ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marketing

 
 
 
Prednášajúci:
Mgr. Gabriela Redayová
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov firiem, manažérov, pracovníkov marketingu a predaja
Trvanie:
3 dni
Najbližšie termíny:
Tento kurz teraz nemá žiadne termíny
Cena:
999,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Prekvapujúco presný a jasný kurz pre majiteľov firiem, vedúcich pracovníkov a pracovníkov marketingu. V kurze sú zhrnuté všetky zásady, súvislosti a filozofické pozadie marketingu. Naučíte sa ako správne a efektívne robiť marketing, propagáciu, čo je to pozicioning, aké sú základné zásady tvorby a stratégie reklamy. Dozviete sa veľa informácií o podstate marketingu a jeho súvise s umením. Sú to údaje, ktoré sú životne dôležité pre každého úspešného manažéra a marketingového pracovníka.

 Marketing

Témy:

 • Ako osloviť verejnosť tak, aby to vyvolalo potrebu kúpiť si daný produkt?
 • Ako získať istotu v tom, že ľudia budú to, čo propagujete, považovať za dostatočne hodnotné, aby to vymenili za svoje ťažko zarobené peniaze ešte skôr, než skutočne investujete do propagácie?
 • Akú postupnosť má dodržať každý propagačný materiál, aby bol akceptovateľný pre zákazníka?
 • Čo je to pozicioning? Ako ho môžete využiť vo svojej reklame, plagátoch, reklamných článkoch alebo v PR?
 • Ako u potenciálneho zákazníka vyvoláte dojem, že mu je niečo známe, dokonca aj keď nemá žiadne vedomosti o predmete, o ktorom hovoríte?
 • Čo je cieľom marketingu? Ktoré kroky zahŕňa kompletný marketingový cyklus?
 • Aké sú hlavné princípy platné pre akúkoľvek marketingovú akciu?
 • Ako sa tvorí reklama?
 • Čo verejnosť vyžaduje od reklamy?
 • Aké sú nevyhnutné prvky ekonomicky rentabilnej reklamy?
 • Ako sa tvoria úspešné reklamné texty?
 • Ako viete dopredu odhadnúť, či váš reklamný text zapôsobí na človeka v tom okamihu keď ho berie do rúk a rozhoduje sa, či ho zahodí alebo prečíta?
 • Ktoré faktory vlastne rozhodnú o tom, či človek vašu reklamu zahodí alebo nezahodí ?

Výsledok kurzu: Absolvent, ktorý pozná a vie v praxi použiť základné princípy propagácie a marketingu, pozná technológiu pozicioningu a všetky hlavné zásady pre akúkoľvek marketingovú akciu. Dokáže vytvoriť účinnú reklamu, ktorá vyvolá odozvu u zákazníkov a tým vedie k zvýšeniu príjmu firmy.

Foto: Freepik

Referencie

 

!!! POZOR V OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI SÚ UVEDENÉ VŠETKY KURZY HCA, 
PROSÍM ZVOĽTE VAMI POŽADOVANÝ KURZ.