ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako realizovať vaše plány

 
 
 
Prednášajúci:
Mgr. Gabriela Redayová, Ing. Katarína Pavlíková, Roman Baláž
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem
Trvanie:
3 dni
Najbližšie termíny:
Tento kurz teraz nemá žiadne termíny
Cena:
999,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Kurz je určený pre majiteľov, riaditeľov firiem a stredný manažment. Veľa riaditeľov je len preto donútených robiť prácu za vedúcich oddelení, lebo títo podriadení si nedokážu sami dobre naplánovať svoju prácu. Ak ich naučíte, ako sa robia a plnia plány. Keď budú vedieť určiť a dodržať priority v naplánovanej činnosti, tak získate skutočných vedúcich skupín, ktorí sú schopní samostatne viesť svoje tímy. Popri schopnosti vydať a presadiť príkaz do praxe je schopnosť zostaviť rozumný plán základným predpokladom na to, aby sa niekto stal dobrým vedúcim.

 Ako realizovať vaše plány

Témy:

 • Ako urobiť dobrý plán tak, aby boli všetky úlohy splnené načas?
 • Ktoré zásady sa nesmú porušiť pri tvorbe plánu?
 • Aké sú hlavné rozdiely medzi plánom, programom a projektom?
 • Ako používať smernice pri plánovaní?
 • Aký je rozdiel medzi úlohou a príkazom?
 • Čo má obsahovať správny príkaz, aby bol splniteľný?
 • Ako presadiť u podriadených, aby plnili stanovené plány?
 • Prečo niekedy nevyjdú plány, aj keď na začiatku vyzerali veľmi sľubne?
 • Ako dobrým plánovaním zabrániť finančným a časovým stratám?
 • Ako si stanoviť priority pri plánovaní každodennej práce?
 • Ako pri tvorbe plánu rozlišovať dôležité veci od nepodstatných maličkostí?
 • Podľa akých kritérií rozhodnúť, ktoré projekty treba bezpodmienečne dokončiť a od ktorých je lepšie upustiť?
 • Koho môžete a koho nesmiete poveriť vedením projektu?
 • Čo je to „úplný návrh“ a ako sa používa?
 • Ako vie ovplyvniť úroveň etiky šéfa podriadeného pri plnení plánovaných úloh?
 • Ako môže vedúci pracovník s ľahkosťou kontrolovať plnenie plánu a nestrácať pri tom veľa času?

Výsledok kurzu: Vyškolený účastník, ktorý dokáže vytvoriť plán pre akúkoľvek činnosť a presadiť jeho splnenie. Nemá problém s rozhodovaním, komu čo delegovať a dokáže s ľahkosťou kontrolovať priebeh akcie, prípadne robiť korekcie plánu, ak je to potrebné.

Foto: Freepik

Referencie

Výborné poznatky a „osveta“. Množstvo zaujímavých príkladov. Ing. Jozef K., Levice

!!! POZOR V OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI SÚ UVEDENÉ VŠETKY KURZY HCA, 
PROSÍM ZVOĽTE VAMI POŽADOVANÝ KURZ.