ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efektívne vodcovstvo

 
 
 
Prednášajúci:
Ing. Katarína Pavlíková, Mgr. Gabriela Redayová, Roman Baláž
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem
Trvanie:
3 dni
Najbližšie termíny:
Tento kurz teraz nemá žiadne termíny
Cena:
999,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Kurz je určený pre každého vedúceho pracovníka a patrí k základným znalostiam úspešného manažéra. Tak ako vo všetkých oblastiach života, aj v pracovnom živote sa vedúci pracovník stretáva so situáciami, kedy je potrebné dať jednoznačné stanovisko a rozhodnúť napriek tomu, že si uvedomuje, aké rôzne následky a dosah môže mať jeho rozhodnutie na ostatných. Istota, že dané rozhodnutie je správne, by mu určite uľahčila situáciu. Lenže to, či bolo naozaj správne, ukáže až budúcnosť. Tento kurz obsahuje nástroje, ktoré pomáhajú určiť správnosť rozhodnutia hneď na začiatku. Kurz sa študuje individuálne pod vedením skúseného supervízora a obsahuje veľa praktických cvičení, v ktorých študent rieši konkrétne situácie zo svojho života. Je to jeden z kurzov, ktorý vie účastník využiť na zlepšenie situácie tak v pracovnej, ako aj súkromnej oblasti života.

 Efektívne vodcovstvo

Témy:

 • Viete, že život človeka sa skladá z viacerých oblastí, medzi ktorými existujú pevné väzby a akákoľvek nerovnováha medzi niektorými z nich ovplyvňuje aj tie ostatné?
 • Aké je meradlo pre pojmy správny a nesprávny? Kto alebo čo určuje čo je správne a čo nesprávne?
 • Ako spôsobiť, aby sa stav človeka, skupiny, firmy alebo oddelenia zlepšil?
 • Aká je základná povaha človeka? Akú rolu v tom zohráva etika?
 • Čo urobiť, keď sa človek, skupina, firma alebo oddelenie stane príťažou?
 • Ako riešiť situáciu, ktorá vo vás vyvoláva pocit pochybnosti?
 • Ako sa vysporiadať so zradou kolegu, spoločníka alebo niekoho blízkeho?
 • Ako zvládnuť nepriateľské chovanie iných?
 • Ako sa rýchlo dostať zo situácie, kde je zmätok?
 • Viete ako si udržať svoju vlastnú moc?
 • Ako súvisí etika s produkciou?
 • Kedy a ako používať disciplinárne opatrenia?
 • Čo môžu spôsobiť „iné zámery“ vašich zamestnancov a ako ich zvládnuť?
 • Ako dodržiavanie etických princípov súvisí s rastom organizácie?
 • Prečo si niektoré firmy nedokážu udržať personál?
 • Čo je príčinou toho, že človek nie je schopný dosiahnuť trvalé šťastie?

Výsledok kurzu: Vyškolený účastník, ktorý má znalosti potrebné na to, aby nastolil poriadok a etické správanie v akejkoľvek oblasti života – či už pracovnej, alebo súkromnej. Je to niekto, kto je schopný trvalo udržať vysokú etickú úroveň svoju, aj svojho okolia a tým postaviť nevyhnutný základ na neustále zvyšovanie produkcie a rýchlu expanziu firmy.

Foto: Freepik

Referencie

 

!!! POZOR V OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI SÚ UVEDENÉ VŠETKY KURZY HCA, 
PROSÍM ZVOĽTE VAMI POŽADOVANÝ KURZ.