ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Ako zmeniť krízu na príležitosť

2020-09-21 11:47:32 | kategória Vedenie firmy
 Ako zmeniť krízu na príležitosť

Prečo vypukla ekonomická kríza? Ako ju bez ujmy prežiť? Tieto otázky trápia analytikov ale aj obyčajných ľudí na celom svete. Odpovedí múdrych ale aj hlúpych máte viac ako je listov na strome. Iba jedna vec je istá. Je tu priveľa indikátorov, že tu mnoho vecí nie je v poriadku.

V akejkoľvek skutočnej kríze sme často svedkami divných krachov vlajkových lodí priemyslu a následného potopenia ich malých a od nich závislých firemných satelitov. Vidíme demonštratívne prepúšťanie zamestnancov, vnímame zjavný zmätok, ba až bezradnosť veľkých politikov, úplne protichodné a často nezmyselné vyhlásenia odporujúce zdravému rozumu „kvázi odborníkov“, ktorí v živote nedržali v rukách lopatu a neriadili žiadnu firmu. A to všetko je hojne „žhavené“ neutíchajúcimi, plamennými katastrofickými správami v médiách každého druhu.

Drvivá väčšina tlače, televízie a internetových portálov vytvárajú u slabších pováh pocit, že zajtra skončí svet. Negatívnych informácií je toľko, až sa to zdá podozrivé. Médiá vždy niekto vlastní a vždy niekomu slúžia.

A kto spôsobil problémy firiem? Tu uvediem iba jeden, nie veľmi populárny názor. Objektívne treba povedať, že firmy sa dostávajú do ťažkého stavu hlavne vlastným pričinením a iba v menšej miere vďaka celosvetovej ekonomickej recesii.

Ak nejaká organizácia pociťuje krízu na vlastnej koži, je to vždy, vždy a vždy iba zodpovednosť jej majiteľa, ktorý včas nespravil potrebné opatrenia. Možno zvolil zlý produkt firmy. Ale najčastejšia chyba je to, že nemá správnu stratégiu získavania zákazníkov. Ak chce napríklad firma prežiť z jedného alebo dvoch gigantických odberateľov, tak sa nemôže diviť, že je ako na špagátiku závislá od toho, ako sa darí jej zákazníkom.

Kríza, to je búrka, ktorá potopí nielen prehnité a malé loďky, ale aj papierové imitácie a paródie skutočných lodí. Bohužiaľ, potopia sa aj kvalitné lode, ak sú riadené mizerným manažmentom. Takéto lode plávajú na mori iba za vynikajúceho počasia a prvá búrka ich pošle ku dnu. Skutočná loď, ktorá je pevná, má všetko, čo má mať a je riadená kompetentným personálom, prežije každý hurikán.

Majiteľ určuje štruktúru firmy, stanovuje systém práce, spôsobí výber ľudí, nastaví predaj, zorganizuje výrobu, atď. Ak sa loď potápa, tak majiteľ nevedel, ako vybudovať a prevádzkovať firmu. Je len škoda námorníkov, strateného času a energie.

Ako prezident vzdelávacej spoločnosti a konzultant mám každý mesiac možnosť rozprávať sa so stovkami podnikateľov. Pravidelne robíme prieskumy. Je veľmi zaujímavé, že v prvých mesiacoch krízy, keď už vo všetkých médiách dávno zúrila kampaň propagujúca krízu, iba 5% z opýtaných podnikateľov tvrdilo, že sa ich kríza dotýka. Približne pol roka po začiatku krízy sa stále iba 10% podnikateľov vyjadrovalo, že sa ich kríza dotýka. Princíp domina samozrejme funguje a skutočne sa stáva, že krachujúce firmy potápajú svojich dodávateľov.

Odhadujem, že problémy, ktoré súvisia s krízou, sa skutočnosti dotýkajú maximálne 20% firiem. Drvivá väčšina ostatných firiem normálne a bez väčších problémov funguje ďalej. Dokonca niektoré hlásia rekordné zisky a tržby.

Mnohé veľké firmy, ktoré ukončili alebo obmedzili svoju činnosť v týchto krízových mesiacoch, v skutočnosti už dávno mali problémy a kríza sa im iba výhodne hodila k tomu, aby drasticky mohli začať šetriť. Ešte aj inokedy bojovné odbory sú po mohutnej masáži negatívnymi správami ticho a v strachu zo zníženia zamestnanosti súhlasia skoro so všetkým.

Osobitnou skupinou sú firmy, ktoré prišli podnikať do krajín východnej Európy iba kvôli nízkym mzdovým nákladom, daňovým prázdninám alebo investičným stimulom. Mzdy už Východoeurópanom narástli, daňové prázdniny sa tu skončili, vládne stimuly sa úspešne vyčerpali. A tak treba ísť ďalej do iných „rozvojových“ krajín. Tak či onak, ako na každej veľkej kríze, aj tu bude malá skupinka ľudí, ktorá poriadne zarobí a budú tu milióny drobných ľudí, ktorí im to zaplatia.

Buďte verný svojim zásadám a cieľom

Aby ste nikdy nestratili sami seba, aby ste sa mohli pozrieť vždy do zrkadla, aby ste prežili skutočne hodnotný život, nikdy nezabudnite na svoje pravidlá a choďte za svojim cieľom. Hlavnou úlohou pána majiteľa je v tomto čase ustrážiť dodržanie stratégie a dosiahnutie cieľa firmy. Ak vôbec nejakú stratégiu má a ak vôbec vie, aký cieľ chce dosiahnuť. Majiteľ má byť ten, kto vnáša pokoj a istotu medzi ľudí, istotu, že to ide dobre, že to zvládneme a sme nasmerovaní zvíťaziť. Riaditeľ realizuje jeho plány. Úlohou majiteľa je rozhodnúť sa, že to prežijeme a že vyjdeme z krízy ako víťazi. Ak majiteľ neverí, že to zvládne, cítia to aj podriadení a firma ide na 10% výkon.

Priorita číslo jedna – najväčšia a jediná výsada šéfa skupiny je slúžiť svojej skupine. Ak sa darí ľuďom v skupine, bude sa dariť aj jej šéfovi. Dobrého vedúceho spoznáte aj podľa toho, že jeho ľudia sa majú dobre, lebo produkujú. Tí to na oplátku nezneužívajú a dávajú všetky svoje sily v prospech celku. Znakom dobrého šéfa je, že ľudia pod ním rastú.

Prioritou číslo dva je vytvoriť absolútnu spoluprácu všetkých ľudí v tíme. Skutočne vytvoriť „jednu firmu“ a tvoriť jednu skupinu. Vo firme netvoríme flotilu samostatných plavidiel ani nerobíme všetci to isté, ale sme posádkou jednej obrovskej lodi, ktorá pláva po Slovenskom mori.

Prioritou číslo tri pre každého manažéra musí byť dosiahnutá vzájomná úcta, slušnosť, tolerancia, dodržiavanie etických zásad, zásad slušnosti a ľudskosti, zákonov tohto štátu, porozumenia a poriadku, plnenie si pracovných povinností, podpora iných členov našej skupiny a obrana svojej firmy pred nepriateľmi zvonku či zvnútra.

Nie je jedno, čo robíme, hovoríme a na čo myslíme. Každým činom, slovom a myšlienkou podporujeme, ba priam formujeme dobro alebo zlo. Každý dostane od života to, čo chce, to, čo očakáva a čo si aj zaslúži. Keď niekto chce mať v živote iba problémy, chce mať stále spory, nepochopil, čo je to byť hodnotným členom našej skupiny.

Prioritou číslo päť je úplná oddanosť účelu firmy u všetkých spolupracovníkov. Ciele firmy nedokáže dosiahnuť len zopár nadšených jednotlivcov. Iba ak každý člen personálu sa vrhne naplno do práce, iniciatívne bude pomáhať a dávať návrhy, iba tak popláva firemná loď zľahka dopredu. Ľudia, ktorých treba popoháňať do práce, ktorí za neprítomnosti šéfa strávia na cigaretke 2 hodiny, nie sú vhodní.

Prioritou číslo štyri je zabezpečenie úspechu firmy a svojho prežitia. Ak nebudeme životaschopnou skupinou, všetky veľké ciele a účely nikdy nenaplníme. Všetko, čo robíme vo firme, musí podporiť životaschopnosť. Zároveň musíme zastaviť veci, ktoré sú neefektívne a nevedú k prežitiu v čo najširšom ponímaní.

Nakoniec, je veľmi dôležité odohnať strach. Každý, kto šíri zlé správy a strach, je firemný nepriateľ číslo jedna. Zlé správy, to je skutočný jed. Pôsobia na ľudí ako rakovina. Frfloši, ktorí otravujú vzduch, berú energiu a nosia stále jóbovky, udržujú krízu pri živote. Ich treba zastaviť. Každý deň je povinnosť šéfa dať ľuďom množstvo optimizmu a veľa pozitívnych informácií. Nech to vyzerá hocijako jednoducho, ale veľa ťažkých situácií sa podarilo obrátiť iba tým, že človek sršal optimizmom, entuziazmom a neutíchajúcou energiou, ktorá poháňala všetkých vpred.

V našej Škole manažmentu sa špecializujeme na funkčné, praktické postupy, ktoré vždy zaberajú. Na ktoromkoľvek našom seminári viete načerpať energiu a vedomosti, ktoré vás posunú vpred a pomôžu vám prekonať akékoľvek obdobie. Teším sa na vás.

Autor článku: Ing. Ladislav Pavlík

Foto: Freepik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
,