ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Ako zmeniť nesúhlas na súhlas?

2017-05-02 14:07:06 | kategória Vedenie firmy
 Ako zmeniť nesúhlas na súhlas?

Pravdepodobne sa každému z nás už stalo, že sme svojmu tímu nadšene prezentovali nejaký nápad na zlepšenie, no namiesto súhlasných ovácií sme sa stretli s frflaním, odmietaním a kritikou. Ako šéfovia sa môžeme začať zúrivo obhajovať, logicky argumentovať alebo svoj návrh presadiť z pozície moci, ale pravdou je, že ak musíme stále používať silu, budeme to mať v práci ťažké. Bez súhlasu od podriadených to totiž nikdy ľahko nepôjde.

Ak s vami váš zamestnanec nesúhlasí, môže to mať dva dôvody. Ten prvý je, že odmieta akékoľvek snahy o zlepšenie a systematicky pracuje proti všetkému, čo by mohlo komukoľvek v jeho okolí pomôcť. Dobrou správou je, že takíto ľudia, ktorí skryto škodia, sa dajú jednoducho rozpoznať, je potrebné ich riešiť a v ideálnom prípade ich vo firme ani nemať.

Druhá možnosť je, že váš človek s vami nesúhlasí preto, lebo zo svojho hľadiska si jednoducho nevie predstaviť, čo dobré by mu mohla pripravovaná zmena priniesť. Zamestnanci sa na svoju prácu často dívajú hlavne s ohľadom na vlastnú výplatnú pásku. Nie každý z nich je schopný pozerať sa na firmu komplexne a uprednostniť jej dobro pred svojím vlastným, ako to robí majiteľ firmy.

Ako teda presvedčiť zamestnanca, aby zvážil váš pohľad na vec? Hádkou a silou sa to dlhodobo nedá. Avšak aj keď vás zamestnanec kritizuje a nadáva, mám pre vás dobrú správu: môžete mať pravdu.

Tri magické otázky

Predstavte si situáciu, že vám zamestnanec po predstavení návrhu povie: „Šéfe, ten tvoj plán na ďalší štvrťrok je totálne šialený, úplne nereálny.“ Ak sa s ním začnete hádať, skončili ste. Aj keby ste svoj plán presadili, presadili by ste ho cez nesúhlas a ten človek by ho aj tak nesplnil – aby vám dokázal, že mal pravdu a že sa to nedá! Znie to možno šialene, ale deje sa to.
Čo teda urobiť, keď vám zamestnanec povie niečo takéto? Pamätajte si, že vaším cieľom je vybudovať súhlas, lebo ten je kľúčom k produkcii. Zoberte si preto na pomoc najlepší nástroj manažéra – porozumenie. A povedzte zamestnancovi toto:
„Takže ty hovoríš, že môj plán na ďalší štvrťrok je totálne šialený, úplne nereálny. Mám pravdu?“ Iba zopakujte presne to, čo vám zamestnanec povedal, a vyžiadajte si, aby povedal, že je to tak. Povedzte to bez irónie, bez hnevu, bez negatívnych emócií, úprimne, s dobrým úmyslom a dobrým zámerom. Keď to urobíte dobre, zamestnanec bude mať jedinú možnosť – povedať vám „áno“.
Pokračujte ďalej.„Rozumiem. A si toho názoru, že by bolo lepšie, keby sme to urobili inak. Mám pravdu?“ Opäť to povedzte bez hnevu a úprimne. Ak to urobíte dobre, zamestnanec vám povie jediné – „áno“.
„Ďakujem ti. Keby sme to robili inak, ako by sme to podľa teba mali robiť?“ A pozorne počúvajte, nehodnoťte ani nekritizujte. Dajte mu priestor povedať vám všetko, čo si myslí. Možno sa medzi tým nájde nejaký skutočný dôvod na nesúhlas, možno nie, ale o to nejde. Vaším cieľom je dať mu najavo, že mu naozaj rozumiete, že skutočne máte záujem o jeho názor. Nesmie to byť hrané ani povrchné – naozaj si dajte záležať.
Na konci tohto bodu si zamestnanec väčšinou sám uvedomí, že to so svojou reakciou trochu prehnal a že to, čo ste mu hovorili, asi neboli také veľké hlúposti. Ale to najhlavnejšie je, že v tejto fáze je po prvýkrát ochotný vás počúvať.
Keďže ste mu umožnili, aby slobodne prejavil svoj názor, jeho zdravý rozum viac nie je „zatienený“. Je omnoho väčšia šanca, že teraz už pochopí, čo ste sa mu po celý ten čas snažili povedať. Tento postup na prvý pohľad vyzerá neprirodzene. V živote sa s ním stretá- vame naozaj málokedy a treba sa ho naučiť. Funguje ale zázračne. Dovoľte svojim ľuďom mať svoju pravdu a akoby zázrakom sa stane, že ju dovolia mať aj vám.
Práca s ľuďmi nemusí byť vôbec náročná, ak viete, ako na to. Naopak, je to jedna z najkrajších vecí na práci manažéra.

Pokiaľ chcete získať presné nástroje na zefektívnenie a zlepšenie riadiacej práce, tak príďte na seminár "Vodcovstvo".

Autor článku: Martin Kolenička

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
,