ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etika a prežitie firmy

 
 
 
Prednášajúci:
Mgr. Gabriela Redayová, Ing. Katarína Pavlíková, Roman Baláž
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem
Trvanie:
3 dni
Najbližšie termíny:
Tento kurz teraz nemá žiadne termíny
Cena:
999,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Kurz „Etika a prežitie v podnikaní“ patrí k základným pomôckam úspešného manažéra. Aj v pracovnom živote sa stretávame so situáciami, keď je jednoznačne potrebné dať jasné stanovisko a rozhodnúť napriek tomu, že si uvedomujeme aké rôzne následky a dosah môže mať naše rozhodnutie na ostatných. Istota, že rozhodnutie je správne, by určite pozíciu toho, kto rozhoduje, uľahčila. Lenže to, či rozhodnutie bolo správne, ukáže až budúcnosť. Tento kurz obsahuje nástroje, ktoré určujú správnosť rozhodnutia hneď na začiatku. Kurz sa študuje individuálne pod vedením skúseného supervízora, obsahuje veľa praktických cvičení, v ktorých študent rieši konkrétne situácie z pracovného života.

 Etika a prežitie firmy

Témy:

 • Viete, že život človeka sa skladá z viacerých „sfér“, že medzi nimi existujú pevné väzby a že akákoľvek nerovnováha medzi niektorými z nich ovplyvňuje aj tie ostatné?
 • Aké je merítko pre pojmy správny a nesprávny? Kto alebo čo vlastne určuje čo je správne a čo nesprávne?
 • Aké existujú spôsoby, ako niečo urobiť, aby sa stav človeka, skupiny, firmy alebo oddelenia zlepšil?
 • Aká je základná povaha človeka? Akú rolu v tom zohráva etika, morálka, spravodlivosť?
 • Čo urobiť, keď je človek, skupina, situácia, firma alebo oddelenie skôr príťažou ako vecou, ktorá spôsobuje prospech?
 • Viete ako si udržať svoju vlastnú moc?
 • Ako súvisí etika s produkciou?
 • Kedy a ako používať etické akcie?
 • Čo môžu spôsobiť „iné zámery“ vašich zamestnancov a ako ich zvládnuť?
 • Ako dodržiavanie etiky vplýva na rast organizácie?
 • Prečo si niektoré firmy nedokážu udržať personál?
 • Odmeňujete svojich ľudí spravodlivo?
 • Čo je príčinou toho, že človek nie je schopný dosiahnuť trvalé šťastie?

Produkt kurzu: vyškolený účastník, ktorý má znalosti a schopnosti, potrebné na nastoleniu etiky v akejkoľvek oblasti. Človek, ktorý je schopný ju udržať a tým postaviť nevyhnutný základ na neustále zvyšovanie produkcie a rýchlu expanziu firmy.

Foto: Freepik

Referencie

Výborné, skvelá atmosféra, veľké plus pre mňa do budúcna. Dana P., Zvolen

!!! POZOR V OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI SÚ UVEDENÉ VŠETKY KURZY HCA, 
PROSÍM ZVOĽTE VAMI POŽADOVANÝ KURZ.