfliktom v komunikácii?
 • Ako predvídať správanie iných ľudí?
 • Ako odhaliť vo svojom okolí ľudí, ktorí chcú škodiť?

Referencie klientov

Čo hovoria naši absolventi?

Pozrite si výsledky aké dosiahli absolventi našich školení. 96% z nich, pripisuje nárast ich podnikania práve vedomostiam z našich školení.

Myslím, že prínos HCA Slovakia je pre Slovensko nevyčísliteľný. Ak si predstavím, čo spôsobilo vzdelávanie v HCA pre našu firmu, potom v rámci Slovenska je to obrovský prínos, ktorý pozdvihol podnikanie v tejto krajine. Zlepšujete fungovanie organizácii, v ktorých pracuje nemalé množstvo ľudí a hlavne týmto ľuďom ste zlepšili ich život. Škoda len, že títo ľudia o tom vedia tak málo. Myslím, že žiadna škola mi nedala tak dôležité informácie.

 • Ing. Vladimír Vaško, GVP s.r.o.
 • Humenné

Dnešná doba sa veľmi rýchlo mení a kto sa na zmeny nepripravuje, bude to mať veľmi ťažké. Preto sa treba neustále vzdelávať. V HCA Slovakia sme našli funkčné spôsoby, ako rýchlo napredovať.

 • Ján Antal, Agglu Int., s.r.o.
 • Turčianske Teplice

Mne ako majiteľovi aj celej našej firme dalo štúdium v HCA Slovakia veľmi veľa. Najviac oceňujem pravdivé a rýchlo použiteľné informácie. Stačí prísť, naštudovať, zaviesť ich do praxe a výsledky sa dostavia. Vďaka štúdiu sa zvýšila naša tvorivosť a celá firma sa zrýchlila a zlepšila.

 • Peter Vanka, ORIN Slovakia, s.r.o.
 • Zvolen

Dobrý podnikateľ by mal poznať ľudí, mal by vedieť, ako myslia a prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Preto by som všetkým podnikateľom odporúčal, aby sa zlepšovali a študovali v HCA Slovakia. Vďaka tomu sa bude lepšie dariť nielen ich firme, ale aj rodine a celej spoločnosti.

 • Michal Homza, PSS SVIDNÍK, a.s.
 • Svidník

Akonáhle som začal študovať v HCA Slovakia, naučil som sa odovzdávať prácu druhým, ktorí to boli zrazu schopní robiť rovnako dobre – ak nie lepšie – ako ja. Firma začala znovu rásť a naše myšlienky sa začali rýchlo a masívne šíriť.

 • Marek Pitoňák, VEGAS Group s.r.o.
 • Poprad

Mojou prvou zásadou je byť o krok pred konkurenciou vďaka správnym informáciám. V našej firme si vždy rýchlo otestujeme, či niečo naozaj funguje alebo nie. A spolupráca s HCA Slovakia funguje. Z mojej skúsenosti sa preto oplatí študovať.

 • Marián Vysoký, AV GAST, s.r.o.
 • Košice

V roku 2011 sa moja firma rozrástla a organizačne som ju nezvládal. Vtedy som sa dostal na seminár HCA Slovakia. V priebehu roka som jednu oblasť vo firme za druhou dal do poriadku. Výkon firmy sa strojnásobil a ja mám viac času na rodinu a koníčky. Preto školenia od HCA Slovakia vrelo odporúčam.

 • Milan Paprčka, CBS spol, s.r.o.
 • Kynceľová

Školenie v HCA Slovakia sa nám veľmi osvedčilo. Naši ľudia presne vedia, čo a ako vo firme funguje, sú viac samostatní a viac sa stotožňujú s našimi cieľmi. Je jedno, čo človek robí, ale mal by sa vždy vzdelávať, lebo potom sa mu pracuje ľahšie a lepšie.

 • Michal Dobrota, L & M interiér, s.r.o.
 • Banská Bystrica

Podnikateľ musí mať prirodzenú autoritu, veľké schopnosti a ľudí, ktorí ho pre tieto schopnosti rešpektujú. Naučiť sa riadiť ľudí je možné a netreba vymýšľať teplú vodu. O tom som veľa študoval a mnoho sa aj naučil hlavne v HCA Slovakia.

 • Ľuboš Regec, TIS Slovakia, s.r.o.
 • Stará Ľubovňa

My sme mali to šťastie, že sme mohli využiť služby HCA Slovakia už pred rokmi. Strašne nás to posunulo dopredu a zmenilo naše rozmýšľanie a pohľad na podnikanie ako také. Všetko sme znásobili minimálne dvojnásobne. Počet zamestnancov, príjem, zisk atď. Mne ako osobe sa zmenil život a želal by som to každému z vás. Bol som niekoľko rokov po veľmi, veľmi ťažkej autohavárií, ktorú som si zapríčinil sám a moje uzdravovanie nastalo aj vďaka ziskom zo školení, ktoré som absolvoval v HCA.

 • Marián GERBOC, GVP, s.r.o.
 • Humenné

Žiadny titul nie je zárukou toho, že sa človek v podnikaní uchytí, iba praktické vedomosti. V HCA Slovakia takéto vedomosti existujú v oblasti obchodu, manažmentu aj výberu ľudí. Preto tam odporúčam študovať.

 • Róbert Zagyi, MARKÍZY, s.r.o.
 • Rimavská Sobota

Prihláška na službu

Už iba krok Vás delí od cenných informácií pre Váš ďalší kariérny aj životný rast.

Trvanie:
2 dni (9:00 - 17:00)

Najbližšie termíny:
21. - 22.08.2024 (Banská Bystrica)

Prednášajúci:
Ing, Katrína Pavlíková, Roman Baláž

Služba je určená pre:
deťom a študentom základných a stredných škôl vo veku 11 – 18 rokov

Cena:

299,- €

bez DPH