Komplexne vzdelávanie

Ako nastaviť ceny tovarov a služieb, aby firma bola zisková?

Iba máloktorá téma vzbudzuje v biznise väčšie vášne ako cena. Pravdepodobne každý z nás sa už stretol s námietkou, že je cena privysoká. Hoci šikovný obchodník dokáže túto námietku vyriešiť, faktom zostáva, že aby firma fungovala, ceny jej tovarov a služieb musia byť nastavené perfektne. Ak sú privysoké, strácate zákazníkov, ak sú prinízke, vyrábate stratu.

Určiť správnu cenu je jednou z úloh top manažmentu, ktorý musí vedieť správne vyrátať všetky náklady, dane a poplatky, a váš hrubý zisk. Tento seminár nebude o obchodných technikách, ale o základných pravidlách cenotvorby, rozpočtov a financií. Najviac ho ocenia majitelia, ale aj generálni, výrobno-technickí, obchodní a finanční riaditelia, ako aj všetci výkonní pracovníci, ktorí sa podieľajú na cenotvorbe. Príďte na seminár nemeckého odborníka Heima Buceria a naučte sa nastaviť cenu tak, aby pokrývala všetky náklady firmy, výplaty zamestnancov a váš zisk.

Cenotvorba

Tento seminár je určený majiteľom a riaditeľom firiem, finančným riaditeľom a vedúcim pracovníkom na vyššom stupni riadenia firmy. Vďaka údajom zo seminára získate istotu v tom, aby ste určili správnu cenu produktov a služieb firmy tak, aby ste zachovali a podporili jej ziskovosť a konkurencieschopnosť. Budete schopný skalkulovať a pripraviť rozpočty rozsiahlych a dlhotrvajúcich výrobných a investičných aktivít.

 

Prečo si vybrať tento seminár

01

Najdôležitejšie povinnosti majiteľa v oblasti cenotvorby


Pokiaľ nastavujte ceny produktov iba na základe trhu bez toho, aby ste zistili, či skutočne pokrývajú všetky fixné i variabilné náklady, tak môžete firme spôsobiť vážne straty.

02

Získate presný návod ako robiť rozpočty


Či už sa jedná o krátkodobé alebo dlhodobé aktivity, tak je potrebné presne vopred určiť ich ziskovosť, aby majiteľ firmy vedel posúdiť, či sa do danej aktivity oplatí investovať.

03

Praktické údaje, ktoré môžete okamžite použiť

Účastníci seminára často píšu, že im stačilo zaviesť len niekoľko získaných nástrojov zo seminára a zlepšilo zisky i celkovú finančnú situáciu firmy.

04

Skúsený expert a kouč z Nemecka

Prednášateľom seminára je Heimo Bucerius, skúsený kouč, konzultant, ktorý nastavil systém riadenia financií s nemeckou presnosťou v mnohých svetových firmách.

Témy zahrnuté v seminári

 • Ako správne vypočítať maržu?
 • Ako správne vypočítať výrobné a materiálové náklady?
 • Ako robiť rozpočty na dlhodobé projekty?
 • Čo sú to „skryté“ náklady a ako ich neprehliadať?
 • Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri cenotvorbe?
 • Čo sa deje v hlave zákazníka, keď po prvý raz vidí cenu toho, čo si chce kúpiť, a ako s tým pracovať?
 • Čo robiť v prípade cenových vojen?
 • Ako vysoko je možné nastaviť cenu tak, aby ju trh prijal?
 • Kedy cenu zvyšovať a kedy ju znížiť?
 • Čo robiť s cenami v čase kríz alebo v časoch, keď firma vyrába stratu?
 • Ktoré manažérske nástroje je možné použiť na zvyšovanie efektivity s ohľadom na cenu?
 • Čo robiť, pokiaľ „vyššia moc“ zasiahne do vašej ziskovosti takpovediac „z večera do rána“?
 • Praktické skúsenosti z nastavovania provízií, odmien a výplat personálu.

1.
Urobte si bezplatnú analýzu firmy
2.
Absolvujte seminár Cenotvorba
3.
Nastavte správne cenotvorbu a vytvárajte zisk.

Referencie klientov

Čo hovoria naši absolventi?

Pozrite si výsledky aké dosiahli absolventi našich školení. 96% z nich, pripisuje nárast ich podnikania práve vedomostiam z našich školení.

Myslím, že prínos HCA Slovakia je pre Slovensko nevyčísliteľný. Ak si predstavím, čo spôsobilo vzdelávanie v HCA pre našu firmu, potom v rámci Slovenska je to obrovský prínos, ktorý pozdvihol podnikanie v tejto krajine. Zlepšujete fungovanie organizácii, v ktorých pracuje nemalé množstvo ľudí a hlavne týmto ľuďom ste zlepšili ich život. Škoda len, že títo ľudia o tom vedia tak málo. Myslím, že žiadna škola mi nedala tak dôležité informácie.

 • Ing. Vladimír Vaško, GVP s.r.o.
 • Humenné

Dnešná doba sa veľmi rýchlo mení a kto sa na zmeny nepripravuje, bude to mať veľmi ťažké. Preto sa treba neustále vzdelávať. V HCA Slovakia sme našli funkčné spôsoby, ako rýchlo napredovať.

 • Ján Antal, Agglu Int., s.r.o.
 • Turčianske Teplice

Mne ako majiteľovi aj celej našej firme dalo štúdium v HCA Slovakia veľmi veľa. Najviac oceňujem pravdivé a rýchlo použiteľné informácie. Stačí prísť, naštudovať, zaviesť ich do praxe a výsledky sa dostavia. Vďaka štúdiu sa zvýšila naša tvorivosť a celá firma sa zrýchlila a zlepšila.

 • Peter Vanka, ORIN Slovakia, s.r.o.
 • Zvolen

Dobrý podnikateľ by mal poznať ľudí, mal by vedieť, ako myslia a prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Preto by som všetkým podnikateľom odporúčal, aby sa zlepšovali a študovali v HCA Slovakia. Vďaka tomu sa bude lepšie dariť nielen ich firme, ale aj rodine a celej spoločnosti.

 • Michal Homza, PSS SVIDNÍK, a.s.
 • Svidník

Akonáhle som začal študovať v HCA Slovakia, naučil som sa odovzdávať prácu druhým, ktorí to boli zrazu schopní robiť rovnako dobre – ak nie lepšie – ako ja. Firma začala znovu rásť a naše myšlienky sa začali rýchlo a masívne šíriť.

 • Marek Pitoňák, VEGAS Group s.r.o.
 • Poprad

Mojou prvou zásadou je byť o krok pred konkurenciou vďaka správnym informáciám. V našej firme si vždy rýchlo otestujeme, či niečo naozaj funguje alebo nie. A spolupráca s HCA Slovakia funguje. Z mojej skúsenosti sa preto oplatí študovať.

 • Marián Vysoký, AV GAST, s.r.o.
 • Košice

V roku 2011 sa moja firma rozrástla a organizačne som ju nezvládal. Vtedy som sa dostal na seminár HCA Slovakia. V priebehu roka som jednu oblasť vo firme za druhou dal do poriadku. Výkon firmy sa strojnásobil a ja mám viac času na rodinu a koníčky. Preto školenia od HCA Slovakia vrelo odporúčam.

 • Milan Paprčka, CBS spol, s.r.o.
 • Kynceľová

Školenie v HCA Slovakia sa nám veľmi osvedčilo. Naši ľudia presne vedia, čo a ako vo firme funguje, sú viac samostatní a viac sa stotožňujú s našimi cieľmi. Je jedno, čo človek robí, ale mal by sa vždy vzdelávať, lebo potom sa mu pracuje ľahšie a lepšie.

 • Michal Dobrota, L & M interiér, s.r.o.
 • Banská Bystrica

Podnikateľ musí mať prirodzenú autoritu, veľké schopnosti a ľudí, ktorí ho pre tieto schopnosti rešpektujú. Naučiť sa riadiť ľudí je možné a netreba vymýšľať teplú vodu. O tom som veľa študoval a mnoho sa aj naučil hlavne v HCA Slovakia.

 • Ľuboš Regec, TIS Slovakia, s.r.o.
 • Stará Ľubovňa

My sme mali to šťastie, že sme mohli využiť služby HCA Slovakia už pred rokmi. Strašne nás to posunulo dopredu a zmenilo naše rozmýšľanie a pohľad na podnikanie ako také. Všetko sme znásobili minimálne dvojnásobne. Počet zamestnancov, príjem, zisk atď. Mne ako osobe sa zmenil život a želal by som to každému z vás. Bol som niekoľko rokov po veľmi, veľmi ťažkej autohavárií, ktorú som si zapríčinil sám a moje uzdravovanie nastalo aj vďaka ziskom zo školení, ktoré som absolvoval v HCA.

 • Marián GERBOC, GVP, s.r.o.
 • Humenné

Žiadny titul nie je zárukou toho, že sa človek v podnikaní uchytí, iba praktické vedomosti. V HCA Slovakia takéto vedomosti existujú v oblasti obchodu, manažmentu aj výberu ľudí. Preto tam odporúčam študovať.

 • Róbert Zagyi, MARKÍZY, s.r.o.
 • Rimavská Sobota

Bonusy

Celková hodnota bonusov 650 € - Zdarma

Poseminárny koučing

Po seminári vás osobne navštívi poradca pre vzdelávanie a pomôže vám so zavedením informácií do praxe.

500 €

Zdarma

12 bodov, podľa ktorých hodnotiť pracovníkov

Získate praktický ebook, ktorý je nevyhnutnou pomôckou pre každého manažéra.

100 €

Zdarma

Predplatné časopisov

Získate predplatné praktických časopisov o manažmente: Úspešní manažéri a Tigroviny.

50 €

Zdarma


Prihláška na službu

Už iba krok Vás delí od cenných informácií pre Váš ďalší kariérny aj životný rast.

Trvanie:
1 deň (1 x 6 hodín)

Najbližšie termíny:
momentálne nie je naplánovaný (Pripravujeme)

Prednášajúci:
Heimo Bucerius, Nemecko | tlmočník Mgr. Marcel Pavlík

Služba je určená pre:
majiteľov, výkonných, výrobno - technických a finančných riaditeľov

Cena:

799,- €

bez DPH