Junior manažment

Ako pripraviť deti na lepší a šťastnejší život?

Počas našich seminárov už viacerým účastníkom napadlo, že by bolo skvelé, aby aj ich deti mali tie správne vedomosti, ktoré ich pripravia pre lepší a šťastnejší život. Môžu sa dozvedieť veľa praktických informácií použiteľných v budúcej práci a živote všeobecne. Pripravia ich na možné budúce prekážky, s ktorými sa v živote stretnú a môžu tak naštartovať úspešnú kariéru.

Ako sa stať úspešným manažérom

Tento seminár je určený pre budúcich manažérov vo veku 15 – 24 rokov, ktorí študujú na strednej, alebo vysokej škole. Obsahuje najdôležitejšie informácie o tom, ako to beží v reálnom svete, ako sa presadiť bez zbytočných bolestivých pádov, ako sa vyhnúť životným nebezpečenstvám a dosiahnuť v živote úspech. Je to vyvážený seminár, kde sa rovnako venujeme práci, ľuďom aj životu.

Prečo vybrať toto školenie pre dieťa

01

Návody ako lepšie poznať ľudí okolo seba

Ak mladý človek pozná ľudí vo svojom okolí, vie lepšie predvídať ich správanie a nie je ním nepríjemne zaskočený. Dokáže si správne vyberať priateľov a vyhýbať sa problémovým ľuďom.

02

Príprava na manažérsku pozíciu alebo budúce podnikanie


Informácie zo seminára veľmi prakticky a užitočne dopĺňajú vzdelanie o témy porozumenia, komunikácie, manažmentu plánovania, zodpovednosti, motivácie aj rodiny.

03

Seminár plný praktických, rokmi overených informácií.Žiadne zbytočné a suché teórie, iba informácie okamžite aplikovateľné v praxi.

04

Zvýšenie schopnosti porozumieť životu a práci

Pri vyššej úrovni porozumenia životu sa z vašich detí stanú samostatní a zodpovední ľudia, ktorí sa budú vedieť správne rozhodovať, efektívne pracovať a vytvárať dobré vzťahy s inými.

Témy zahrnuté v seminári

 • Ako predvídať správanie iných ľudí?
 • Čo je to etika a morálka? Ako sa správať, aby sme si nepokazili život?
 • Ako vo svojom okolí identifikovať ľudí, ktorí sa tvária ako priatelia a pritom skryto škodia a môžu človeku zničiť život?
 • Ako si vybrať svoju prácu a ako motivovať iných?
 • Čo je to zodpovednosť, ako ju zvýšiť a prečo sa nám „veci dejú“?
 • Prečo drogy a alkohol ničia život?
 • Ako sa stať šéfom a vodcom tímu s autoritou?
 • Prečo je človek platený iba za výsledky? Dá sa z toho prežiť?
 • Ako nebyť v živote „mimo výmenu“?
 • Ako sa rozprávať s ľuďmi tak, aby sme sa presadili a nerobili zbytočné konflikty?
 • Ako dobre vychádzať s ľuďmi a nestratiť pritom svoju tvár a byť šťastný?
 • Ako si vybrať dobrého partnera a zvládať dobre rodinu a prácu?
 • Ako efektívne študovať? Prečo niekto nedokončí štúdium na škole?
 • Ako dosahovať svoje ciele a splniť si svoje sny?

Referencie klientov

Čo hovoria naši absolventi?

Pozrite si výsledky aké dosiahli absolventi našich školení. 96% z nich, pripisuje nárast ich podnikania práve vedomostiam z našich školení.

Myslím, že prínos HCA Slovakia je pre Slovensko nevyčísliteľný. Ak si predstavím, čo spôsobilo vzdelávanie v HCA pre našu firmu, potom v rámci Slovenska je to obrovský prínos, ktorý pozdvihol podnikanie v tejto krajine. Zlepšujete fungovanie organizácii, v ktorých pracuje nemalé množstvo ľudí a hlavne týmto ľuďom ste zlepšili ich život. Škoda len, že títo ľudia o tom vedia tak málo. Myslím, že žiadna škola mi nedala tak dôležité informácie.

 • Ing. Vladimír Vaško, GVP s.r.o.
 • Humenné

Dnešná doba sa veľmi rýchlo mení a kto sa na zmeny nepripravuje, bude to mať veľmi ťažké. Preto sa treba neustále vzdelávať. V HCA Slovakia sme našli funkčné spôsoby, ako rýchlo napredovať.

 • Ján Antal, Agglu Int., s.r.o.
 • Turčianske Teplice

Mne ako majiteľovi aj celej našej firme dalo štúdium v HCA Slovakia veľmi veľa. Najviac oceňujem pravdivé a rýchlo použiteľné informácie. Stačí prísť, naštudovať, zaviesť ich do praxe a výsledky sa dostavia. Vďaka štúdiu sa zvýšila naša tvorivosť a celá firma sa zrýchlila a zlepšila.

 • Peter Vanka, ORIN Slovakia, s.r.o.
 • Zvolen

Dobrý podnikateľ by mal poznať ľudí, mal by vedieť, ako myslia a prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Preto by som všetkým podnikateľom odporúčal, aby sa zlepšovali a študovali v HCA Slovakia. Vďaka tomu sa bude lepšie dariť nielen ich firme, ale aj rodine a celej spoločnosti.

 • Michal Homza, PSS SVIDNÍK, a.s.
 • Svidník

Akonáhle som začal študovať v HCA Slovakia, naučil som sa odovzdávať prácu druhým, ktorí to boli zrazu schopní robiť rovnako dobre – ak nie lepšie – ako ja. Firma začala znovu rásť a naše myšlienky sa začali rýchlo a masívne šíriť.

 • Marek Pitoňák, VEGAS Group s.r.o.
 • Poprad

Mojou prvou zásadou je byť o krok pred konkurenciou vďaka správnym informáciám. V našej firme si vždy rýchlo otestujeme, či niečo naozaj funguje alebo nie. A spolupráca s HCA Slovakia funguje. Z mojej skúsenosti sa preto oplatí študovať.

 • Marián Vysoký, AV GAST, s.r.o.
 • Košice

V roku 2011 sa moja firma rozrástla a organizačne som ju nezvládal. Vtedy som sa dostal na seminár HCA Slovakia. V priebehu roka som jednu oblasť vo firme za druhou dal do poriadku. Výkon firmy sa strojnásobil a ja mám viac času na rodinu a koníčky. Preto školenia od HCA Slovakia vrelo odporúčam.

 • Milan Paprčka, CBS spol, s.r.o.
 • Kynceľová

Školenie v HCA Slovakia sa nám veľmi osvedčilo. Naši ľudia presne vedia, čo a ako vo firme funguje, sú viac samostatní a viac sa stotožňujú s našimi cieľmi. Je jedno, čo človek robí, ale mal by sa vždy vzdelávať, lebo potom sa mu pracuje ľahšie a lepšie.

 • Michal Dobrota, L & M interiér, s.r.o.
 • Banská Bystrica

Podnikateľ musí mať prirodzenú autoritu, veľké schopnosti a ľudí, ktorí ho pre tieto schopnosti rešpektujú. Naučiť sa riadiť ľudí je možné a netreba vymýšľať teplú vodu. O tom som veľa študoval a mnoho sa aj naučil hlavne v HCA Slovakia.

 • Ľuboš Regec, TIS Slovakia, s.r.o.
 • Stará Ľubovňa

My sme mali to šťastie, že sme mohli využiť služby HCA Slovakia už pred rokmi. Strašne nás to posunulo dopredu a zmenilo naše rozmýšľanie a pohľad na podnikanie ako také. Všetko sme znásobili minimálne dvojnásobne. Počet zamestnancov, príjem, zisk atď. Mne ako osobe sa zmenil život a želal by som to každému z vás. Bol som niekoľko rokov po veľmi, veľmi ťažkej autohavárií, ktorú som si zapríčinil sám a moje uzdravovanie nastalo aj vďaka ziskom zo školení, ktoré som absolvoval v HCA.

 • Marián GERBOC, GVP, s.r.o.
 • Humenné

Žiadny titul nie je zárukou toho, že sa človek v podnikaní uchytí, iba praktické vedomosti. V HCA Slovakia takéto vedomosti existujú v oblasti obchodu, manažmentu aj výberu ľudí. Preto tam odporúčam študovať.

 • Róbert Zagyi, MARKÍZY, s.r.o.
 • Rimavská Sobota

Prihláška na službu

Už iba krok Vás delí od cenných informácií pre Váš ďalší kariérny aj životný rast.

Trvanie:
2 dni (9:00 - 17:00)

Najbližšie termíny:
15.08. - 16.08.2024 (Banská Bystrica)
26.08. - 27.08.2024 (Košice)

Prednášajúci:
Mgr. Marcel Pavlík

Služba je určená pre:
budúcich manažérov vo veku 15 – 24 rokov, ktorí študujú na strednej alebo vysokej škole.

Cena:

399,- €

bez DPH