ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delegovanie práce

 
 
 
Prednášajúci:
Roman Baláž
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov a riaditeľov firiem, top manažment, personálnych manažérov
Trvanie:
2 dni
Najbližšie termíny:
22.09. - 23.09.2021, Košice
04.11. - 05.11.2021, Nitra
Cena:
999,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Seminár je určený pre majiteľov, personalistov, HR manažérov a pre tých, ktorí majú na starosti zaškoľovanie nových pracovníkov, preškoľovanie smerníc u stálych zamestnancov a hodnotenie zamestnancov. Rovnako je vhodný pre pracovníkov, ktorý sa vo firme venujú spisovaniu technologických a pracovných postupov. Meranie a hodnotenie ľudí je hlavnou výzvou pre šéfa, ktorý chce spravodlivo odmeňovať svojich ľudí a ktorý sa chce správne rozhodovať v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať. Moderný systém merania výkonnosti ľudí pomocou štatistík prinesie koniec sporov o tom, či je odmeňovanie spravodlivé alebo nie. Je rýchly, jednoduchý, prehľadný a dostatočne spoľahlivý, takže určite nespravíte hrubé chyby. Na tomto seminári sa dozviete, prečo je intuitívne riadenie tou najhoršou verziou riadenia a čo máte používať na to, aby ste robili správne rozhodnutia. Zavediete do firmy také mechanizmy, ktoré vám umožnia mať ju pod dostatočnou kontrolou na to, aby ste stále zdravo rástli a včas si všimli príznaky blížiacich sa problémov.

 

 Delegovanie práce

Témy:

 • Ako rýchlo a efektívne spísať postupy práce vo firme?
 • Čo musí postup práce obsahovať, aby bol zamestnanec schopný podľa neho dosahovať požadované výsledky?
 • Prečo zaškoľovať a preškoľovať pracovníkov a nenechať ich, aby sa nejako zorientovali sami?
 • Stratili ste už schopného človeka len preto, že ste nemali čas sa mu venovať?
 • Čím je nebezpečná „ústna technológia“?
 • Kto má zaškoľovať nového človeka a kto má preškoľovať stálych zamestnancov?
 • Aké materiály má nový zamestnanec preštudovať ako prvé a čo majú obsahovať?
 • V čom spočíva rozdiel medzi prečítaním si a skutočným preštudovaním materiálu?
 • Ktorá je najväčšia prekážka pri štúdiu čohokoľvek?
 • Prečo niektorí ľudia nechcú študovať?
 • Ktoré sú tri najväčšie problémy, na ktoré môže človek pri štúdiu naraziť?
 • Ako viete už počas zaškoľovania zistiť, či ste vybrali správneho človeka?
 • Prečo ľudia porušujú to, čo si preštudovali a podpísali?
 • Aké výhody môžete poskytnúť novému človeku a čo mu naopak nedať?
 • Ako platiť nového človeka v dobe zácviku?
 • Ako rýchlo rozpoznať pracovníka, ktorý sa na svojom novom poste určite neuchytí?
 • Akým spôsobom merať výkon ľudí a podľa čoho ich hodnotiť?
 • Viete presne určiť aký má byť výsledok práce každého postu vo firme?
 • Čo je to štatistika a ako ju určiť pre konkrétny post?
 • Ktoré sú kľúčové štatistiky, ktoré by mal sledovať majiteľ každej firmy?
 • Ako môžete rýchlo zistiť, v ktorej oblasti firmy sa skrýva problém?
 • Pre koho zvoliť denné štatistiky, pre koho týždenné a pre koho mesačné?
 • Podľa čoho plánovať činnosti jednotlivých častí firmy?
 • Dá sa predvídať budúci vývoj oddelenia, časti firmy či celej firmy?

 Výsledok seminára: Človek, ktorý presne vie, čo má robiť s novým zamestnancom, ktorý mu bol pridelený na zaškolenie. Vie rýchlo zhodnotiť jeho potenciálne schopnosti a možný prínos pre firmu. Pozná základné princípy efektívneho štúdia, dokáže pripraviť písomné študijné materiály pre nového človeka a vie, čo si má na ňom všímať pri štúdiu týchto materiálov. Vie, akým spôsobom má merať výkonnosť svojich ľudí vo firme. Dokáže presne definovať, čo má byť výsledkom práce každého pracovníka. Priamo na seminári si vyrobí štatistiky, ktoré môže hneď na druhý deň zaviesť vo svojej firme. Na základe toho vie rozhodnúť, či daný uchádzač ostane, alebo sa s ním treba rozlúčiť, kým ešte nevznikla pre firmu žiadna škoda.


Chcem sa prihlásiť na tento seminár

Foto: Freepik

Referencie

"Seminár splnil moje očakávania, dozvedel som sa všetky odpovede na moje otázky a veci, s ktorými som si doteraz nevedel dať rady."  Radoslav J., Levice

"Excelentné informácie, veľmi dynamická služba." Jozef J., Považská Bystrica

"Výborné poznatky." Marek B., Považská Bystrica

"Veľmi dobré, veľmi prínosné bolo, že je to formou workshopu, môžem všetky údaje smerovať rovno na moje potreby a je to jednoduchšie pre aplikovanie." Katarína Č., Považská Bystrica

"Opäť skvelé informácie." Patrik Š., Šurany

„Brutálna super služba, ktorá nám pomôže zvýšiť a udržať vysokú produkciu.“ Marek P., Poprad

„Ďakujem za toľko informácií, skvelo podaných, teraz vidím, že ideme naslepo.“ Zuzana S., Banská Bystrica

 


Chcem sa prihlásiť na tento seminár