ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manažment podľa štatistík

 
 
 
Prednášajúci:
Mgr. Gabriela Redayová, Ing. Katarína Pavlíková, Roman Baláž
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem
Trvanie:
3 dni
Najbližšie termíny:
Tento kurz teraz nemá žiadne termíny
Cena:
999,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Kurz je určený pre majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem. Účastníci kurzu dostanú informácie o štatistikách, ktoré sú jedným z najobjektívnejších a najspravodlivejších nástrojov riadenia. V tomto kurze sa naučíte riadiť podľa podstatných faktov a nie podľa dojmov. Kurz obsahuje veľa praktických cvičení, kde študent rieši konkrétne situácie zo svojho pracovného života.

 Manažment podľa štatistík

Témy:

 • Ktoré základné pojmy musí manažér bezpodmienečne poznať, aby vedel dobre riadiť firmu?
 • Aký je rozdiel medzi grafom a štatistikou?
 • Aký je rozdiel medzi produktom a štatistikou?
 • Prečo sa niektoré grafy nedajú vyhodnotiť?
 • Čo musí jednoznačne ukazovať správny graf?
 • Kedy používame graf „hore nohami“?
 • Kedy je výhodné použiť kumulatívnu štatistiku?
 • Ako čítať štatistiky?
 • Aké sú najčastejšie chyby pri čítaní štatistík?
 • Čo je to trend a ako ho správne určiť?
 • Aké dlhé obdobie treba sledovať ak chceme správne určiť trend vývoja?
 • Ako správne stanoviť štatistiku pre kohokoľvek vo firme?
 • Ako nájsť odchýlku od ideálnej scény?
 • Ako zvýšiť svoje vlastné štatistiky?
 • Ako sa správne stanovujú úlohy a kvóty pre pracovníkov?
 • Ako postaviť systém, ktorý sám seba kontroluje, opravuje nedostatky
 • a predpovedá núdzové situácie?
 • Ako zostaviť organizačné informačné centrum firmy?
 • Čo je dôležité spraviť, aby manažér nebol zavalený príliš veľkým množstvom informácií?
 • Čo je to „systém rýchleho priebehu“ a ako uľahčí prácu vedúcemu pracovníkovi?
 • Ako riadiť pobočku na diaľku?
 • Čo môžete zistiť porovnaním štatistík?
 • Prečo sa niektoré grafy napriek maximálnemu úsiliu nedvíhajú?

Výsledok kurzu: Vyškolený účastník, ktorý má znalosti potrebné na riadenie akejkoľvek podnikateľskej činnosti pomocou štatistík a vie zabezpečiť stabilné zvyšovanie produkcie. Dokáže sa vysporiadať s náhlymi poklesmi, vie ich predvídať a zabezpečiť, aby sa neopakovali. Pre každého pracovníka vie určiť kvótu a nastaviť ho na optimálny výkon, takže firma ako celok prosperuje a dosahuje plánovaný zisk.

Foto: Freepik

Referencie

Je to super systém, neviem o ničom lepšom. Ing. Erik G., Banská Bystrica

!!! POZOR V OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI SÚ UVEDENÉ VŠETKY KURZY HCA, 
PROSÍM ZVOĽTE VAMI POŽADOVANÝ KURZ.