Ladislav Pavlík

Ako fungujú
úspešné firmy

Získajte praktické informácie o podnikaní
Kniha Ladislava Pavlíka

Ako fungujú úspešné firmy

Táto kniha je určená pre ľudí, ktorí milujú svoju prácu. Je to kniha o vás a vašej práci. Je venovaná ľuďom, ktorí nečakali na náhodu alebo šťastie a zobrali život do svojich rúk. Podnikatelia, ktorí vybudovali firmy, produkujú užitočné výsledky a robia svet lepším.

Sú to majitelia firiem, ktorí boli dosť kompetentní na to, aby nabrali odvahu začať svoje podnikanie. Sú to riaditelia a vedúci pracovníci, ktorí skvelým plánovaním a organizáciou práce podriadených dosahujú stanovené ciele. A v neposlednom rade sú to všetci radoví pracovníci, ktorí nielen poctivo pracujú a dosahujú potrebné výsledky, ale často v práci vytvárajú priam rodinné prostredie.

Kniha vznikla ako autorova reakcia na problémy, s ktorými sa stretol v praxi firiem. Sú to problémy, o ktorých sa podnikateľ často nemá s kým poradiť a sú to témy, ktoré nie je zvykom preberať na verejnosti. Takže, ak vám opísané situácie budú niečo pripomínať, tak to nie je náhoda. Je to o vás.

Čo sa v knihe môžete dozvedieť?

 • Chcete chodiť z práce plný energie?
 • Ako stanovovať a dosahovať ciele?
 • Ako znížiť stres v práci?
 • Čo je hlavnou úlohou majiteľa firmy?
 • Ako byť kompetentným riaditeľom?
 • Ako motivovať vyhorených ľudí?
 • Ako vyberať ľudí do zamestnania?
 • Návody ako si udržať stálych klientov
 • Ako vytvárať dobré medziľudské vzťahy?
 • Ako zvládnuť a udržať prudko rastúcu firmu?
 • Ako znovu naštartovať stagnujúcu firmu?
 • Ako zavádzať zmeny vo firme?
 • Zvládanie reklamácií
 • Riadenie predaja v konkurenčnom prostredí?

Objednajte si knihu

Ak si objednáte aj audioknihu, poštovné budete mať zdarma.