ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Chcete byť neporaziteľný?

2020-05-20 11:31:53 | kategória Vedenie firmy
 Chcete byť neporaziteľný?

Konkurencia – ako by nám len bolo bez nej dobre! Rok či dva by sme tvrdo pracovali, získali si verných odberateľov, tí by nám automaticky posielali objednávky, nefrflali by na kvalitu a poslušne by zaplatili za čokoľvek, čo im ponúkneme. Predstava lákavá a veľmi očarujúca, ale nereálna.

Potrebujeme konkurenciu? Áno, lebo ak nás nikto nenaháňa, spomaľujeme. Väčšina ľudí je už raz takých – ak nemusia pracovať, upadajú. Len sa pozrite na to, ako pracujú niektorí štátni úradníci, ktorí sa cítia nevymeniteľní alebo ako sa správajú k zákazníkom veľké monopoly. Úroveň ich služieb ide dolu. Schopná konkurencia je užitočná ako vlk, ktorý naháňa stádo srniek a tým ho udržuje v kondícii. Tá srnka, ktorá je lenivá bežať alebo už nevládze, poslúži ako obedové menu. Čo už, taký je život.

Buďte vždy o krok vpred v kvalite

Konkurencia nám svojím tlakom nechtiac pomáha v tom, aby sme udržali vysokú úroveň kvality našich služieb a tovaru. Nedovolí nám zaspať a uspokojiť sa s tým, čo sme doteraz dokázali. Dokazuje nám pravdivosť pravidla, že všetko, o čo sa nestaráme, časom začína chátrať a môže sa veľmi rýchlo rozpadnúť. To platí aj o starých zákazníkoch, aute, záhrade alebo rodinných vzťahoch.

Buďte neustále v strehu

Nezabúdajte na to, že nová konkurencia sa môže objaviť vždy. Musíte byť ochotní okamžite konať, aby ste si ubránili svoje pozície. Zaspať na vavrínoch vás môže stáť roky tvrdej práce. To, že vám konkurencia nič nedaruje, je svojím spôsobom pozitívne: ak cítite veľký tlak, zocelí vás to a budete vytrvalo kráčať vpred.

Konkurenciu treba poraziť, ale nie nenávidieť

V dnešnej „dobe súťaživej“ môže konkurz vyhrať iba jeden. Druhý či tretí v poradí nezíska nič, ale ak prehráte, nie je to tragédia. Preto si nikdy nepomýľte konkurenčný boj s bojom na život a na smrť. Nenávisť ovplyvňuje myslenie útočníka do takej miery, že v konečnom dôsledku zničí aj seba.

Existuje veľmi jasná hranica medzi snahou vyhrať nad protivníkom v tvrdom, férovom súperení a snahou zničiť ho. Môžete sa síce inšpirovať bojovou stratégiou armády, ale pamätajte, že toto je len hra. Kto sa k ostatným správa s veľkou nenávisťou, toho budú všetci nenávidieť.

Múdry človek nepoužíva nelegálne alebo nemorálne metódy a práve preto je neporaziteľný. Múdry podnikateľ ale počíta s tým, že nie každá konkurencia hrá fér a preto je vždy pripravený prežiť všetky nekalé ťahy nepriateľa.

Viete, čo chcete dosiahnuť?

Oznámte svojim ľuďom, akú zákazku chcete získať, aký nový výrobok chcete presadiť na trhu a aké prekážky musíte zdolať. Medzi svojimi spolupracovníkmi musíte urobiť veľmi dôraznú kampaň o vašich najbližších cieľoch a získať si ich súhlas. Nedržte na palube pracovníkov, ktorí na vás otvorene alebo skryto útočia. Pred konkurenciou držte svoje plány v tajnosti až do chvíle ich použitia. Nezabúdajte, že konkurent môže použiť akékoľvek prostriedky na získanie informácií o vás.

Kto je náš konkurent?

Nič tak nestmelí vaše rady ako informácia, kto je váš najväčší konkurent, ktorého chcete poraziť. Vyberajte si konkurenta približne rovnakej váhovej kategórie a porazte ho. Nemá zmysel ísť do stretu s niekým, ktorý má stokrát viac ľudí, dvestokrát väčší obrat, veľa drahých strojov, storočnú tradíciu a finančné možnosti, o ktorých sa vám ani nesníva.

Krok po kroku a v správnom čase

Trpezlivo zväčšujte svoju silu, vyberajte si stále väčších protivníkov a raz budete najväčší. Ak máte dnes obrat päť miliónov, vyberte si niekoho, kto má šesť. Ak máte dnes dvadsať miliónov, porazte toho, kto má dnes dvadsaťpäť.

Urobte si jasno v tom, ktorý časový úsek použijete na vaše konkurenčné ťaženie a ktorý určite nie. Presne si stanovte, koľko energie, strojov, materiálov a ľudí použijete na zvládanie konkurencie. Určte, kde stačí vykonať malé akcie a kde, naopak, nasadíte všetko, čo máte. Použiť primerané množstvo energie, ľudí a iných prostriedkov na rôzne potrebné úlohy je podstatou dobrého manažmentu.

Povedzte si pravdu o tom, akú máte silu a možnosti

Ak nepoznáte svoje sily alebo sa preceňujete, prehráte. Ak sa podceňujete, tak sa ani neprihlásite do súťaží, ktoré bez boja vyhrá vaša konkurencia. Ona potom získa drahocennú energiu na svoj rozvoj a vytvorí si náskok pred vami. Vždy posudzujte to, aké kvalitné máte informácie a plány, akých máte vedúcich a radových pracovníkov, s akým druhom zákazníkov viete robiť, aké máte finančné zdroje, materiálne a strojové vybavenie, aké máte autá, počítače či priestory.

Získajte čo najviac informácií

Zistite si o konkurencii všetko, čo sa len dá. Ten, kto dobre pozná svoje možnosti a možnosti a schopnosti konkurencie, nikdy neprehrá. Zistite, s kým máte tú česť. Kto je majiteľom konkurenčnej firmy, aké má skutočné zámery a zázemie? Aké používa postupy a akých má ľudí? Ako používa marketing, ako sa stará o zákazníkov, aké im dáva benefity či zľavy? Aké má finančné možnosti, aký má jeho tovar pôvod a kvalitu, aké dáva záruky a ako rýchlo ho vie dodať?

Urobte si dôkladný prieskum. Pýtajte sa jeho zákazníkov, verejnosti, čítajte webové stránky či podnikové noviny. Choďte na výstavy, kde vystavuje konkurencia, dívajte sa a rozprávajte sa s ich ľuďmi. Obyčajná prechádzka po konkurenčnom areáli alebo predajni môže byť veľmi užitočná. Zistite všetky slabé miesta konkurencie.

Neustále buďte pripravený na dodávku

Ak váš konkurent roky dodáva zákazníkovi a ten je spokojný, je len malá šanca, že sa uňho presadíte. Ale buďte trpezlivý a čakajte. Keď váš konkurent bude nepripravený a urobí chybu, oprite sa do toho celou svojou silou.

Vyberte si naozaj schopných manažérov

Víťazstvo nad konkurenciou bude možné iba vtedy, ak máte manažérov schopných bez pozmenenia presadiť vaše myšlienky do života. Majte takých vedúcich pracovníkov, ktorí samostatne vydávajú správne príkazy aj bez vašej prítomnosti. Ak sú postupy jasné, vaši ľudia sú dobre zaškolení a stále to nefunguje, vymeňte neschopných manažérov.

Vyhýbajte sa boju

Čomu sa venujete, to budete mať. Preto je nebezpečné, ak vo svojej mysli neustále bojujete s konkurentmi. Zaoberajte sa radšej každodenným zdokonaľovaním svojej firmy, aby ste boli taký perfektný, až každý naokolo pochopí, že práve s vami má spolupracovať. Pol očkom sledujte konkurenciu, ale nechajte ju žiť svojím životom. Iba veľmi hlúpi ľudia neustále útočia.

Ak ale dôjde k stretu, buďte veľmi trpezlivý. Najprv si zistite slabé a silné stránky konkurenta. Majte neustále informačný náskok, kontrolujte jeho kroky a nedovoľte mu, aby on kontroloval vás. Nemusíte hneď každému vytárať, v čom ste slabí a čo neviete, lebo tým vložíte náboje do nepriateľskej pušky.

Používať v konkurenčnom boji súdne spory, ohováranie v tlači či osobné útoky je hrubou chybou. Správny „boj“ s konkurenciou je taký, v ktorom dokážete šikovne odviesť pozornosť konkurencie inde a presvedčíte ju, aby nebojovala o vašu zákazku. Armády celého sveta používajú maskovanie svojej sily a skutočných zámerov a naznačujú útok tam, kde vôbec nepríde. Nevyložte hneď všetky karty na stôl. Môžete nalákať konkurenta na pre vás nezaujímavú zákazku a ukázať mu, aké to bude preňho drahé, ak si bude brúsiť zuby na oblasť vášho záujmu. Veď je to iba hra.

Snažte sa vyhrať čo najrýchlejšie a čo najúspornejšie. Vyhrať desať súdnych sporov je možno výborné, ale nie najdôležitejšie. Oveľa múdrejšie je dokázať priviesť konkurenta k myšlienke, že bojovať s vami sa ani neoplatí. Takto vyhráte bez veľkých výdajov.

Neustále pracujte na svojom imidži veľkej, neporaziteľnej spoločnosti. Musí sa o vás vedieť, že ak si niečo zaumienite, tak to aj dosiahnete. Ku konkurentovi môžete cítiť rešpekt, ale nikdy nie strach.

Pracujte na tímovom duchu

Zjednocujte pracovníkov. Každý vo vašej firme musí presne vedieť, prečo existujete, aké plníte úlohy, aké máte ciele a musí s nimi plne súhlasiť. Musí poznať a súhlasiť so svojou úlohou v tomto celku. Lebo presne to sú faktory, ktoré vám pomôžu v prípade konkurenčných útokov vytvoriť jednotu ľudí, ktorí ťahajú za jeden povraz, idú za jedným cieľom a sú ochotní silno zabrať vždy, keď je to potrebné.

A ešte jedna posledná rada. Nikdy sa nevzdávajte.

Autor článku: Ing. Ladislav Pavlík

Foto: Freepik

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
,