ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Kto by nechcel byť úspešný?

2013-02-11 08:55:20 | kategória Vedenie firmy
 Kto by nechcel byť úspešný?

Je úspech vecou náhod?

Pán Baťa, jeden z najúspešnejších podnikateľov, netvrdil, že jeho impérium vybudoval náhodou alebo to je vecou šťasteny. Sám hovorí o tvrdej poctivej práci, keď odpovedá na otázku ako sa mu to podarilo. Keď som bol v Brazílii, v rodine dcéry pána Antonína Baťu, videl som veľký majetok a hovoril som si, aké mali šťastie. Postupom času, som si ale aj ja začal uvedomovať, že to je hlavne vecou troch základných vecí.

1. Schopnosť pozorovať

Aby mal človek v živote úspech potrebuje pracovať na svojich schopnostiach. A tie sú v prvom rade závislé na vlastnej schopnosti pozorovať. Ak človek nie je schopný pozorovať, nemôže objaviť šance, ktoré sa mu naskytujú. Diera na trhu znamená, že ľudia majú nejaký nevyriešený problém. A keď to niekto je schopný uvidieť, je to prvý predpoklad, že môže uspieť. V posledných rokoch sa často prezentuje kríza a v čase krízy vždy niekto zvíťazí a niekto prehrá. Prečo je to tak? Pretože niekto to zoberie ako šancu a niekto iný bohužiaľ uverí, že prehra je v kríze normálna. Problém však nastane vtedy, ak sa prestanete dívať - prestanete pozorovať.

2. Schopnosť rozhodnúť sa

Druhým dôležitým faktorom je schopnosť sa rozhodnúť. To vás nič nestojí, ale súvisí to s vašou ochotou nesúhlasiť so stavom, v ktorom sa nachádzate. Vidíte, že vám klesá predaj, súhlasíte alebo nesúhlasíte? Ak s tým nesúhlasíte, musíte to dať verejne najavo. Musíte okoliu ukázať, že to je situácia, ktorú odmietate. Urobiť rozhodnutie sa niekedy môže zdať ťažké. Prečo? Hlavne je to preto, lebo nie ste schopný pozorovať. Strach a obavy pramenia často krát z minulých zlyhaní a preto sa niekedy bojíte urobiť rozhodnutie. Zlyhanie má negatívny dopad na rozhodovanie, preto je praktické pravidelne trénovať komunikáciu. Komunikačné tréningy HCA sú hlavne zamerané na schopnosť byť TU a TERAZ! Keď je človek v minulosti, nepozoruje prítomnosť a nevytváram budúcnosť. Urobiť rozhodnutie je niečo, čo posúva hranice. Takže hranice si definujete sami svojimi vlastnými rozhodnutiami. Nehovorím u prianiach, ale o rozhodnutiach.

 3. Urobiť prvý krok

Aj tá najdlhšie cesta začína prvým krokom. A z toho vyplýva, že tretím a asi najdôležitejším faktorom je urobiť konkrétne kroky. Akákoľvek fantastická myšlienka, ktorá sa nedá zrealizovať je obyčajná halucinácia. Poznám mnoho skvelých ľudí so skvelými myšlienkami, ale ich neschopnosť konať ich značne diskvalifikuje. Preto je dôležité dostatočne trénovať, aby ste kroky, ktoré musíte urobiť, urobili rýchlo a hladko. Jednoducho to urobte! Tento krok je ťažký hlavne preto, lebo sa človek bojí reakcií okolia. Napr. zákazník to nebude chcieť alebo mi niekto iný povie, že to je blbosť, keď sa do toho pustím. Ale jediná správna cesta je ísť skrz. Prejsť cez ťažkosti, ktoré s tým súvisia.

Takže, ak chcete byť úspešní môžete si urobiť nasledujúce cvičenie. Napíšte si v akej situácii sa aktuálne nachádzate. Popíšte všetky veci, ktoré vám napadnú. Za druhé si napíšte, s čím všetkým na tej situácii môžete nesúhlasiť. Napr. nesúhlasím s tým, že mám málo peňazí, alebo nesúhlasím s tým, že mám malý obrat, alebo čokoľvek iné, čo vám napadne. Potom si napíšte, čo sa s tým dá urobiť. Napíšte si aké rozhodnutia vám z toho vyplynuli. Urobte skutočné rozhodnutie. Napíšte si zoznam konkrétnych krokov, ktoré urobíte a ku každému kroku si dajte dátum, kedy bude hotový. Napíšte si, čo môžete urobiť dnes, alebo hneď teraz, aby ste sa posunuli bližšie k svojim cieľom.

Autor: Mg. Martin Kolenička, prezident HCA Brno

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
,