Chcete mať dobré medziľudské vzťahy a vysokú produkciu?

Naučte sa s ľahkosťou zvládať akékoľvek situácii pri práci s ľuďmi.

Komplexne vzdelávanie

Ako vytvárať dobré vzťahy vo firme?

Dlhodobá vysoká produkcia je možná iba vtedy, ak na firemnej palube vládnu dobré medziľudské vzťahy a máte tam dobrých ľudí. Ako ich spoznať? Sú to tí, s ktorými máte priamu a bezproblémovú komunikáciu, ľudia vašej krvnej skupiny, ktorí majú podobné životné hodnoty ako vy. Môžete im dôverovať a bez veľkých obáv zveriť zodpovednosť za funkčnosť dôležitých častí spoločnosti a za vykonanie tých najnáročnejších úloh. Sú spoľahliví, verní a čestní a sú neoddeliteľnou súčasťou firmy.

Základom dobrých vzťahov vždy bola, aj bude, dobrá etika ľudí. Ak zamestnanci deklarujú také životné hodnoty, ktoré sú plne kompatibilné s rozumnými pravidlami firmy, práve to tvorí jej životaschopný základ. Ale ak majú ľudia zlé etické zásady alebo deklarované zásady nedodržujú, budete sa opakovane dostávať do veľkých problémov. Keď pracovníci kradnú či berú úplatky, na zamaskovanie svojich kriminálnych činov musia odvádzať pozornosť klebetami či klamstvami o čestných ľuďoch. Ako pracovať s ľuďmi v rôznych hoci i nepríjemných situáciách sa dozviete na kurze Etika a prežitie firmy.

Etika a prežitie firmy

Kurz je určený pre každého vedúceho pracovníka a patrí k základným znalostiam úspešného manažéra. Tento kurz obsahuje nástroje, ktoré pomáhajú určiť správnosť rozhodnutia hneď na začiatku. Kurz sa študuje individuálne pod vedením skúseného supervízora a obsahuje veľa praktických cvičení, v ktorých budete riešiť konkrétne situácie zo svojho života. Je to jeden z kurzov, ktorý vie účastník využiť na zlepšenie situácie tak v pracovnej, ako aj súkromnej oblasti života.

Prečo si vybrať tento kurz

01

8 najdôležitejších oblastí v životeZistíte, ktoré oblasti sú pre život každého človeka tie najdôležitejšie, ako na seba navzájom vplývajú i to, čo môže spôsobiť ak niektorú z nich budete dlhodobo zanedbávať.

02

Získate definície základných pojmov z oblasti etiky a spravodlivosti


V základných pojmoch v oblasti etiky exituje množstvo falošných údajov. Na kurze sa naučíte aký je rozdiel medzi etikou a morálkou, čo je to spravodlivosť, či ako odlíšiť správne od nesprávneho.

03

12 presných postupov na riešenie akejkoľvek situácie

Súčasťou kurzu je množstvo praktických cvičení, počas ktorých si vytvoríte presné postupy na rôzne situácie, ktoré môžete použiť na úrovni jednotlivca, oddelenia i celej firmy.

04

Skúsený kouč a supervízor, ktorý vás skrz kurz povedie

Kurz prebieha pod vedení skúseného supervízora a kouča, ktorý vám pomôže dokonale porozumieť teórii a vypracovať zadané praktické úlohy.

Témy zahrnuté v kurze

 • Viete, že život človeka sa skladá z viacerých oblastí, medzi ktorými existujú pevné väzby a akákoľvek nerovnováha medzi niektorými z nich ovplyvňuje aj tie ostatné?
 • Aké je meradlo pre pojmy správny a nesprávny? Kto alebo čo určuje čo je správne a čo nesprávne?
 • Ako spôsobiť, aby sa stav človeka, skupiny, firmy alebo oddelenia zlepšil?
 • Aká je základná povaha človeka? Akú rolu v tom zohráva etika?
 • Čo urobiť, keď sa človek, skupina, firma alebo oddelenie stane príťažou?
 • Ako riešiť situáciu, ktorá vo vás vyvoláva pocit pochybnosti?
 • Ako sa vysporiadať so zradou kolegu, spoločníka alebo niekoho blízkeho?
 • Ako zvládnuť nepriateľské chovanie iných?
 • Ako sa rýchlo dostať zo situácie, kde je zmätok?
 • Viete ako si udržať svoju vlastnú moc?
 • Ako súvisí etika s produkciou?
 • Kedy a ako používať disciplinárne opatrenia?
 • Čo môžu spôsobiť „iné zámery“ vašich zamestnancov a ako ich zvládnuť?
 • Ako dodržiavanie etických princípov súvisí s rastom organizácie?
 • Prečo si niektoré firmy nedokážu udržať personál?
 • Čo je príčinou toho, že človek nie je schopný dosiahnuť trvalé šťastie?

1.
Urobte si bezplatnú analýzu firmy
2.
Absolvujte kurz Etika a prežitie firmy
3.
Majte dobré medziľudské vzťahy a vysoko produktívnu firmu.

Referencie klientov

Čo hovoria naši absolventi?

Pozrite si výsledky aké dosiahli absolventi našich školení. 96% z nich, pripisuje nárast ich podnikania práve vedomostiam z našich školení.

Myslím, že prínos HCA Slovakia je pre Slovensko nevyčísliteľný. Ak si predstavím, čo spôsobilo vzdelávanie v HCA pre našu firmu, potom v rámci Slovenska je to obrovský prínos, ktorý pozdvihol podnikanie v tejto krajine. Zlepšujete fungovanie organizácii, v ktorých pracuje nemalé množstvo ľudí a hlavne týmto ľuďom ste zlepšili ich život. Škoda len, že títo ľudia o tom vedia tak málo. Myslím, že žiadna škola mi nedala tak dôležité informácie.

 • Ing. Vladimír Vaško, GVP s.r.o.
 • Humenné

Dnešná doba sa veľmi rýchlo mení a kto sa na zmeny nepripravuje, bude to mať veľmi ťažké. Preto sa treba neustále vzdelávať. V HCA Slovakia sme našli funkčné spôsoby, ako rýchlo napredovať.

 • Ján Antal, Agglu Int., s.r.o.
 • Turčianske Teplice

Mne ako majiteľovi aj celej našej firme dalo štúdium v HCA Slovakia veľmi veľa. Najviac oceňujem pravdivé a rýchlo použiteľné informácie. Stačí prísť, naštudovať, zaviesť ich do praxe a výsledky sa dostavia. Vďaka štúdiu sa zvýšila naša tvorivosť a celá firma sa zrýchlila a zlepšila.

 • Peter Vanka, ORIN Slovakia, s.r.o.
 • Zvolen

Dobrý podnikateľ by mal poznať ľudí, mal by vedieť, ako myslia a prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Preto by som všetkým podnikateľom odporúčal, aby sa zlepšovali a študovali v HCA Slovakia. Vďaka tomu sa bude lepšie dariť nielen ich firme, ale aj rodine a celej spoločnosti.

 • Michal Homza, PSS SVIDNÍK, a.s.
 • Svidník

Akonáhle som začal študovať v HCA Slovakia, naučil som sa odovzdávať prácu druhým, ktorí to boli zrazu schopní robiť rovnako dobre – ak nie lepšie – ako ja. Firma začala znovu rásť a naše myšlienky sa začali rýchlo a masívne šíriť.

 • Marek Pitoňák, VEGAS Group s.r.o.
 • Poprad

Mojou prvou zásadou je byť o krok pred konkurenciou vďaka správnym informáciám. V našej firme si vždy rýchlo otestujeme, či niečo naozaj funguje alebo nie. A spolupráca s HCA Slovakia funguje. Z mojej skúsenosti sa preto oplatí študovať.

 • Marián Vysoký, AV GAST, s.r.o.
 • Košice

V roku 2011 sa moja firma rozrástla a organizačne som ju nezvládal. Vtedy som sa dostal na seminár HCA Slovakia. V priebehu roka som jednu oblasť vo firme za druhou dal do poriadku. Výkon firmy sa strojnásobil a ja mám viac času na rodinu a koníčky. Preto školenia od HCA Slovakia vrelo odporúčam.

 • Milan Paprčka, CBS spol, s.r.o.
 • Kynceľová

Školenie v HCA Slovakia sa nám veľmi osvedčilo. Naši ľudia presne vedia, čo a ako vo firme funguje, sú viac samostatní a viac sa stotožňujú s našimi cieľmi. Je jedno, čo človek robí, ale mal by sa vždy vzdelávať, lebo potom sa mu pracuje ľahšie a lepšie.

 • Michal Dobrota, L & M interiér, s.r.o.
 • Banská Bystrica

Podnikateľ musí mať prirodzenú autoritu, veľké schopnosti a ľudí, ktorí ho pre tieto schopnosti rešpektujú. Naučiť sa riadiť ľudí je možné a netreba vymýšľať teplú vodu. O tom som veľa študoval a mnoho sa aj naučil hlavne v HCA Slovakia.

 • Ľuboš Regec, TIS Slovakia, s.r.o.
 • Stará Ľubovňa

My sme mali to šťastie, že sme mohli využiť služby HCA Slovakia už pred rokmi. Strašne nás to posunulo dopredu a zmenilo naše rozmýšľanie a pohľad na podnikanie ako také. Všetko sme znásobili minimálne dvojnásobne. Počet zamestnancov, príjem, zisk atď. Mne ako osobe sa zmenil život a želal by som to každému z vás. Bol som niekoľko rokov po veľmi, veľmi ťažkej autohavárií, ktorú som si zapríčinil sám a moje uzdravovanie nastalo aj vďaka ziskom zo školení, ktoré som absolvoval v HCA.

 • Marián GERBOC, GVP, s.r.o.
 • Humenné

Žiadny titul nie je zárukou toho, že sa človek v podnikaní uchytí, iba praktické vedomosti. V HCA Slovakia takéto vedomosti existujú v oblasti obchodu, manažmentu aj výberu ľudí. Preto tam odporúčam študovať.

 • Róbert Zagyi, MARKÍZY, s.r.o.
 • Rimavská Sobota

Bonusy

Celková hodnota bonusov 700 € - Zdarma

Poseminárny koučing

Po kurze vás osobne navštívi poradca pre vzdelávanie a pomôže vám so zavedením informácií do praxe.

500 €

Zdarma

Kurzový materiál


Obsahuje kompletnú teóriu i praktické úlohy, ktoré priamo na kurze budete vypĺňať pod dohľadom skúseného supervízora.

150 €

Zdarma

Predplatné časopisov

Získate predplatné praktických časopisov o manažmente: Úspešní manažéri a Tigroviny.

50 €

Zdarma


Prihláška na službu

Už iba krok Vás delí od cenných informácií pre Váš ďalší kariérny aj životný rast.

Trvanie:
individuálne (3-4dni)

Najbližšie termíny:
23.04.- 25.04.2024 (Banská Bystrica)
03.05. - 05.05.2024 (Košice)
11.06. - 13.06.2024 (Banská Bystrica)

Prednášajúci:
Ing. Katarína Pavlíková, Roman Baláž

Služba je určená pre:
majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem

Cena:

1 499,- €

bez DPH

!!! POZOR V OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI SÚ UVEDENÉ VŠETKY KURZY HCA,
PROSÍM ZVOĽTE VAMI POŽADOVANÝ KURZ.