Práca s ľuďmi

Pravidlá správneho zaškolenia zamestnancov

Aj vám sa už stalo, že nejaký novoprijatý alebo nedávno povýšený pracovník nevydržal na svojom novom poste? Nie je to príjemná skúsenosť a nejeden šéf sa potom pýta sám seba, kde sa stala chyba. Najčastejšia príčina je pritom omnoho jednoduchšia, než by sa mohlo zdať: jedná sa o nesprávne alebo nedostatočné zaškolenie.

Schopnosť učiť vlastných zamestnancov je pravdepodobne tá najdôležitejšia schopnosť šéfa. Povedzme si úprimne, školy našich ľudí do práce nepripravujú v dostatočnej miere a aj keď preberáte niekoho „od fachu“, aj tak existujú postupy či nuansy, ktoré sa musí vo vašej firme naučiť akoby nanovo.

Aby zaškoľovací systém fungoval, musíte mať v prvom rade spísané popisy prác. Bez toho aby ste mali spísané to, čo chcete zaškoľovať, bude zaškolenie neefektívne a bude do veľkej miery vyžadovať fyzickú prítomnosť vás alebo personalistu. Ak to máte spísané, potom to môže do určitej miery prebiehať aj bez vašej prítomnosti, no hlavne na nič nezabudnete a prakticky každého nového pracovníka naučíte všetko, čo treba.

Dobré zaškoľovanie prebieha krok po kroku, striedaním teórie a praxe. Jednou z najväčších chýb je snaha odovzdať zamestnancovi veľa údajov naraz. S veľkou pravdepodobnosťou v tom bude mať zmätok a to, čo si z toho zapamätá, bude mizivé percento. Ak ho ale budete učiť krok po kroku, po každom menšom kroku ho to necháte vyskúšať alebo natrénovať, dosiahnete lepšie a stabilnejšie výsledky. Ak napríklad zaškoľujete telefonistu, nechajte ho najskôr naučiť sa predstavenie firmy, potom to s ním natrénujte a tvárte sa pritom ako klient, ktorému volá.

Dávajte veľký dôraz na porozumenie všetkých slov v materiáloch. Ak chcete zabezpečiť čo najvyššiu úroveň porozumenia, zabezpečte, aby zamestnanec naozaj rozumel každému slovu v texte. Jediný dôvod, prečo človek nevie konať a porozumieť nejakej oblasti, je nepochopené slovo. Stačí len jedno jediné nepochopené alebo zle pochopené slovo a celý text mu buď nedá význam vôbec, alebo ho pochopí úplne nesprávne. A to je problém! Čo je ešte horšie, človek odmieta to, čomu nerozumie. A ak človek nerozumie slovám vo svojej práci, nebude ju chcieť robiť alebo v nej nebude dosahovať také výsledky, ako by mohol.

Presné spôsoby, ako správne spísať materiál a ako zabezpečiť, aby pracovník naštudoval materiál a aj mu porozumel, sa naučíte na seminári Delegovanie práce. Teším sa na vás!

Autor článku: Roman Baláž

 

Prihlásiť sa na ONLINE bezplatnú prednášku

Ak vám nevyhovuje žiadny z uvedených termínov, pozrite si záznam z prednášky TU

Prihlásiť sa na bezplatnú prednášku


    29.6.2022 - B. Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov

    Ak vám nevyhovuje žiadny z uvedených termínov, pozrite si záznam z prednášky TU