ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Ako využiť služby HCA Slovakia čo najefektívnejšie?

2019-08-06 13:49:57 | kategória Vedenie firmy
 Ako využiť služby HCA Slovakia čo najefektívnejšie?

Mnohí z vás sa už roky vzdelávate v HCA Slovakia a viete, že ponuka služieb je naozaj široká. Aký je vlastne rozdiel medzi seminárom, konzultáciou, štúdiom kurzu alebo celoročným programom? Čo z toho si máte vybrať ako prvé, čo je pre vás vhodnejšie? Pri správnom poradí majú svoju nezastupiteľnú úlohu všetky formy vzdelávania a postupne vám dávajú stále väčší a väčší úžitok.

 

1. Seminár

Seminár je prvým krokom do sveta skutočného manažmentu, pomáha získať nadhľad. Bez seminára neviete, čo je možné v oblasti manažmentu firmy dosiahnuť. Ponúka vám nenahraditeľnú základnú manažérsku orientáciu.

Predstavte si diváka na leteckom dni, nad ktorým s obrovskou rýchlosťou preletí najmodernejšia stíhačka. Diváka nadchla, lebo videl, čo všetko sa dá s ňou dokázať. A podobne je to so seminárom. Vidíte, že táto technológia riadenia firmy je výborná a už viete, čo je možné dosiahnuť. Ale lietať s lietadlom po jednej ukážke na leteckom dni sa naozaj nedá.

2. Konzultácia

Po leteckom dni si kúpite stíhačku aj s predvádzacím pilotom. Pilot vám ukáže, čo ktorý prístroj znamená a povozí vás po oblohe. Už viete obsluhovať niektoré páky. Na konzultácii vám za krátky čas konzultant navrhne riešenie najpálčivejších problémov, ktoré potom za jeho pomoci úspešne zvládnete. Vy ste garantom toho, že rozumiete svojej firme a konzultant garantuje, že rozumie technológii riadenia. Konzultácia je cenná tým, že k vám príde človek, ktorý vie poradiť s aplikáciou poznatkov zo seminára.

Ale po jeho odchode máte v hangári nádhernú stíhačku, ktorej plne rozumie len konzultant.

3. Kurz

Prihlásite sa na kurz, ktorý sa týka lietania. Vyberiete si jeden kurz, napr. študujete teóriu leteckých motorov, praxujete v dielni a po absolvovaní skúšok viete, ako opraviť motor lietadla.

Počas štúdia kurzu prvýkrát samostatne získavate informácie o jednej špecifickej oblasti manažmentu, ktoré aj viete použiť, lebo to máte overené v praxi. Na rozdiel od seminára, pri správnom štúdiu pod vedením supervízora, študent už nemá žiadne nepochopené slová, ktoré jediné bránia použiť funkčnú technológiu v praxi. Získavate istotu poznania, z ktorej potom pramení istota v činoch. Ale lietať si vyžaduje omnoho viac vedomostí, ako len opraviť letecký motor. Treba byť odborníkom v mnohých oblastiach.

4. Komplexné vzdelávanie - Program Professional a Efektívne riadenie

Ak sa prihlásite do leteckej školy, tak sa budete systematicky venovať rôznym predmetom, ktoré sa týkajú lietania. Postupne preberiete motor, riadenie, navigáciu, meteorológiu, letecké smernice, rádiovú techniku, atď. Po teórii vždy nasleduje prax, prax a prax a záverečná praktická skúška.

Program vytvára ucelené skutočné štúdium toho najdôležitejšieho, čo potrebuje vedieť manažér na riadenie. Naučí sa, a naozaj bude vedieť použiť základné nástroje manažmentu. Štúdium trvá dlhšie, ale po jeho absolvovaní tomu rozumiete a hlavne to viete skutočne použiť.

Stanete sa pilotom, ktorý vie lietať a úspešne doletieť, kam chce.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
,