Práca s ľuďmi

Ľudia, ľudia, kvalitní ľudia – kde ich vziať?

Bojujte o kvalitného zamestnanca.
Je zaujímavé, koľko podnikateľov túto otázku v dnešných dobách rieši. Smutné je, že väčšina z nich to rieši v pozícii efektu, alebo inak povedané, v pozícii čakateľa. Čakajú, kedy ten správny príde a zaklope im na dvere: „Hej, som tu! Máte pre mňa prácu?“

Aká je konkurencia na poli personalistiky?

Dám vám otázku. S koľkými firmami sa bijete o zákazníka a možnú zákazku? Koľko firiem je vašou priamou konkurenciou? 10? 100? 600? To je mimoriadne veľa, nie? A je to ťažký boj, však? Všetci vymýšľajú všetko možné aj nemožné, aby tú zákazku dostali. A koľko peňazí vaša firma do toho dáva, no nie? A koľko času! Nuž, získať naozaj dobrého zákazníka a skutočne dobrú zákazku je náročné. Bojovať so všetkými tými konkurentmi nie je vôbec jednoduché!

Zaujímavá otázka však príde až teraz. S koľkými firmami sa bijete o naozaj dobrého zamestnanca? Koľko firiem je vašou priamou konkurenciou v boji o získanie napríklad kvalitného obchodníka? 10 000? 100 000? To je už poriadne, poriadne veľa! A aký je to ťažký boj, no nie? Aj tu vymýšľate všetko možné aj nemožné, aby ste toho správneho spolupracovníka či zamestnanca dostali do vašej firmy. A keďže je tu rádovo tisíckrát väčšia konkurencia, tak by ste podľa matematiky mali sem vkladať rádovo tisíckrát viac času, peňazí, zamestnancov a podobne, no nie?

A ako je to vo väčšine firiem naozaj? Výber ľudí robia len okrajovo, keď im naň zvýši čas. Pevne verím, že to nie je prípad vašej firmy a že naozaj vnímate, že táto oblasť stojí za to, aby ste do nej vložili svoju energiu. Veď, keď mám byť trocha neľudský a materialistický, na čom zarobíte viac: na jednom obchode či na jednom naozaj funkčnom človeku vo firme?

Nového pracovníka treba zaškoliť, ale správne

Poďme sa teraz spolu pozrieť na to, ako ďalej pracovať s človekom prijatým do firmy. Ako prebieha zaškoľovanie vo väčšine firiem? Bohužiaľ až príliš často tohto nového človeka dostane „na starosť“ iný radový zamestnanec. Dosť často je ten, kto má toho nového zaúčať, ten najlepší zamestnanec firmy. Čo sa potom deje? Nuž, nielen že ten najlepší starý harcovník nerobí svoju prácu (a tým firma stráca skutočne kopec peňazí), ale často ani nevie, ako má toho nového zaškoľovať. Tak mu všeličo ukazuje a vysvetľuje, no väčšinou z toho nie sú výsledky, lebo sám nevie, ako ľudí školiť. Navyše je chudák pracovník celý zmätený, zapamätá si iba čo-to a potom od neho šéf chce, aby podával také isté výkony ako starý harcovník, čo ho zaškoľoval. Asi mi dáte za pravdu, že tento model je nefunkčný a produkuje veľké straty.

Ako sa to robí správne? Tak, ako máme obchodníka, ktorý sa venuje obchodom a účtovníčku, ktorá sa venuje účtovaniu a skladníka, ktorý sa venuje skladu, tak by vo firme mal byť niekto, kto sa venuje novým spolupracovníkom. Ale ako by to mal byť? Aby tento „vyrábač nových pracovníkov firmy“ vôbec mohol pracovať, potrebuje podklady, podľa ktorých majú títo noví spolupracovníci pracovať. Potrebuje popisy práce (v reči nášho kmeňa – potrebuje klobúky na všetky pracovné miesta). Tieto popisy niekto musí vyrobiť, aktualizovať, udržiavať v stanovenej forme a so stanoveným obsahom.

Ku každému popisu práce je potrebné mať spísaný postup, ako bude nový pracovník na tento popis práce zaškolený – toto nemá až 95% slovenských firiem! Je to ich Achillova päta, slabé miesto, kde celý systém zaškoľovania často zlyháva. Pritom je už pomerne dlho vyvinutý presný a funkčný systém, ako to robiť a stačí si ho prísť akurát tak naštudovať. Škoda, že majitelia firiem na tom veľmi často „šetria“ a každé takto ušetrené euro ich nakoniec stojí niekoľko tisíc. Väčšinou to potom vyzerá tak, že tu zákazník dostane iba stručný popis práce a všetko ostatné si má domyslieť a doplniť sám. To je zaškolenie, čo? Keby sme sa takto učili šoférovať v autoškole, ako by to vyzeralo na cestách?

Áno, jedna vec je nájsť tých správnych. Niečo iné je zaškoliť ich do materiálov o tom, ako majú správne vykonávať svoju prácu a dosahovať stanovené výsledky. A iné je, v praxi zdvíhať ich výkon vyššie a vyššie. Ale dá sa to! Mnoho našich klientov to dokázalo a každodenne dokazuje. Chce to trochu práce, to je fakt. Chce to trochu času, aj to je pravda. Ale chce to hlavne chuť nasávať v praxi overené postupy o tom, ako to celé funguje, aby ste zažívali úspech. Príďte na SEMINÁR O PRODUKTIVITE.

Autor článku: Radoslav Gibala