ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program - Kvalifikovaný personalista

 
 
 
Prednášajúci:
rôzni
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov a riaditeľov firiem, top manažment
Trvanie:
6 dní
Najbližšie termíny:
21.09. - 26.09.2021, Košice
03.11. - 08.11.2021, Nitra
Cena:
2999,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Chcete mať vo firme vynikajúcich, produktívnych a lojálnych ľudí? Ako vytvoriť hviezdny tím, ktorý bude spoločne postupovať smerom k stanoveným cieľom? Životne dôležitou pozíciou vo firme je práve kvalifikovaný personálny manažér. Tento seminár je určený pre personalistov, majiteľov, riaditeľov ľudských zdrojov a vedúcich oddelení, ktorí sa spolupodieľajú na personálnych otázkach.

 Program - Kvalifikovaný personalista

Témy:

 • Ako zostaviť inzerát, ktorý pritiahne tých najlepších? Kam ho umiestniť?
 • Ako viete na základe poslaného životopisu koho na pohovor pozvať a koho nie?
 • Čo urobiť pre to, aby vaša firma bola atraktívna v očiach potenciálnych záujemcov o prácu?
 • Ako môžete otestovať skutočné schopnosti kandidáta už počas pohovoru?
 • Ktoré otázky musíte určite položiť kandidátovi na pohovore?
 • Ako rýchlo zistíte, s kým sa treba rozlúčiť ešte počas skúšobnej doby?
 • Ako dosiahnuť, že neúspešný pracovník odíde korektne a nespôsobí firme škodu?
 • Kto má zaškoľovať nového pracovníka a kto má preškoľovať stálych zamestnancov?
 • Ako rýchlo a dobre spísať postupy práce vo firme? Čo majú tieto materiály obsahovať?
 • Poznáte základné princípy efektívneho študovania?
 • Ako viete už počas zaškoľovania zistiť, či ste vybrali správneho človeka?
 • Ako platiť nového človeka v dobe zácviku? Aké výhody mu môžete poskytnúť a čo mu naopak nedať?
 • Ako rýchlo rozpoznať pracovníka, ktorý sa na svojom novom poste určite neuchytí?
 • Čo je to štatistika a ako ju určiť pre konkrétny pracovný post?
 • Ako vybrať správnu štatistiku, ktorá odzrkadľuje skutočný výkon pracovníka?
 • Ako stanoviť mierku grafu a určiť správnu kvótu pre pracovný post?
 • Čo znamená „byť efektívny“ a ako to dosiahnuť?
 • Ako s tým istým počtom ľudí zdvojnásobiť výkon?
 • Prečo je šéf opakovane vyrušovaný niektorými podriadenými? Ako tomu zamedziť?
 • Kde sú skryté príčiny nízkej efektivity? Ako ich odhaliť a odstrániť?
 • Aké opatrenia zaviesť, aby nevznikali chyby v bežnej operatíve?
 • Čo robiť, aby permanentný stres v práci nemal vplyv na zdravie vedúceho pracovníka?

Výsledok seminára: Človek, ktorý vie, ako urobiť nábor tak, aby získal na pohovory tých najvhodnejších kandidátov a dokáže rýchlo a s istotou odhadnúť záujemcu o prácu. Pozná základné princípy efektívneho štúdia, vie pripraviť písomné študijné materiály pre nového i stáleho človeka. Vie, ako má merať výkonnosť ľudí vo firme a vie definovať, čo má byť výsledkom práce každého pracovníka. Dokáže včas rozoznať a odstrániť hlavné príčiny nízkej efektivity seba, svojich podriadených a celej firmy.