Ako zvládnuť prudké
zmeny v podnikaní?

Hlavne majiteľ firmy musí prijať správne opatrenia,
aby firma dobre fungovala aj v neľahkých časoch.

Komplexné vzdelávanie

Čo je hlavnou úlohou majiteľa firmy v čase prudkých a náhlych zmien?

V období náhlych zmien sme často svedkami divných krachov firiem. Vidíme odchody zamestnancov, vnímame jasný zmätok a úplne protichodné a často nezmyselné vyhlásenia odporujúce zdravému rozumu. A to všetko je hojne „žhavené“ neutíchajúcimi katastrofickými správami v médiách každého druhu. Ak nejaká organizácia pociťuje obdobie zmätku a náhlych zmien na vlastnej koži, je to vždy iba zodpovednosť jej majiteľa, ktorý včas nespravil potrebné opatrenia. Majiteľ má byť ten, ktorý vnáša pokoj a istotu medzi ľudí, istotu, že to ide dobre a že to zvládneme. Ak majiteľ neverí, že to zvládne, cítia to aj podriadení a firme klesá výkon.

XVIII. Konferencia HCA Slovakia

Na konferencii HCA Slovakia si budeme špecializovať na funkčné a praktické postupy, ktoré vždy zaberajú. Načerpajte energiu a vedomosti, ktoré vás posunú vpred a pomôžu vám zvládnuť akékoľvek obdobie. Konferencia je určená pre majiteľov, výkonných riaditeľov a TOP manažérov firiem.

Prečo sa zúčastniť konferencie?

01

Načerpáte energiu do ďalšieho zvládania nepredvídaných situácií vo firme

Na konferenciách HCA Slovakia je vždy veľmi pozitívna atmosféra a množstvo dobrej energie.

02

Stretnete sa s inými úspešnými slovenskými podnikateľmi.


Stretnete sa s tými, ktorí riešia podobné problémy ako riešite vy a môžu vás inšpirovať. Máte možnosť získať nových obchodných partnerov a dohodnúť tak váš budúci biznis.

03

Poznáte iné uhly pohľadu na riešenie podobných problémov.


Niekedy stačí iba jedna veta, jedno slovo, ktoré vám doposiaľ chýbalo a môže vás posunúť na míle ďaleko vo vašom podnikaní.

04

Skúsení a vysoko kompetentní zahraniční prednášajúci

Majitelia firiem, kouči a motivátori, ktorí sa už niekoľko rokov venujú okrem biznisu aj pomoci majiteľom firiem so zavádzaním praktických a fungujúcich manažérskych metód.


Témy konferencie

 • Ako pracovať s peniazmi v neistých časoch?
 • Ako a kde investovať, oplatí sa to v súčasných prudko sa meniacich časoch?
 • Ako zvládnuť nestály pohyb cien a zvyšovanie vstupov pri nákupe materiálov a služieb?
 • Ako pracovať s cenami vašich produktov, aby ste boli stále ziskoví?
 • Ktoré sú hlavné a strategické úlohy majiteľa firmy z pohľadu finančného plánovania?
 • Ako naštartovať nadšenie v tíme?
 • Ako odstrániť napätie v medziľudských vzťahoch?
 • Čo urobiť, aby sa vaši zamestnanci vždy tešili do práce a robili ju s radosťou?
 • Ako dosiahnuť, aby ste sa na vašich ľudí mohli aj v týchto neistých časoch spoľahnúť?
 • Ako rýchlo zvýšiť výkon marketingu?
 • Aké zmeny je potrebné urobiť v komunikácii so zákazníkmi?
 • Ktoré reklamné aktivity prinášajú efekt a je výhodné ich v súčasnosti použiť?
 • Ako úvahy majiteľa ovplyvňujú organizáciu?
 • Čo musí robiť vedenie firmy v turbulentnej dobe?
 • Kto prežije a kto neprežije súčasnú situáciu?

Kto bude prednášať?

Ing. Ladislav Pavlík

Ladislav Pavlík

LADISLAV PAVLÍK je zakladateľom a prezidentom najúspešnejšej školy manažmentu na Slovensku, HCA Slovakia, s.r.o., ktorá vyškolila tisíce podnikateľov. Vychoval tím špecialistov, prednášateľov a koučov, ktorí pomáhajú podnikateľom získať tú slobodu, kvôli ktorej začali kedysi podnikať.
Je spolumajiteľom vydavateľstva ALERT, ktoré vydáva jedinečné knihy životných skúseností úspešných slovenských majiteľov firiem a časopis Úspešní manažéri. Je autorom knihy „O mojom živote nebudú rozhodovať iní “ a spoluautorom knihy
„Kľúč k úspešnej firme“.

Heimo Bucerius

Heimo Bucerius

HEIMO BUCERIUS je podnikateľom, majiteľom firmy, profesionálnym konzultantom a investičným špecialistom po štúdiu architektúry na Karlsruhe Institute of Technology a profesionálnom tréningu v Hubbardovom systéme manažmentu.
Pán Bucerius bol spoluzakladateľom konzultačnej spoločnosti IDEE+GELD, ktorá bola magazínom €uro vyhlásená za jednu z 25 najlepších finančno-poradenských spoločností v Nemecku, a zakladateľom firmy Konzept+Grundbesitz GmbH, realitnej investičnej spoločnosti.

Fritz Spohn

Fritz Spohn


FRITZ SPOHN je podnikateľ, business kouč a motivátor z mesta Luzern v strednom Švajčiarsku.
Je špecialistom na vnútro firemnú motiváciu, zadávanie a dosahovanie cieľov, manažment predaja a marketingové stratégie.
S vyše tridsiatimi rokmi skúseností s manažérskou a administratívnou technológiou L. Rona Hubbarda, pán Spohn a jeho firma pomohli vyše dvanásťtisíc manažérom z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Spojených štátov.

Marc de Turck

Marc de Turck

MARC DE TURCK je medzinárodne uznávaný expert v oblasti práce s ľuďmi, medziľudských vzťahov, firemnej stratégie a komunikácie. Pracoval na vládnych projektoch a vo veľkých nadnárodných spoločnostiach.
Spolupracoval s firmami Andersen Consulting Brussels, EUN, Coca-Cola, Euromarket, Overgaz, ING a mnohými ďalšími. Robil projekty v Číne, Belgicku, Francúzsku, USA, Rakúsku a Maďarsku.
Hovorí po rusky, anglicky, francúzsky, nemecky, mandarínskou čínštinou a bulharsky.


1.
Prihláste sa ešte dnes
2.
Zúčastnite sa konferencie aj s kolegami
3.
S novou energiou a novými nápadmi rozbehnite svoje podnikanie.

Referencie klientov

Čo hovoria naši absolventi?

Pozrite si výsledky aké dosiahli absolventi našich školení. 96% z nich, pripisuje nárast ich podnikania práve vedomostiam z našich školení.

Myslím, že prínos HCA Slovakia je pre Slovensko nevyčísliteľný. Ak si predstavím, čo spôsobilo vzdelávanie v HCA pre našu firmu, potom v rámci Slovenska je to obrovský prínos, ktorý pozdvihol podnikanie v tejto krajine. Zlepšujete fungovanie organizácii, v ktorých pracuje nemalé množstvo ľudí a hlavne týmto ľuďom ste zlepšili ich život. Škoda len, že títo ľudia o tom vedia tak málo. Myslím, že žiadna škola mi nedala tak dôležité informácie.

 • Ing. Vladimír Vaško, GVP s.r.o.
 • Humenné

Dnešná doba sa veľmi rýchlo mení a kto sa na zmeny nepripravuje, bude to mať veľmi ťažké. Preto sa treba neustále vzdelávať. V HCA Slovakia sme našli funkčné spôsoby, ako rýchlo napredovať.

 • Ján Antal, Agglu Int., s.r.o.
 • Turčianske Teplice

Mne ako majiteľovi aj celej našej firme dalo štúdium v HCA Slovakia veľmi veľa. Najviac oceňujem pravdivé a rýchlo použiteľné informácie. Stačí prísť, naštudovať, zaviesť ich do praxe a výsledky sa dostavia. Vďaka štúdiu sa zvýšila naša tvorivosť a celá firma sa zrýchlila a zlepšila.

 • Peter Vanka, ORIN Slovakia, s.r.o.
 • Zvolen

Dobrý podnikateľ by mal poznať ľudí, mal by vedieť, ako myslia a prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Preto by som všetkým podnikateľom odporúčal, aby sa zlepšovali a študovali v HCA Slovakia. Vďaka tomu sa bude lepšie dariť nielen ich firme, ale aj rodine a celej spoločnosti.

 • Michal Homza, PSS SVIDNÍK, a.s.
 • Svidník

Akonáhle som začal študovať v HCA Slovakia, naučil som sa odovzdávať prácu druhým, ktorí to boli zrazu schopní robiť rovnako dobre – ak nie lepšie – ako ja. Firma začala znovu rásť a naše myšlienky sa začali rýchlo a masívne šíriť.

 • Marek Pitoňák, VEGAS Group s.r.o.
 • Poprad

Mojou prvou zásadou je byť o krok pred konkurenciou vďaka správnym informáciám. V našej firme si vždy rýchlo otestujeme, či niečo naozaj funguje alebo nie. A spolupráca s HCA Slovakia funguje. Z mojej skúsenosti sa preto oplatí študovať.

 • Marián Vysoký, AV GAST, s.r.o.
 • Košice

V roku 2011 sa moja firma rozrástla a organizačne som ju nezvládal. Vtedy som sa dostal na seminár HCA Slovakia. V priebehu roka som jednu oblasť vo firme za druhou dal do poriadku. Výkon firmy sa strojnásobil a ja mám viac času na rodinu a koníčky. Preto školenia od HCA Slovakia vrelo odporúčam.

 • Milan Paprčka, CBS spol, s.r.o.
 • Kynceľová

Školenie v HCA Slovakia sa nám veľmi osvedčilo. Naši ľudia presne vedia, čo a ako vo firme funguje, sú viac samostatní a viac sa stotožňujú s našimi cieľmi. Je jedno, čo človek robí, ale mal by sa vždy vzdelávať, lebo potom sa mu pracuje ľahšie a lepšie.

 • Michal Dobrota, L & M interiér, s.r.o.
 • Banská Bystrica

Podnikateľ musí mať prirodzenú autoritu, veľké schopnosti a ľudí, ktorí ho pre tieto schopnosti rešpektujú. Naučiť sa riadiť ľudí je možné a netreba vymýšľať teplú vodu. O tom som veľa študoval a mnoho sa aj naučil hlavne v HCA Slovakia.

 • Ľuboš Regec, TIS Slovakia, s.r.o.
 • Stará Ľubovňa

My sme mali to šťastie, že sme mohli využiť služby HCA Slovakia už pred rokmi. Strašne nás to posunulo dopredu a zmenilo naše rozmýšľanie a pohľad na podnikanie ako také. Všetko sme znásobili minimálne dvojnásobne. Počet zamestnancov, príjem, zisk atď. Mne ako osobe sa zmenil život a želal by som to každému z vás. Bol som niekoľko rokov po veľmi, veľmi ťažkej autohavárií, ktorú som si zapríčinil sám a moje uzdravovanie nastalo aj vďaka ziskom zo školení, ktoré som absolvoval v HCA.

 • Marián GERBOC, GVP, s.r.o.
 • Humenné

Žiadny titul nie je zárukou toho, že sa človek v podnikaní uchytí, iba praktické vedomosti. V HCA Slovakia takéto vedomosti existujú v oblasti obchodu, manažmentu aj výberu ľudí. Preto tam odporúčam študovať.

 • Róbert Zagyi, MARKÍZY, s.r.o.
 • Rimavská Sobota
Prihláška na službu

Už iba krok Vás delí od cenných informácií pre Váš ďalší kariérny aj živorný rast.

Trvanie:
1 deň

Najbližšie termíny:
10.6.2022 (Liptovský Mikuláš)

Prednášajúci:
Ing. Ladislav Pavlík, Mark de Turck, Fritz Spohn, Heimo Bucerius

Služba je určená pre:
majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem

Cena:

399,- €

bez DPH