Rozhovory

Katarína Pavlíková: Šťastný človek sa teší z nových vecí a učí sa každý deň

KATKU PAVLÍKOVÚ určite netreba klientom HCA Slovakia dlho predstavovať. Táto vynikajúca supervízorka pracuje v našej škole nielen v dodávaní kurzov, ale aj ako poradkyňa pre vzdelávanie, prednášateľka seminárov o komunikácii a práci s ľuďmi a ako šéfka Divízie 5 – Kvalifikácia. Je dlhoročnou oporou HCA a kto ju spozná, spriatelí sa s osobou, ktorá všade navôkol rozdáva múdrosť, radosť a lásku. S Katkou Pavlíkovou sme sa rozprávali o zásadách jej práce, o jej cieľoch do budúcnosti a o tom, čo jej dáva práca s našimi klientami.

Odkiaľ pochádzaš, čo si študovala a ako si sa dostala k práci v HCA Slovakia?

Narodila som sa v Krupine a prvé tri roky života som prežila v dedinke Pliešovce. Potom sa naša rodina presťahovala do Košíc, kde žijem dodnes. Študovala som v Sankt Peterburgu na vtedy ešte Leningradskom inštitúte spojov – vtedy za socializmu sa chodilo študovať na východ, do socialistického zahraničia. Po škole som začala pracovať v košickom televíznom štúdiu ako technička, ale rýchlo som prišla na to, že technika nie je to, čo by som chcela v živote robiť. Viac ma zaujala výroba programov, konkrétne strih. Tak som si po piatich rokoch od ukončenia prvej školy, už popri zamestnaní a rodine, vyštudovala strihovú skladbu na VŠMU v Bratislave. To všetko som ale po čase zanechala, lebo s košickým štúdiom to po revolúcii išlo dolu vodou a ani pracovná doba nebola príliš vhodná pre matku s malými deťmi. Tak som využila príležitosť, odišla som odtiaľ a začala som pomáhať manželovi Lackovi pri jeho práci v oblasti vzdelávania. Najprv som bola také dievča pre všetko – robila som administratívu predaja, telefonistku aj občasnú asistentku na seminároch. Rýchlo som mala ambíciu posunúť sa niekam ďalej, lebo ani v administratívnej práci som sa nenašla. Chýbal mi tam kontakt so živými ľuďmi a na prácu s papiermi som zjavne málo poriadkumilovná. Tak som sa vytrénovala na supervízorku a začala som dodávať manažérske kurzy a komunikačné semináre.

Na akých postoch pracuješ?

V HCA Slovakia som za tie roky pracovala hádam na všetkých postoch okrem fakturácie. Neobišiel ma ani predaj – čo by som predtým o sebe nikdy nepovedala, že to budem vedieť robiť. V súčasnosti mám v HCA niekoľko klobúkov. Ešte stále – a najradšej – som supervízorka a dodávam kurzy a semináre. V predaji už nie som až tak aktívna ako kedysi, ale venujem sa mu. Ako posledná mi pribudla povinnosť venovať sa divízii Kvalifikácia, kde sa starám o to, aby sa všetci naši pracovníci posúvali vyššie tak po odbornej, ako aj po ľudskej stránke.

Čo je tajomstvom úspešnej supervízie?

Asi základnou vlastnosťou supervízora je mať rád ľudí. Musí to byť v ňom, lebo naučiť sa to nedá. Inak tam žiadne iné tajomstvá ani skratky nie sú, všetko musí byť poctivo odpracované. Supervízor má okrem naštudovania pomerne náročného základného supervízorského kurzu za sebou dlhé hodiny, či skôr dni až týždne, komunikačných tréningov. Tam zvláda svoju reč, svoje ego, svoje zlozvyky aj celkový prejav, lebo ako supervízor by mal byť akceptovateľný pre rôznorodých klientov. Má do hĺbky naštudované všetky kurzy ktoré dodáva, ako aj ďalšie doplňujúce zdroje, lebo platí, že musí vedieť najmenej trikrát viac ako to, čo dáva svojim študentom. Potom je to už len o skúsenostiach, ktoré prichádzajú s rokmi. Tie skúsenosti urobia to, že skutočne dobrý supervízor si vie nájsť cestičku ku každému študentovi a prevedie ho seminárom či kurzom tak, aby to pre neho bolo primerane náročné a zároveň motivujúce. Najpodstatnejšie ale je, aby spôsobil, že to, čo sa klienti naučili, začali aj používať. Presnejšie povedané, aby ich to naučil tak dobre, že sa nebudú báť použiť to a následne budú mať väčšiu istotu v danej oblasti a v živote.

Ako vo firmách dobre strážiť kvalitu?

Ako vyriešiť problém kvality je popri problémoch s ľuďmi asi tá najčastejšia otázka, s ktorou sa na nás klienti obracajú. V HCA Slovakia vychádzame z jedného zdroja, vďaka čomu vieme zaručiť, že všetko, čo sa klient naučí na jednotlivých seminároch, do seba krásne zapadá. Kvalita vo firme začína už pri výbere vhodného pracovníka. Keďže ľudské zdroje nie sú neobmedzené a v niektorých regiónoch už aj vyčerpané, musíme pracovať s tým, čo máme. Jedna vec ale platí: ak je vo firme systém a dobrá organizácia práce, tak aj priemerný pracovník bude dodávať požadovanú kvalitu. Systém jednoducho nepustí. A ten systém sa dá naštudovať v HCA. Existujú na to ucelené programy, ktoré by šéfovia firiem mali využiť. Je to hlavne o kontrole – lenže čo a ako treba kontrolovať, to je vecou naštudovania a zavedenia do praxe. Poriadok a systém prinesie kvalitu.

Čo by si odporúčala klientom, ktorí sa pokúšajú naštudované vedomosti zaviesť do praxe?

Pri zavádzaní nových vecí do života číhajú rôzne nástrahy a neplatí to len pre firmy. Prvá a najčastejšia pasca tkvie v tom, že pracovník, ktorý robí tú prácu už nejaký ten rok, väčšinou nemá rád zmeny. Ľudia všeobecne neprijímajú zmeny ľahko. Takže taký dobre naštartovaný, nadšený šéf – absolvent seminára, je pre pracovníka vlastne pohromou. Veď doteraz to nejako išlo, tak načo teraz vymýšľať nejaké organizačné štruktúry, popisy práce, štatistiky? Najmä štatistiky sú tŕňom v oku, lebo to znamená viac kontroly. Takže šéf sa musí vyzbrojiť veľkou dávkou trpezlivosti a musí mať silný zámer, aby ustál rôzne „rozumné“ argumenty zo strany spolupracovníkov. Je dobré, ak vie s ľuďmi komunikovať a vie im vysvetliť účel, prečo tie zmeny robí. Poradie a tempo zmien je tiež dôležité. V tom im vedia kvalifikovane poradiť naši predajcovia.

Čo ti dáva práca v HCA Slovakia?

Vždy ma zaujímali ľudia a ich život. Rada pomáham. Ak vidím, že vďaka našej práci firmy bežia lepšie a ľudia sú šťastnejší, je to aj moja výhra. Práca v HCA Slovakia mi doteraz dala a dáva veľmi veľa. V prvom rade mi dala možnosť rozvinúť moje najlepšie vlastnosti, ktoré som dostala do vienka. Znie to ako fráza, ale je to tak. Keďže pracujem s ľuďmi a mám ich niečo nové naučiť, aj ja sa musím neustále vzdelávať. Nemám možnosť zaspať na vavrínoch s myšlienkou, že už to len nejako „doklepem“ do penzie. Naši klienti sú z rôznych odborov a sú to zaujímaví ľudia sami o sebe, takže ma obohacujú aj tým, že sa vždy niečo nové dozviem. Dávajú mi inšpiráciu do života. Myslím si, že každý človek by mal prežívať život tak, že sa vždy učí a teší sa na niečo nové. A to mi táto práca umožňuje na sto percent! Takže ak by som to mala zhrnúť, vďaka HCA sa viac teším zo života.

Aké sú tvoje ciele v HCA Slovakia?

Rozbehnúť divíziu Kvalifikácia tak, aby naši ľudia boli vzorom pre každého klienta, s ktorým sa stretnú. Byť takým supervízorom, na ktorého klienti nezabudnú. Na všetkých mojich postoch, ktoré mám, prispieť k tomu, aby sa HCA Slovakia zväčšovalo a aby naša skvelá manažérska technológia bola najpoužívanejšia na Slovensku.

Čo by si rada odkázala našim klientom?

Život beží a prináša nové možnosti, ale aj nové veci v podobe nevyhnutných zmien, ktoré treba urobiť. Viem, že učiť sa niečo nové v dospelom veku nie je prechádzka ružovou záhradou. Každý náš klient začal podnikať preto, lebo si veril, že na to má. A ak prišiel k nám, tak to znamená, že na to naozaj má! K nám nechodia krachujúci. Ale načo vymýšľať teplú vodu, keď niekto iný ju už vymyslel? Načo sa trápiť, keď existujú riešenia? U nás učenie nie je mučenie, ale zábava. Príďte sa o tom presvedčiť a my vám zlepšíme život.