ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efektívny marketing

 
 
 
Prednášajúci:
Mgr. Ivana Sekeráková
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov, riaditeľov a marketingových pracovníkov
Trvanie:
2 dni
Najbližšie termíny:
18.01. - 19.01.2022, Nitra
Cena:
1 199,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Seminár je určený pre majiteľov a riaditeľov firiem, vedúcich marketingových oddelení a tých, ktorí určujú stratégiu marketingu vo firme.

Veľkosť písma, farbu podkladu, text reklamy, zaujímavý obrázok – to všetko za vás vymyslí marketingová agentúra alebo váš pracovník. Ale to, ako, kedy a v akej kombinácii máte použiť letáky, e-maily, listy, reklamu v rádiu, web stránku, či ktorý produkt propagovať, to musíte stanoviť vy. Je na šéfovi, aby určil celkový koncept firemného marketingu a podriadení (alebo reklamná agentúra) ho majú naplniť. Iba takto k sebe nasmerujete kupujúcich zákazníkov. Zle nastavený marketingový koncept môže „zožrať“ milióny a nepriniesť žiaden efekt. Naopak, dobre nastavená marketingová stratégia vám za rozumný peniaz prinesie veľký ohlas a taký pretlak záujemcov, že si budete môcť vyberať tie najziskovejšie zákazky. Dokonca aj keď sa vám dnes darí, nesmiete zaspať dobu, lebo vás predbehne konkurencia. Šéf, a nik iný, musí určiť celkovú marketingovú stratégiu firmy.

 Efektívny marketing

Témy:

 • Čo je to marketing a aký je jeho hlavný účel?
 • Ako dobre zorganizovať oddelenie marketingu?
 • Čo má byť výsledkom práce oddelenia marketingu?
 • Čo je produktom vašej firmy? Viete presne, akú hodnotu má tento produkt v očiach zákazníka?
 • Prečo je dôležité dobre poznať svoju cieľovú skupinu?
 • Poznajte svoju konkurenciu – ako urobiť analýzu konkurencie a ako ju použiť?
 • Prečo si občas potrebujete „obuť topánky vašich konkurentov“?
 • Ako správne komunikovať s marketingovou agentúrou?
 • Aký je účel prieskumov a ako ich robiť?
 • Ako správne zostaviť otázky prieskumu?
 • Ako vyhodnocovať prieskumy a používať ich výsledky v propagácii?
 • Podľa akých zásad vytvárať propagačné materiály?
 • Ako už na začiatku, ešte predtým než investujete, viete rozlíšiť, ktorá reklama prinesie efekt a ktorá nie?
 • Ako sa stať profesionálom v oblasti marketingu?

Výsledok seminára: Človek, ktorý vie presne naplánovať úspešnú marketingovú stratégiu firmy v rámci rozpočtu, ktorý má k dispozícii.

Dôležité upozornenie: Súčasťou seminára je množstvo praktických cvičení, preto si účastníci musia so sebou priniesť aspoň päť tlačovín (novín, letákov alebo časopisov), kde sú uverejnené reklamy renomovaných firiem z ich oblasti podnikania. Takisto sa odporúča, aby si účastníci so sebou priniesli vlastné propagačné materiály, ak ich majú k dispozícii.


Chcem sa prihlásiť na tento seminár

Foto: Freepik

 

Referencie

„Seminár bol super, veľmi uvoľnená atmosféra, aj som sa bavil, super prednášajúca.“ Adam K., Poprad

„Bolo to veľmi prínosné a hlavne aplikovateľné v praxi.“ Daniela D., Košice

"Na ničom lepšom som ešte nebol." Martin B., Ludrová

"Zistil som veľa nového, bol pre mňa prínosom. Tiež som zistil že 24 hodín je málo a že ma toho čaká ešte oveľa viac." Marek C., Žilina

"Moje celkové dojmy zhrniem do jedného slovíčka, jednej vety WAU. Obsahovo výborná prednáška s fantastickou prednášajúcou." Miroslav H., Košice

"Viem, čo treba robiť a ako by to malo vypadať." Stanislav J., Žilina

"Veľmi pozitívne, nové info, rozšírené obzory, vedomosti." Peter K., Poprad

"Výborný seminár, pre mňa veľmi, veľmi hodnotný najmä množstvom praktických informácií. Najviac ma potešilo, že mi objasnil môj „vágny“ pojem a predstavu marketingového pracovníka. Musím vyzdvihnúť prednášajúcu Ivanku Sekerákovú – podľa mňa jedna z najlepších školiteľov v HCA. Máte poklad." Katarína Z., Žilina

"Som spokojný! Plný elánu do nových výziev." Michal Ž., Sobrance

"Výborné. Splnil moje očakávania, dostal som odpovede na všetky moje otázky. Odchádzam s jasnou predstavou a osnovou ako naštartovať marketing vo firme." Marek P., Kežmarok

"Super poznatky, ktoré absolútne absentovali v našej firme doteraz a teším sa na budúci prínos po zavedení." Ladislav E., Košice

"Mám veľmi dobrý pocit zo školenia. Vynikajúca prednášateľka. S marketingom som sa predtým nezaoberala. Ale bolo to vysvetlené jednoducho, logicky. Ako všetko funguje, ale je za tým strašne veľa práce." Marcela V., Rimavská Sobota

"Seminár sa mi veľmi páčil. Veľa nových informácií som dostal." Vladimír B., Granč - Petrovce

"Pútavé, prednáška bola maximálne odborná a nenudila aj napriek času." Peter B., Prievidza

 


Chcem sa prihlásiť na tento seminár