Rozhovory

Heimo Bucerius: Vaše peniaze môžete manažovať s istotou, nie s pochybnosťami

HEIMO BUCERIUS (*1953) je podnikateľom, majiteľom firmy, profesionálnym konzultantom a investičným špecialistom. Po štúdiu architektúry na Karlsruhe Institute of Technology a profesionálnom tréningu v Hubbardovom systéme manažmentu, pán Bucerius bol spoluzakladateľom konzultačnej spoločnosti IDEE+GELD, ktorá bola magazínom €uro vyhlásená za jednu z 25 najlepších finančno-poradenských spoločností v Nemecku, a zakladateľom firmy Konzept+Grundbesitz GmbH, realitnej investičnej spoločnosti. Pán Bucerius a jeho firma už vyše tridsať rokov dodávajú svojim klientom službu, ktorú by každý z nás určite ocenil: skutočnú istotu v tom, že sa ich klienti naučia svoje financie riadiť správne. Pán Bucerius spolupracuje s klientami v Nemecku, Rakúsku, Anglicku, Švajčiarsku a USA.

Heimo, v akých oblastiach biznisu pôsobíte a čomu sa vaše firmy venujú?

Máme dve hlavné aktivity. Po prvé, ja a moja manželka vedieme konzultačnú firmu, kde dodávame profesionálny tréning pomocou kurzov a konzultácie z Hubbardovho systému manažmentu pre malé a stredné firmy.

Po druhé, moja realitná spoločnosť Konzept+Grundbesitz GmbH sa zameriava na ľudí, ktorí majú záujem kupovať domy a byty s cieľom budovať vlastné aktíva a finančne sa zabezpečiť do budúcnosti prostredníctvom investície. Aby sme im to v tom pomohli, špecializujeme sa na dve veci: po prvé, hľadáme, kupujeme a predávame nehnuteľnosti, ktoré ponúkajú vysokú stabilitu alebo dokonca zhodnotenie ich ceny a stabilný príjem; a po druhé, vzdelávame našich klientov – čo je na trhu jedinečné – vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú ich investície, a to ešte predtým, než ju urobia. Riadime sa jednou nemeckou ľudovou múdrosťou: “Erst wissen, dann kaufen”, (je lepšie najprv vedieť, až potom kupovať), a naše semináre dodávame skupinovo i individuálne.

Počas svojej kariéry ste prednášali v rôznych krajinách – v Nemecku, Švajčiarsku, Anglicku, USA a dvakrát aj na Slovensku. V čom sa podľa vás v rôznych kultúrach líšia mentality finančných manažérov v ich prístupe k peniazom?

Zaujímavé je, že sa vo svojej podstate veľmi nelíšia. Všetci manažéri chcú, aby ich firmy prosperovali, chceli by, aby ich financií bol dostatok a aby mali stúpajúci trend. Radi tiež snívajú vo veľkom, plánujú, tvrdo pracujú a expandujú, a z mojej skúsenosti platí tiež, že podnikatelia neznášajú účtovníctvo, súvahy a rôzne daňové regulácie. Preto prenechávajú všetok finančný manažment finančnému či ekonomickému oddeleniu svojej firmy, čo je ale chyba. Títo ľudia dokážu skutočne veľmi dobre urobiť všetko, v čom sú vyštudovaní a za čo sú platení: viesť účtovníctvo, vypracúvať súvahy, výsledovky a správne platiť dane – avšak nie finančný manažment. Ten je na zodpovednosti manažéra.

Aká je tá najčastejšia chyba, ktorú manažéri vo financiách robia?

Okrem tej najzákladnejšej chyby – „Och, prišli peniaze, poďme ich minúť!“ – často vidím to, že manažéri prenechávajú celý finančný manažment svojmu ekonomickému oddeleniu, čo sa často rovná tomu, že od celého riadenia peňazí úplne odvrátia zrak. Robia to preto, lebo nemajú nijaké ľahko aplikovateľné nástroje, ktoré by im umožnili 1) vidieť okamžitý finančný stav, v akom ich firma je, a 2) pomohli im rozhodnúť sa, akým smerom sa vydať, aby zvrátili nebezpečnú situáciu alebo náhodou nepokazili sľubný trend. A keďže tieto nástroje nemajú, radšej rezignujú a všetky záležitosti týkajúce sa peňazí prenechajú ekonomickému oddeleniu či svojej účtovníčke.

V tejto oblasti ponúka Hubbardov manažérsky systém hneď niekoľko nástrojov, ktoré sú ľahko pochopiteľné a dajú sa zaviesť a aplikovať nesmierne rýchlo. Manažérovi dávajú úplne presný prehľad o finančnom stave jeho organizácie a poskytujú mu veľmi užitočné rady o tom, čo robiť ďalej. Ja osobne ich považujem za geniálne, pretože keď ich raz zavediete, finančný manažment vám nebude zaberať ani desatinu toho, čo predtým, a vždy budete mať presný obraz o tom, ako sa správne rozhodnúť.

Čo je na vašom seminári jedinečné a prečo by sa ho mali ľudia zúčastniť?

Na seminári budem hovoriť o dvoch mimoriadne dôležitých princípoch z Hubbardovho systému manažmentu, ktoré keď som sám aplikoval – čo mi trvalo roky, lebo som ich predtým nepovažoval za veľmi dôležité – znásobili úspech mojej firmy a pozdvihli ju na úplne novú úroveň obratu, finančného dostatku a stability. Som nesmierne rád, keď tieto nástroje môžem naučiť aj iných, a chcem vám povedať jedno: toto nie je žiadna suchá téma. Pamätajte, finančný manažment a cenotvorba nie sú účtovníctvo, ale manažérske nástroje, ktorých použitie môže byť také príjemné ako používanie vášho smartphone.

Čo by ste radi odporučili manažérom?

Budem veľmi rád, pokiaľ prídete a budem mať tú česť sa s vami opäť stretnúť, pretože na Slovensku som bol už niekoľkokrát a veľmi sa mi u vás páči. Teším sa, keď sa môžem stretávať s ďalšími manažérmi a majiteľmi firiem, ktorí čelia podobným prekážkam a problémom ako ja. Najmä v dnešnej dobe je potrebné obklopiť sa ľuďmi, ktorí hľadajú cesty, riešenia a spôsoby, ako to ide. Pokiaľ ste podobný, určite neoľutujete.

Príďte na seminár FINANČNÝ MANAŽMENT a získajte množstvo praktických a rýchlo aplikovateľných nástrojov na lepšie zvládanie financií vo firme.

Prihláste sa na seminár FINANČNÝ MANAŽMENT