ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminár o produktivite

 
 
 
Prednášajúci:
Ing. Ladislav Pavlík, Mgr. Marcel Pavlík
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov a riaditeľov firiem, top manažment
Trvanie:
3 dni
Najbližšie termíny:
04.02. - 06.02.2022, Košice
15.03. - 17.03.2022, Košice
22.02. - 24.02.2022, Nitra
14.01. - 16.01.2022, on-line
Cena:
1699,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Spôsoby zvyšovania produktivity práce riadiacich pracovníkov

Seminár je určený pre majiteľov, výkonných riaditeľov a vedúcich pracovníkov firmy. Dôraz sa kladie na praktické využitie nadobudnutých vedomostí. Na seminári sa prednášajú výlučne tie údaje, ktoré sú overené dlhoročnou praxou a ktoré používajú úspešné podnikateľské subjekty na celom svete.

 Seminár o produktivite

Témy:

 • Čo šéf musí a čo nesmie urobiť, aby udržal schopných ľudí? Stačia na to peniaze?
 • Prečo strácajú pracovníci chuť do práce? Prečo ľudia robia práve u mňa?
 • Mám ešte chuť chodiť do práce ako pred pár rokmi? Ako sa znova „naštartovať“?
 • Prečo ešte vlastne robím? Musím, či ma to baví?
 • Robím všetko pre zamestnancov a oni si to nevážia, prečo?
 • Mám strach zo schopných ľudí? Prečo schopní odchádzajú?
 • Ako neomylne spoznať pôvodcu problémov vo firme?
 • Som dobrý šéf? Ja riešim problémy podriadených alebo podriadení moje?
 • Čo má byť výsledkom šéfovej práce?
 • Čo urobiť, aby som bol efektívnejší, lepší ako včera?
 • Akú zvoliť stratégiu na ochranu svojich stálych zákazníkov? Ako korektne získavať nových?
 • Podľa čoho viem, že môžem (prípadne musím) prijať novú pracovnú silu?
 • Ako správne vyberať ľudí do zamestnania?
 • Za čo má brať peniaze majiteľ vo firme? Aké sú práva a povinnosti majiteľa?
 • Aký je rozdiel medzi majiteľom a výkonným riaditeľom?
 • Vychoval som už niekoho, kto robí prácu tak dobre ako ja?
 • Ako správne delegovať povinnosti a právomoci?
 • Ako spolupracovať s príbuznými vo firme?
 • Čo robiť s podriadeným ak nemá výkony? A čo s takým, ktorý je najlepší?
 • Viem nájsť ohniská problémov vo firme?
 • Prečo musím pracovať dlhšie ako 8 hodín denne? Dá sa to efektívnejšie?
 • Má moja organizačná štruktúra logiku? Som si istý, že zabezpečí stabilné prežitie bez veľkých zmien?
 • Ktoré činnosti sú nevyhnutné na dlhodobé fungovanie firmy?
 • Ako položiť pevný základ, aby tu moja firma bola „aj o 100 rokov“?
 • Ako budovať pobočky? Kedy môžem bezpečne spustiť novú činnosť?
 • Prečo tržby klesajú v najnevhodnejšej chvíli? Ako predvídať poklesy?

Výsledok seminára: Vyškolený účastník, ktorý pozná ucelenú základnú filozofiu a metódy manažérskeho know-how, pozná hlavné vplyvy na motiváciu pracovníkov a vie, ako ich aplikovať do života. Dokáže zorganizovať firmu, vie zadefinovať výsledok práce pre každého pracovníka, vie mu prideliť štatistiku, vytvoriť komunikačné línie a hlavne vie priviesť svoje oddelenie, resp. firmu k bezproblémovému fungovaniu. Účastník seminára získa informácie ako zlepšiť oblasti, ktoré mu robia problémy. Porovná si svoj pracovný štýl s princípmi práce stabilných a úspešných spoločností, ktoré sú na trhu už niekoľko desiatok rokov.


Chcem sa prihlásiť na tento seminár

Foto: Freepik

Referencie

Som nadšená, že také niečo vôbec na Slovensku je. Moje dojmy sú veľmi dobré. Bolo to pre mňa veľkým prínosom. Ing. Zuzana Š., Stropkov

Seminár mi dal veľa nových poznatkov. Utvrdila som sa, čo vo firme funguje správne a ktoré oblasti treba zmeniť, prípadne zaviesť nové. Ing.  Eva T., Zvolen

Profesionalita, celkové priblíženie smeru, akým sa musí spoločnosť pohnúť, aby bola úspešná. Pavol A., Rimavská Sobota

Seminár bol nad moje očakávania, dostal som nový pohľad na riadenie firmy, zvýšenie efektivity a návod na zvyšovanie produktivity. Ján C., Prievidza

„Seminár bol na kvalitatívne vysokej úrovni, bol som milo prekvapený.“ Andrej B., Humenné

„Cenné rady v podnikaní, určite sa budem snažiť zaviesť do praxe.“ Peter F., Dolný Kubín

„Veľmi skvelé a prínosné pre môj osobný rozvoj a nájdenie príčiny.“ Boris G., Raslavice

„Vynikajúce, dobre a zaujímavo podané.“ Peter H., Trnava

„Veľmi prínosné, nakoľko sme v praxi nejaký ten rok, veľmi dobre sa to chápalo. Predstavovali sme si za tým reálne veci z praxe.“ Marián L., Humenné

"Úžasný seminár, ktorý zodpovedal mnoho mojich otázok a už dnes viem, že ich zavedením nielen zefektívnim nielen svoju prácu, ale aj prácu celej firmy." Erika Ž., Banská Bystrica

"Bol som veľmi prekvapený, lebo som si nemyslel, že takéto školenie môže byť až také zaujímavé. Veľa som sa naučil a prišiel som na to, aké mám nedostatky. Ďakujem veľmi pekne!" Vasiľ S., Veľké Kapušany

ENGLISH VERSION